Analyse vorige levens

In dit verslag worden de belangrijkste vorige levens beschreven die tot dit huidige leven hebben geleid. In het kort wordt daarnaast op de psychologische werking ingegaan. Deze versie is als het ware een verkorte versie van de volledige horoscoop.
Kosten € 181,50.


Beroepsanalyse

In dit verslag wordt een analyse gegeven van het drieledig functioneren: denken, willen vorm/gevoel. Dit patroon ligt bij een ieder anders en is als het ware vastgelegd in het DNA-patroon. Door een analyse te maken hoe de drie delen ten opzichte van elkaar werken, krijg je inzicht in je handelswijze en wordt duidelijk waar je kwaliteiten liggen. Ook wordt er gekeken naar (verborgen) talenten die in aanleg aanwezig zijn.
Kosten: € 121,00.


Relatieanalyse

Heden ten dage vormen intieme relaties wel de meest moeilijke opgave voor de mens. Door nu te kijken hoe we onbewust op elkaar inspelen krijgen we meer zicht op de mogelijkheden die in een relatie zitten. Er bestaat namelijk een relatie veelal een patroon dat afkomstig is uit ervaringen die we met elkaar opdeden in vorige levens. De relatie wordt zowel karmisch als psychologisch geanalyseerd.
Kosten: € 181,50.


NIEUW

Biografisch onderzoek (klein)

Vanaf 1 mei 2017 is het mogelijk een analyse te laten maken voor de komende zes jaar dat advies kan geven voor besluiten waar men actueel voor staat. Ik bekijk dit vanuit de biografie die op dat moment actueel is maar kijk ook naar onbewuste krachten die op de achtergrond altijd een belangrijke rol spelen. Daarnaast is de mens verbonden met een soort hogerplan dat de impuls is geweest voor de geboorte hier op aarde. Deze drie bewustzijnsniveaus verbind ik met elkaar en schrijf mijn bevindingen in een verslag. Het verslag kan een nieuw licht werpen op biografische problematiek die ontstaan is.
Kosten geschreven analyse: € 91,00.
Aanvullend consult (optioneel): € 60,50.


NIEUW

Biografisch onderzoek (groot)

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt in zijn of haar leven: opeens sta je op een kruispunt in je leven en weet je niet goed welke kant het op moet. Door het overzicht niet te hebben en de vaak grillige willekeur van het leven, is het moeilijk om goede keuzes te maken. De snelheid waarmee het huidige leven wordt geleefd, vraagt van de mens vaak snelle beslissingen die achteraf niet altijd de juiste blijken te zijn. Door het verleden te betrekken in de toekomst en het persoonlijke ritme van de mens te zien, is het mogelijk gerichtere adviezen te geven. Dit is mogelijk door middel van de zogenaamde leeftijdsklok door de horoscoop.

Kosten geschreven analyse: € 242,00.
Aanvullend consult (optioneel): € 60,50.


Causale horoscoop

Na enige jaren intensieve studie in de zogenaamde Causale horoscoop, wordt deze vorm nu in het blijvend vast pakket door mij aangeboden.

Wat is een Causale horoscoop?
De causale horoscoop is ontwikkeld door het API-instituut  (Hubers) en is het geestelijke extract van de radix horoscoop. Zoals de maansknoophoroscoop een inzicht geeft in het onderbewuste/vorige levens van een mens en de radix de erfelijke aanleg, en de huizenhoroscoop de horoscoop is waar het verloop van de biografie zichtbaar wordt,  zo is de Causale horoscoop de apotheose van deze drie gebieden in ons bewustzijn; deze horoscoop geeft informatie over ons hoogste objectief geestelijk streven.
Deze methode is ook geschikt om zielsverwanten/soulmate op te sporen in je biografie. Zoals de maansknoophoroscoop inzicht geeft in de verdrongen schaduwzijde van een relatie, zo kan een causale horoscoop de bestemming van een relatie in beeld brengen.
Kosten: € 181,50.


Consult

Kosten: € 60,50 per uur.


Coaching per email of telefonisch

Kosten: € 60,50 per uur.


Een volledige horoscoop

  • Een geschreven Karmische horoscoop waarin inzicht in onbewuste motieven en vorige levens wordt gegeven
  • Een geschreven Psychologische horoscoop: dit gedeelte gaat over: aanleg en karakter en invloed van ouders.
  • Analyse van de drieledigheid die bruikbaar is voor re-integratie en beroepskeuze en het ontwikkelen van talenten .
  • Prognose voor de nabije toekomst.

Kosten volledige horoscoop: € 242,00.
Aanvullend nagesprek (optioneel): € 60,50.


Advies voor kinderen bij familieproblematiek zoals scheiding

Voor meerdere informatie klik hier

  • Een intakegesprek van een half uur; dit kan ook eventueel telefonisch plaatsvinden.
  • Een verslag met een advies.
  • Een nagesprek van een uur.

Kosten € 242,00. In overleg uit te breiden met speltherapie voor het jonge kind.


Analyse van de familie /familieverstrikkingen

Hierin worden vorige levens in verband gebracht met de familieziel en familieleden van vorige generaties. Door deze analyse kan er onderscheidt gemaakt worden in persoonlijk en collectief karma. De scheiding is veelal noodzakelijk daar de moderne mens verstrikt is geraakt in beide deze twee heel verschillende belangen in de ziel. Het verslag bevat een karmische analyse van het gezin en een psychologisch interactie model van de leden onderling. Intake + één nagesprek. Voor meer en informatie en achtergronden klik hier.
Kosten: € 484,00.


N.B. Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% btw. Spel- en tikfouten voorbehouden.