Het nieuwe bewustzijn

Ik heb een astrologische emailvriendin met wie ik regelmatig uitwissel. Enige dagen geleden schreef zij mij in haar brief: �Ik heb zo het gevoel dat er veel mensen in een crisis zitten, heel vreemd�. Wanneer ik om me heen kijk valt op dat dit inderdaad het geval is. Het gaat vaak om problemen waarvan je kunt zeggen dat je niet v��r of achteruit kunt; de oplossing is eenvoudig weg niet zomaar te produceren. Dit noem ik de zogenaamde patstelling; een uitdrukking die uit de schaakwereld komt wanneer je vastgelopen bent met je Ik heb een astrologische emailvriendin met wie ik regelmatig uitwissel. Enige dagen geleden schreef zij mij in haar brief: �Ik heb zo het gevoel dat er veel mensen in een crisis zitten, heel vreemd�. Wanneer ik om me heen kijk valt op dat dit inderdaad het geval is. Het gaat vaak om problemen waarvan je kunt zeggen dat je niet v��r of achteruit kunt; de oplossing is eenvoudig weg niet zomaar te produceren. Dit noem ik de zogenaamde patstelling; een uitdrukking die uit de schaakwereld komt wanneer je vastgelopen bent met je schaakstukken en niet meer voor of achteruit kunt. Karen Hamaker beschrijft in haar boek: �de Yodfiguur� hoe machteloos dit gevoel is. Wanneer je deze problemen astrologisch gaat analyseren zal je veelal tot de ontdekking komen dat er in progressie vaak een groen aspect wordt gevormd in de horoscoop. Een groenaspect (API-methode) is de halfsextiel en de inconjunct, respectievelijk 30 graden en 150 graden en deze werken sterk in op het bewustzijn van de mens. In de API-methode wordt het halfsextiel in verband gebracht met Mercurius en de inconjunct met Saturnus. Het Mercurius-aspect is bewegelijk terwijl de inconjunct een sterke passiviteit met zich mee brengt. Opvallend nu is dat deze aspecten pas sinds enige tijd in de belangstelling zijn gekomen. In de oude traditionele astrologie werden deze aspecten niet gebruikt. Hoe komt dat? Rudolf Steiner wees begin van de vorige eeuw er op dat vanaf 1933 er mensen geboren zullen worden die een geheel ander bewustzijn zullen hebben. Hij zei dat dit te maken had met het esoterische feit dat: �Christus zijn opstand beleefde in de etherwereld�. Wat moet je je hier bij voorstellen? Steiner bedoelde dat het lijden wat Christus met Pasen in het fysiek heeft doorgemaakt niet meer lichamelijk gevoeld moet worden. Het afnemen van vreselijk fysiek lijden bij ongeneselijke ziekten wijst hier bijvoorbeeld op. NB. Dit is helaas nog niet voor alle mensen van toepassing; in de ontwikkelingslanden creperen mensen nog door het niet krijgen van adequate medische hulp; maar ook daar kiest de westerse wereldkennelijk bewust voor in ons denken..! De opdracht is dat de gehele wereld om ons heen in het denken doordrongen moet worden dat er offers gebracht moeten worden om de wereld evolutionair voort te laten bestaan. Dit wordt dus niet meer aan den lijve ondervonden maar vindt veelal plaats in het denken van de mens. Een overweging wil ik hierbij geven: hoeveel mensen kijken elke avond ge�nteresseerd naar al het leed dat op de wereld in slechts 30 minuten door het journaal over ons heen gestort wordt, en wat doen we wezenlijk aan dit leed? De mens kruisigt zichzelf in het denken�! Dit houdt in dat hij keuzes moet maken vooral in het morele. Om feitelijk te blijven: het Kyoto-verdrag is op sterven na dood terwijl met rasse schreden we voortstormen op de grootste evolutionaire milieuramp die de aarde wellicht zal kennen. Dat we nu de keuze hebben of we ons zelf vrijwillig willen �kruisigen in ons denken�, oftewel denkproblemen willen toelaten in ons bewustzijn, heeft te maken met het bewustzijnszielentijdperk. In principe kunnen we met ons denken alles bedenken en uitvinden, neem het fenomeen klonen, genenmanipulatie (enz) maar hebben we wel werkelijk al het �chte inzicht om te kunnen overzien wat we aan het doen zijn??? Het bewust worden van de groene aspecten cre�ert voor ons deze mogelijkheid. Het is goed om wanneer je in de progressieve horoscoop ��n van de groene aspecten ziet ontstaan, stil te staan bij dit keuze moment. Wanneer je dit keuzemoment goed op je in laat werken kun je een eerste stap doen naar �chte vrijheid. Ik wens u een gezegende kersttijd! Aangezien de vorige actueel minder dan een week op de actuele site heeft gestaan verwijs ik hier nog naar: vorig actueel Mededeling: Op de zaterdagen 31 januari, 7 februari en 14 februari worden in drie workshops de Karmische astrologie voor beginners gehouden door mij in de Zonneboom in Leiden. Deze dagen beginnen om 11.00 en eindigen om 17.00 Kosten � 180,- Aanmelden wtermull@iae.nl

Dit artikel was gratis.
Vond u het nuttig en boeiend? Dan kunt u een kleine vrijwillige bijdrage overmaken aan de auteur. Dat kan eenvoudig via bijvoorbeeld iDeal. Alvast hartelijk dank!

BedragLees ook

Menu