Uranus in Vissen in receptie

Van veel collegae heb ik al beschrijvingen over Uranus in vissen gelezen en wil ondanks dat Uranus al vanaf 30 december 2003 definitief in vissen loopt hier mijn visie alsnog aan toe voegen omdat deze m.i. deze te weinig is belicht. De vorige keer dat Uranus in vissen liep was vanaf 1920 tot 1927. Historisch gezien gebeurde er toen niet zo heel veel. De eerste wereldoorlog was net achter de rug, de crisisjaren waren nog n�t niet begonnen. Van veel collegae heb ik al beschrijvingen over Uranus in vissen gelezen en wil ondanks dat Uranus al vanaf 30 december 2003 definitief in vissen loopt hier mijn visie alsnog aan toe voegen omdat deze m.i. deze te weinig is belicht. De vorige keer dat Uranus in vissen liep was vanaf 1920 tot 1927. Historisch gezien gebeurde er toen niet zo heel veel. De eerste wereldoorlog was net achter de rug, de crisisjaren waren nog n�t niet begonnen. De generatie die toen geboren werd is nu 78 tot 84 jaar oud Toch is het merkwaardig dat die tijd beslist niet te vergelijken zal zijn met de zeven jaar die nu komen. Toen in 1920 tot ongeveer 1927 Uranus in vissen liep, liep Neptunus in het teken leeuw. Nu loopt echter Neptunus in waterman. Beide planeten zijn twee van de drie mysterieplaneten die voor ons moderne mens nog moeilijk integreerbaar zijn in ons bewustzijn maar diepgaande invloed uitoefenen op het onderbewuste van de mens. In de jaren van 1920 tot 1927 liep dus de planeet van de vernieuwing (Uranus) in inconjunct met Neptunus de planeet van spiritualiteit/christendom (maar ook van bedrog). Nu anno 2004 loopt Uranus in vissen, het teken waar Neptunus in zijn eigen teken loopt terwijl Neptunus in waterman loopt, waar het teken Uranus zijn natuurlijke teken heeft. Men noemt dit in elkaar�s teken lopen in de astrologie een receptie. Een receptie heeft de kracht om de twee verschillende archetypes met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Spiritualiteit kan bij deze receptie dus gecombineerd worden met de vernieuwende wetenschappelijke kijk van Uranus. Dit gegeven is in principe uniek! Hoe zou je dat nu voor de volgende zeven jaar kunnen zien: Denk vooral niet dat; �de rozen tot in de hemel zullen groeien�. Het was nog maar n�t dat Uranus in vissen liep of de virussen op de computer drongen zich weer aan de computergebruiker op. NB van de week is er weer een geheel nieuw virus ontdekt dat het bedrijfsleven in Amerika praktisch plat legde. Ook het uitbreken van de vogelpest in Azi� is een reactie op Uranus in vissen. Toch wanneer we enige tijd verder zijn, ik schat zo�n drie jaar, zullen er andere krachten zich gaan manifesteren. Beide planeten lopen dan omstreeks de 10 en 20 graden van hun respectievelijke tekens. Bekend is dat dan een planeet zijn meest optimale werking heeft. Wat kunnen we van deze receptie verwachten: – We kunnen dan verwachten dat de wetenschap voor het eerst oog zal beginnen te krijgen voor de spiritualiteit en zal ontdekken dat dit bruikbaar kan zijn voor de wetenschap; iets wat op dit moment ondenkbaar is. De wetenschap zal zich indringend laten be�nvloeden door wat langs ongeziene wegen zichtbaar gemaakt kan worden.Wellicht kan het zelfs zo zijn dat bepaalde spirituele stromingen hun bestaan kunnen rechtvaardigen door wetenschappelijk bewijs. Ik geef toe, dit lijkt zeer utopisch maar onmogelijk lijkt het mij niet onder deze receptie. – De filmwereld (Neptunus) zal objectiever en socialer functioneren en niet zoals onlangs bekend werd dat in Holywood geen film gemaakt kan worden die op ��n of andere manier niet de mening van het Pentagon onderschrijft (netwerk zondag 1 februari 2004). – Allerlei vormen van verslavingen zullen wetenschappelijk en sociaal aangepakt kunnen worden. – Virussen zullen wetenschappelijk beter bestreden kunnen worden. – Het sociale gevoel zal gestimuleerd worden door het medegevoel voor de naasten en de lijdende mensheid. – Het christendom ondergaat vernieuwingen zodat dogma�s overwonnen worden. helaas geldt dit niet voor de Islam aangezien deze godsdienst niet onder vissen maar onder boogschutter of de Maan valt. Dit zijn een paar positieve punten die deze receptie kunnen bewerkstelligen. Ieder land zal heel verschillend zijn steentje bij kunnen dragen aan deze receptie. Nederland zal relatief een voorloper kunnen zijn op deze gebieden aangezien zowel Saturnus en de midhemel van Nederland in het teken waterman staat en de Zon, Mercurius en Pluto in vissen staat. Deze planeten zullen dus geaspecteerd worden door Uranus en Neptunus in de komende zeven jaar. Ik toon u hieronder de horoscoop van het moment waar Uranus definitief in Uranus gaat lopen gesitueerd in onze hoofdstad Amsterdam. De horoscoop geeft weer welke krachten dit gegeven heeft. Mensen met een planeet of hoekpunt in de 20ste graad van waterman (voor Nederland) of op 0 graden vissen (voor de gehele wereld) kunnen bijzondere jaren tegemoet zien omdat zij pioniers op dit gebied kunnen zijn.

Dit artikel was gratis.
Vond u het nuttig en boeiend? Dan kunt u een kleine vrijwillige bijdrage overmaken aan de auteur. Dat kan eenvoudig en anoniem via bijvoorbeeld iDeal. Alvast hartelijk dank!

BedragLees ook

Menu