Het verschil tussen karma en familieverstrikking

Al geruime tijd houd ik me bezig met het verschil te onderzoeken tussen karma en verstrikkingen die voortkomen uit het collectieve onderbewuste.

Karma heeft te maken met vorige levens en daaruit voorkomend de taak die de ziel zichzelf stelt aan het begin van het leven. Karma wordt vooral ervaren vanuit het onderbewuste en bovenbewuste, de zogenaamde speling van het lot.

Al geruime tijd houd ik me bezig met het verschil te onderzoeken tussen karma en verstrikkingen die voortkomen uit het collectieve onderbewuste.
Karma heeft te maken met vorige levens en daaruit voorkomend de taak die de ziel zichzelf stelt aan het begin van het leven. Karma wordt vooral ervaren vanuit het onderbewuste en bovenbewuste, de zogenaamde speling van het lot.
Echter de mens heeft ook verbinding met het collectieve onderbewuste. Daarin liggen alle zaken opgeslagen die de mensheid als geschiedenis heeft beleefd; in de antroposofie wordt dit wel de Akhasa genoemd. Dit collectieve onderbewuste heeft in principe weinig te maken met het eigen onderbewuste.
Wanneer we ons verbinden met een groep: familie, vereniging, godsdienst of anderszins grote groep dan verbinden we ons bijna automatisch ook met de voorgeschiedenis van deze groep, de zogenaamde groepsziel.
We worden in een familie geboren die ook een geheel eigen dynamiek heeft; men noemt dit wel de familieziel.

Het jonge kind is tijdens zijn vorming erg gevoelig voor de familieziel en voelt een bepaald gevoel van solidariteit omdat hij het leven gekregen heeft van deze groep. Het kind wil van oorsprong zich graag bij deze ziel voegen en omdat een kind nog veel pure en geestelijke principes in zich draagt wil hij het verdrongen verdriet dat vaak in de familieziel leeft graag helen en oplossen. Een mens heeft in haar oorsprong de neiging om altijd �het magische kind� te willen zijn dat elk �familiesprookje� met een gelukkig eind laat eindigen.
Nu kan het zijn dat een kind op de wereld komt en veel karma heeft liggen met de ouders. Dit blijkt vaak uit de gecombineerde maansknoophoroscopen. Maar het kan ook zo zijn dat het kind maar met ��n enkel iemand een verbinding heeft liggen vanuit een vorig leven. De ziel kan dan karma oplossen met de betreffende ziel uit een vorig leven maar krijgt ��k automatisch toegang tot de familieziel. Deze ligt dus dan meer in de collectieve onderbewuste sfeer.

Kort samengevat kun je dus stellen: de mens stelt zich aan het begin van het leven een bepaald doel, de zogenaamde karmische opdracht die hij/zij op zich neemt in het voorgeboortelijke besluit voorafgaand aan het huidige leven. Vervolgens krijgt hij/zij daar automatisch toegang tot een familieziel waar hij deze opdracht fysiek in wil gaan uitwerken.

Dat deze twee soms geheel niet met elkaar in harmonie te brengen zijn mag duidelijk zijn in het feit dat er zoveel families zijn die helemaal uit elkaar liggen.

Astrologisch is het bepaald interessant om te kijken hoe je hier bepaalde niveau�s in herkent.

Na lang studeren kwam ik tot de volgende conclusie:

Het karma toont zich in de geboortehoroscoop naast nog door de vergelijkingen te bekijken tussen maansknoophoroscoop, geboortehoroscoop en huizenhoroscoop (API-methode), in de planeet Saturnus en de maansknoop en zijn onderlinge verbindingen/aspecten.

De groepsziel/familieziel toont zich in de planeet Uranus; verbindingen van Uranus met andere planeten wijzen naar de specifieke verbondenheid met een bepaald archetype.

Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn eigen horoscoop o.a. Mercurius vierkant Uranus en Uranus vierkant Neptunus staan; dit wijst op een spanning uit vorige generaties waarin het overdrachtelijk maken van een geheel eigen boodschap steeds mislukte:

Toen mijn vader stierf vonden we in ons ouderlijk huis enige honderden schitterende gedichten die nooit gelezen zijn door iemand omdat nooit een poging was ondernomen om deze uit te geven. Dit verstoppen van gedichten had weer te maken met het feit dat mijn opa graag onderwijzer had willen worden en dit niet mocht omdat dit niet bij zijn arbeidersstand behoorde. Daar nog weer voor wilde de vader van mijn opa dominee (Neptunus) worden maar mocht dit dus ook niet omdat er geld verdiend moest worden voor het gezin.

Door deze frustratie(s) heeft een zogenaamde familieverstrikking kunnen ontstaan. Het feit dat ik hier al enige jaren zonder enig winstbejag voor u schrijf is hier ook een indirect gevolg van. Ook de drie manuscripten die bij mij in de kast liggen en die nooit het levenslicht hebben gezien omdat geen uitgever ze wil uitgeven heeft alles met deze verstrikking te maken.

NB mijn jongste zoon gaat journalistiek studeren en mijn oudste dochter is bijna afgestudeerd lerares Nederlands.

 

Waarom is nu Uranus het archetype voor de familieverstrikking?

Saturnus en Uranus zijn o.a. verbonden in het Grieks mythologische verhaal van Uranus en Cronos/Saturnus. Ik geef in het kort het verhaal weer:

�In de Griekse theogonie was Cronos de belangrijkste van de Titanen (lees lot) de jongste zoon van Uranus en Gaea. Vertoornd op haar echtgenoot omdat hij de cyclopen naar de onderwereld had verbannen zette Gaea Cronus tegen zijn vader op. Hij overviel Uranus, ontmande hem en regeerde sindsdien met zijn gemalin Rhea over de wereld, die in deze periode een �Gouden Eeuw� (lees karmische opdracht) beleefde. Om te voorkomen dat hij op zijn beurt door de eigen kinderen zou worden verdrongen, verslond Cronus ze terstond na hun geboorte. Alleen de jonge Zeus/Jupiter werd door zijn moeder gered, daar zij aan Cronus in plaats van het kind een in doeken gewikkelde steen gaf. Volwassen geworden kwam Zeus in opstand tegen zijn vader en dwong hem de verslonden kinderen weer uit te braken. De daarop volgende strijd van Zeus tegen de Titanen, die Cronus trouw bleven, eindigde in de ondergang van de laatsten.� [Einde citaat Winkler Prins]

Esoterisch gezien zou je dit als volgt kunnen samenvatten: de ziel ondervindt oponthoud in zijn karmische opdracht (Saturnus) omdat hij zich in meerdere of mindere mate uiteenzet met het collectieve onderbewuste (familieziel). De aspecten van de onderlinge planeten met andere planeten geven hier inzicht in.

 

Wanneer er nu een sterke verbinding bestaat tussen Saturnus en Uranus (astrologen onder u weten dat dit niet zo heel vaak het geval is) dan blijken beide factoren relatief snel te integreren te zijn in het bewustzijn! Is dit niet het geval dan zal je moeten kijken of er in de horoscoop een indirecte doorverbinding bestaat naar Uranus toe. Hierin wordt dan duidelijk hoe die weg zal zijn. Ontbreekt elke doorverbinding dan beoordeel je beide planeten op zichzelf en brengt je cli�nt in contact met de "twee heren die hij/zij wil dienen".

Het is wellicht leuk te vertellen dat ik zelf in mijn horoscoop een vierkant heb tussen Saturnus en Uranus; vandaar wellicht dit onderzoek.

 

Hier onder toon ik u in het licht van mijn visie de horoscoop van Prins Claus die zowel een sterke karmische opdracht ervoer in zijn leven en tevens in een familieverstrikking terecht kwam. Zie hiervoor de aspecten met Saturnus en Uranus.

 

(wordt vervolgd)

 

 

Op 6 maart 2004 start de cursus: "Karmische astrologie voor gevorderden" Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor uitgebreide informatie zie: belangrijke informatie

Contactadres: wtermull@iae.nl

 

 

 

 

Dit artikel was gratis.
Vond u het nuttig en boeiend? Dan kunt u een kleine vrijwillige bijdrage overmaken aan de auteur. Dat kan eenvoudig en anoniem via bijvoorbeeld iDeal. Alvast hartelijk dank!

BedragLees ook

Menu