Op 1 september werd de wereld diep geschokt door de terroristische aanslag in Beslan.

De terroristen zouden behoren tot de groep van de Tsjetsjeense rebellenleider Basajev.

Op het moment dat dit gebeurde stond Pluto, de planeet van de macht, dood en transformatie vrijwel stil aan de hemel. Als een planeet stilstaat, grift de energie zich diep in de samenleving. Het gaat hier om een energie die te maken heeft met idealisme en toewijding (boogschutter). Wanneer idealisme en toewijding niet meer getoetst wordt aan de werkelijkheid van het leven, krijg je fanatisme en fundamentalisme.

Ik toon hieronder de horoscoop van het begin van de terroristische aanval.

Wat sterk opvalt aan deze tekening is, dat Pluto, die dus op dat moment stilstaat aan de hemel, ongeaspecteerd is. Een ongeaspecteerde planeet duidt altijd op een losgelaten energie die veelal ongeremd uitwerkt. Immers er is geen planeet die op een of ander wijze de pure (kwaadaardige)werking filtert of bijstuurt. Wanneer dit met de planeet Pluto gebeurt, is dit een waar drama aangezien Pluto's werking tot het alleruiterste gaat in zijn transformerend werk.

Pluto valt in het derde huis, dit is het huis van het onderwijs bij uitstek.

Ook de oppositie van tussen Zon conjunct Mars oppositie Uranus in elf en vijf is dramatisch duidbaar. Het vijfde huis is het huis van het kind, terwijl het elfde huis het huis is van vrijheid en idealen. Eigenlijk geeft deze oppositie aan dat het kinderleven, in deze horoscoop aangegeven door Uranus, geofferd wordt voor een vrijheidsideaal.

NB. Bedenk ook dat Uranus, de archetypische projectie draagt van (familie)verstrikkingen. In deze horoscoop is het belangrijk dit in de visie mee te nemen aangezien Uranus ook nog een sextiel maakt met de maansknoop.

Het vrijheidsideaal Zon conjunct Mars in elf, wijst op een ongenuanceerd agressief idealisme. De ongenuanceerdheid wordt veroorzaakt door de planeet Mars.

De daders worden, hoe wrang, aangeduid met de planeet Venus. Immers, de ascendant, is net zoals bij de terroristische aanval in Amerika van 11 september, weegschaal. Deze Venus staat in het openbare tiende huis en maakt een conjunctie met Saturnus.

Saturnus is de heer van het karma; wat in deze situatie duidt op een oud karmische kwestie uit het verleden.

Enige jaren geleden schreef ik in een actueel toen Bush en Poetin in Europa een bijzondere ontmoeting met elkaar hadden; deze werd later vervolgd op de Range van Bush.

Zie Amerika archief 21

Ik toonde aan dat de belichaming van de ziel van Bush, een belangrijke geliefde is geweest van de belichaming van de ziel van Poetin. Aangezien de ziel van Bush de absolute macht had, is er een onevenwichtige relatie ontstaan in de relatie.

Dit gegeven werkt onbewust sterk door in de wereldpolitiek. Hoe onnozel zo'n liefdesarchetype ook mag lijken, het heeft op onbewuste wijze een dramatisch uitwerking op het wereldkarma.

Vooropgesteld Poetin heeft in vorige levens absoluut geen ervaring opgedaan met leiderschap, dit ondanks dat Jupiter in de MKH (maansknoophoroscoop) op de Midhemel staat. In de radix komt helaas Pluto pal op de midhemel te staan, wat een sterke fascinatie voor macht in het huidige leven veroorzaakt.

Jupiter in het teken stier wijst in de MKH veel meer op een kunstzinnig literair leiderschap dan op politiekleiderschap. Dit zie je aan de inconjunct (= denkaspect) dat Jupiter met Zon, Mercurius, Saturnus maakt in het vierde huis in weegschaal.

NB Jupiter is geen hoofdplaneet maar maakt wel een aspect met twee hoofdplaneet; deze staan echter in het collectieve gedeelte (2de kwadrant) van de horoscoop en niet in het gedeelte van de manifestatie (4de kwadrant)

Er is wel een grote onbewuste fascinatie voor Bush en dat is nu juist zo gevaarlijk; onbewust laat Poetin zich in zijn besluiten, als onervaren leider, inspireren door de ziel die hij nog steeds adoreert, Bush. Ondanks dat Poetin een KGB-man is geweest heeft hij toch een minder harde kern dan je uiterlijk zo zou denken. Zijn politiekleiderschap is dan wel niet gericht op de democratie maar is toch ook geen dictatuur. Het ontbreekt Poetin gewoonweg aan inzicht om een goede leider te worden.

In het bestrijden van terrorisme is hij gewoonweg onprofessioneel bezig; laat zich inspireren door Bush in de harde lijn die deze uitzet in de wereld.

Omdat het bewustzijn van de mensheid echter nog niet verruimd is, denkt de massa nog dat dit beleid goed is. In wezen gaat dit beleid alleen maar uit van oude vastgelopen karmische principes, namelijk van het oudtestamentische: oog om oog tand om tand. Het nieuwe watermantijdperk vraagt om andere oplossingen; een oplossing die vraagt om begrip en invoelingsvermogen voor wat er in het sociale gebeurt. Wordt er niet voldaan aan de nieuwe tijdsgeest dan kun je steeds verwachten dat wanneer er een moeilijk aspect met Pluto wordt gemaakt aan de hemel, het lot genadeloos toeslaat. Dit was ook het geval twee jaar geleden op 11 september

Voor Poetin is de boodschap duidelijk: hij zal moeten gaan onderhandelen met de Tsjetsjenen anders zal het ene bloedbad het andere opvolgen.

Deze pagina wordt om de veertien dagen vernieuwd; de volgende verschijnt 24 sept a.s.