Aan het begin van de 20ste eeuw voorspelde Rudolf Steiner dat aan het eind van de 20ste en begin van de 21ste eeuw “de strijd van allen tegen allen” zou uitbreken. Deze strijd zou een tijd duren omdat het voorafgaat aan een geheel nieuwe tijd waarin de mens een geheel nieuw bewustzijn zal krijgen waarin we vernieuwd sociaal met elkaar om zullen gaan. Vrijheid van meningsuiting zal hierin centraal staan; dit moet niet verward worden met kwetsend iets zeggen over mensen. In de bijbel wordt in de openbaring van Johannes dit beschreven in een visioen: dat de leeuw met het lam zal verkeren, zonder dat het lam geschaad wordt.

 

Wat is het esoterische astrologische verhaal achter deze voorspelling:
Deze ligt simpel in het feit dat we op dit moment in een overgangsfase verkeren van het grote tijdperk vissen dat overgaat naar waterman. De zin van de karmische maar ook de Jungiaanse astrologie is vooral gelegen in het feit dat wanneer een bepaald dierenriemteken in beeld komt, automatisch het oppositionele tegenbeeld in het onderbewuste wordt opgeroepen. Dit gegeven is duidelijk af te lezen aan het volgende fenomeen:
Je neemt een wit vlak waarop je een rood papier legt. NB het rode papier moet kleiner zijn dan het witte. Nu kijk je ruim een minuut intensief naar het rode vlak, trekt dit weg en wat zie je: waar het rode vlak was, licht nu een groen vlak op. Dit vlak is net zo groot als het vlak van het rood. Je ziet nu dat het oog, wanneer het zich intensief met een bepaalde stemming verbindt, want dat is een kleur, de mens als van zelfsprekend, in dit geval de complementaire kleur = tegenovergesteld beeld, oproept.Dit fenomeen is op vele vlakken in het leven te constateren; de mens is zo geaard dat wanneer een téveel wordt aangeboden, hij het tegendeel oproept om het evenwicht te herstellen.

 Zo is dit ook in de situatie van het beginnende watermantijdperk. Door de nieuwe stemming die het watermantijdperk brengt – dit tijdperk zal vooral een appèl doen op een nieuw sociaal bewustzijn ten opzichte van mens, dier en aarde -, wordt het dierenriemteken leeuw ook opgeroepen omdat het polair verbonden is aan waterman. Nu is het bijna altijd zo wanneer het tegenbeeld opgeroepen wordt dit geheel onbewust gaat. Immers wij hebben niet bewust door dat wij na intensief naar rood te hebben gekeken, groen zien. We moeten hierop attent gemaakt worden. Wanneer iets onbewust gaat, gaat dit proces meestal een geheel eigen leven leiden, louter en alleen omdat het niet bewust wordt waargenomen, en werkt dus sterk negatief uit. Immers het bewustzijn/denken maakt dat je bij kunt sturen in processen. Het leeuwenteken is in tegenstelling tot het watermanteken sterk gericht op de eigen persoonlijke ontwikkeling, respectievelijk ego. Het negatieve leeuwbeeld doet alsof de hele wereld van hem is en dat iedereen zich moet voegen naar zijn ideeën.

Wanneer in het voorjaar de planten uit gaan lopen, zie je nog een ander fenomeen. Voordat al het gewas wat gezaaid is in het voorliggende seizoen boven de aarde komt, gaat het zogenaamde onkruid hieraan vooraf. Zo ook wat betreft een nieuw tijdperk. Doordat we in de toekomst meer waterman moeten worden, komt leeuw inferieur, omdat het onbewust is, naar boven. Dit beeld bedoelde Steiner toen hij dit visioen voorzag. Hij voorzag dat de mens zich intensief zou gaan verbinden met het nieuwe watermantijdperk, maar de mens moet eerst weten wat hij waard is voordat hij/zij zich écht bewust sociaal kan verbinden. Vandaar dat vandaag de dag de hele wereld zijn/haar eigen verhaal aan de man wil brengen om zodoende te oefenen wat hij/zij denkt te willen schenken in de toekomst aan het grotere sociale geheel. Dit fenomeen is goed waar te nemen in allerlei discussieprogramma’s op de tv. Hoe vaak zie je niet dat er dwars door elkaar heen gepraat wordt en totaal niet naar de ander wordt geluisterd!

Bekijken we dit gegeven in het licht van wat er de afgelopen weken is gebeurd, dan zie je dat er in de algemene discussie enorm veel verwarring is opgetreden. De regering maant aan tot meer sociaal gedrag maar gaat voorbij aan alle ego’s die onbewust gehoord willen worden. Sterker nog zij wil het bestrijden en komt met algemene gemeenplaatsen die niemand écht boeien omdat zij de kern niet wezenlijk raken, namelijk gehoord te worden als individu. Zoals: “meer blauw op straat”, “strenge aanpak van fundamentalisme”, “van moskeeën blijf je af”, enz. enz.

Wat bedoel ik met het niet gehoord worden?
Door voorbij te gaan aan het fenomeen dat Mohammed B een verschijnsel op zich zelf is; hiermee bedoel ik dat de man gefrustreerd is in zijn karma: door een téveel aan eigenbeeld, dreigt er een situatie te ontstaan die een discussie oproept dat de gehele Marokkaanse gemeenschap dit idee zou onderschrijven. Sterker nog iedereen wordt uitgenodigd om zijn zegje er van te zeggen en moet daardoor stelling nemen waardoor polarisatie wordt geactiveerd. Dit konden we van de week weer waarnemen toen Abdul Jabbar van de Ven, wel is waar een rasechte Nederlander, zo nodig moest zeggen dat hij Wilders dood wenste. Een uitspraak die uiteindelijk niets met het sociale leven van doen heeft maar alleen maar agressie oproept. Ego en sociaal verband worden nu feilloos door elkaar gehaspeld en verward. Toegegeven, Mohammed opereerde met meerdere mensen die zijn ideeën onderschreven maar niet één van deze mensen leende zich er voor om dit samen met hem te doen zoals b.v. dit wél gebeurde op 11 september 01.
De moord op zich zelf heeft te maken met een persoonlijk karma dat tussen hem en Theo van Gogh zich voltrok. Ook van Theo van Gogh hebben we geen tweede; ik kan me naast Ayaan Hirsi Ali niet iemand voorstellen die zich zo rigoureus uitgelaten heeft over de Islam. NB Pim Fortuyn deed het  relatief genuanceerder. Theo was dus een leeuw als zonneteken en zag het als zijn taak om zaken vooral voor te stellen vanuit zijn heel eigen visie; menigeen onderschreef deze in die intensiteit niet. Om maar bij de metafoor te blijven als je te lang naar rood kijkt, komt automatisch groen in beeld. Of als je té sterk de Islam afkeurt dan zal de Islam jou afkeuren…. Nooit een excuus voor moord maar wel dat de wet van oorzaak en gevolg, of om het grote woord te gebruiken: karma, – veel meer in deze context bekeken zal moeten worden. Om in het watermantijdperk te kunnen leven zal het onbewuste leeuw-egogevoel bewust gemaakt moeten worden om vervolgens met de nieuwe vrije watermanmentaliteit vrijwillig af te zien van kwetsende uitingen; dit doet dan weer een appèl op het superieure leeuwbeeld. Deze verantwoordelijkheid dragen wij met zijn allen en kan niet uitbesteed worden aan de regering.