Gisteren 1 december is Prins Bernard overleden, hij stierf in het UMC in Utrecht om 18.50Wanneer je sterft wordt je geboren in de een andere dimensie of geestelijke wereld. Aan de overlijdenshoroscoop kun je zien waar de ziel zich mee uiteengezet heeft gedurende het leven dat achter hem ligt.

Wanneer je vooral de beide horoscopen van geboorte en het sterven met elkaar combineert, zie je waar de ziel aan gewerkt heeft en dat wat hij meegenomen heeft naar de geestelijke wereld om verder uit te werken. Dit geldt wel in het bijzonder voor de Maansknoophoroscopen van beide horoscopen omdat het hier om de onbewuste motieven gaat die veelal niet opgelost zijn. Het opgeroepen beeld in de combinatiehoroscoop is veelal weer een motief om opnieuw te incarneren.Globaal gezien kun je zien dat conjuncties aangeven waar de ziel zich in een bepaalde harmonie verenigd heeft met een bepaalde stemming; terwijlopposities aangeven waar wilsconflicten zijn ontstaan. Deze conflicten hebben een opopgelost karakter en zijn dus veelal de impuls om opnieuw te incarneren.
Onder toon ik de twee gecombineerde maansknoophoroscopen

 

Op Uranus van het overlijden na (blauw), maken alle andere planeten op één of andere manier contacten met elkaar.Het is ondoenlijk om dit allemaal te bespreken, maar duidelijk wordt dat naast een flamboyant leven er veel zaken in zijn leven onopgelost zijn gebleven.

Twee aspecten wil ik uit de MKH’s echter bespreken:

  1. Vrijwel conjunct op de Midhemel maar ook in het negende huis van de MKH staat een indringende conjunctie tussen de sterfhoroscoop Maan en Saturnus in conjunctie met de geboortehoroscoop Maan. De twee manen staan in negen en Saturnus staat alleen in tien. Omdat het hier om hoofdplaneten gaat en om een markante plaats in de horoscoop, namelijk de Midhemel; dit punt duidt op leiderschap in een vorig leven maar ook in het recente leven wat achter hem ligt. Je ziet hieraan dat het koningschap door hem in dit leven, maar ook al eens in een vorig leven, emotioneel is beleefd. Wanneer hij sterft voelt hij een sterke behoefte dit nog eens te herhalen. Dit zie je aan het feit dat Saturnus conjunct de MC van de MKH staat. Saturnus is heer van het karma wat erop duidt dat dit zeker een impuls kan zijn om weer in een situatie te incarneren waar er naar hem geluisterd wordt maar nu met beheersing van de gevoelens. Dit gegeven heeft eigenlijk karmaherhalend karakter; het verschil echter zit hem in het feit dat de ziel vanuit het karma wat hij achterlaat, zich gebonden voelt hier dingen nog in te veranderen of, zo je wilt, goed te maken. Het opvallende nu is dat deze drie hoofdplaneten ook nog een oppositie met Uranus maken. Uranus is de planeet van de potentiële familieverstrikking (zie archief); dit kan dan ook eventueel de impuls zijn om in een volgend leven zich weer te verbinden met zijn familie. Een reïncarnatie in dezelfde familiestroom is niet ondenkbaar.
  2. Wat ook opvalt is, dat er een conjunctie in tien bestaat tussen de maansknoop (ascendant van de radix) van het moment van sterven met de Neptunus van de geboortehoroscoop.

Wanneer je de theorie van Bernadette Brady[1](esoterische astroloog) in Australie neemt, over familieverbanden, dan duidt zij Neptunus veelal aan als planeet die zich sterk verbonden voelt met de familiebanden uit het voorgeslacht. Het gaat hier niet om verstrikkingen maar om de liefde voor de vorige generaties. Wanneer je nu ziet dat de maansknoop de karmische opdracht is; in dit geval dus de karmische opdracht voor een volgend leven want het gaat om een overlijdenshoroscoop dan kan deze stand duiden, mede door het onder punt 1 genoemde feit, dat hij nog bepaalde zaken uit te werken heeft in zijn familie. Zo te zien is één en ander nog niet af.

Wordt op 6 december 04, op deze pagina vervolgd.

Ondertoon ik de gecombineerde maansknoophoroscoop van Prins Bernard op de 28ste juni met het moment van sterven. Een wijziging dus van de tweede tekening hier boven. Verder heb ik besloten om dit artikel niet verder te schrijven omdat er téveel ongewisheden om de geboorte van Prins Bernard zijn ontstaan; immers wie zegt dat de geboortetijd van 2.45 wél goed is? De reden van de datumverwisseling kan er namelijk in gelegen hebben dat de Prins dichtbij 24 uur geboren is waardoor de datum dus op de 29ste is gezet. Het is m.i. niet automatisch zo dat Prins Bernard om 2.45 een dag eerder is geboren.

Grappig is dat wanneer je dit wél zou doen er een conjunctie ontstaat tussen Maan en Neptunus. Neptunus wordt ook wel de planeet van de vaagheid en bedrog genoemd. Het feit dat we niet weten op welk tijdstip de geboorte heeft plaatsgevonden onderschrijft min of meer deze constellatie. Neptunus, (vaagheid) conjunct Maan, deze laatst genoemde wordt ook wel geassocieerd met geboorte.

Ook het moment van overlijden is bij deze horoscoop markant; op het moment dat hij sterft is namelijk de transit Saturnus (retrograde) bezig een conjunctie te maken met de Maan en daar van afgeleid Neptunus.

Wellicht komt er meer duidelijkheid wanneer de transit Saturnus op de plaats van Neptunus aankomt op (20.40 kreeft maart 2005) over de werkelijke toedracht van het verleden van Prins Bernhard. Opvallend is dat Saturnus dit voorjaar in deze graad stationair gaat lopen. Dit duidt erop dat er postuum zeker nog lang gegist en gesproken zal worden over het werkelijke leven dat Prins Bernhard geleefd heeft.

 [1]Het computerprogramma Jigsaw maakt familieanalyses. Verkrijgbaar bij Uitgever Symbolon Amstelveen