Post mortum heeft Prins Bernhard Nederland nog een lesje geleerd door zijn bekentenis aan het Nederlandse volk en de regering in de Volkskrant: “De prins is dood, de Prins spreekt”. Een bekentenis over hoe hij het leven in “de gouden kooi” heeft kunnen verdragen en welke “creatieve oplossingen” hij hier gevonden heeft ze te ontduiken. In de hele geschiedenis van Nederland heeft een Oranje nog nooit zoveel eerlijkheid betracht over zijn privé leven. Omdat ik niet (meer) durf uit te gaan van een juiste geboortehoroscoop, – zie hiervoor mijn vorige actueel – , heb ik besloten om uit te gaan van de overlijdenshoroscoop.

Het sterven van iemand is geboren worden in een andere dimensie/geestelijke wereld. De huizenhoroscoop geeft aan op welke gebieden er in de geestelijke wereld verder wordt gewerkt, de maansknoophoroscoop van de overlijdenshoroscoop aan dat waar de ziel zijn schaduwkwaliteiten achter zich laat. Wanneer je nu de horoscoop van Nederland neemt en deze combineert met de maansknoophoroscoop van de overlijdenshoroscoop dan kun je zien waar de ziel van Bernhard Nederland wilde wakker schudden of eventueel wilde shockeren.Onder toon ik u de tekening van het overlijden en de gecombineerde horoscoop van Nederland met de maansknoophoroscoop van het moment van sterven.

In vorige artikelen wees ik er op dat de cluster van Zon, Mercurius en Pluto in vissen van de Nederlandse horoscoop verwijst naar Nederland’s tweedewereldoorlog verleden. Ik noemde al het feit dat onderzoek van het NIOD de laatste decennia aantoonde dat wij heel wat minder heldhaftig zijn geweest in de oorlog dan geschiedenisboekjes doen uitkomen; het blijkt zelfs dat er velen aan collaboratie hebben gedaan…. Het is dan ook niet toevallig dat de Prins, die dus actief deelnam aan het verzet van Nederland in de oorlog, zijn positieve aandeel ook opeens betwijfeld wordt. Dit is, afgezien van het eventuele waarheidsgehalte van deze veronderstelling, bovendien nog een projectie. Psychologisch gezien wijst projectie op de uitspraak die in de volksmond klinkt als: “wat je zegt dat ben je zelf”.

Wanneer je nu naar deze driedubbele conjunctie van Nederland kijkt en ziet wat Bernhard daar op zijn sterfmoment van vindt, dan zie je dat hij zich vooral karmisch met deze oorlog verbonden heeft; immers hij plaats hierbij de maansknoop. Bernhard is er heilig van overtuigd dat hij zich volledig ingezet heeft voor Nederland. NB de maansknoop in de MKH is de ascendant van de radix. Het merkwaardige nu is dat de Venus van Nederland, de planeet van harmonie en liefde, verbonden wordt met de drie dubbele conjunctie Zon, Mercurius en Pluto van Nederland. Dit gegeven is nieuw aangezien in de gewone radix deze nooit een conjunctie zullen gaan vormen; de maansknoop van Bernhard is daarbij de bindende factor. Bernhard’s sterven verbindt deze als het ware met elkaar. Psychologisch gezien wijst dit op het fenomeen dat Nederland in mildheid zal oordelen en in zijn liefdekracht wordt gezet. Dit alles geschied in het openbare tiende huis dus kun je aannemen dat Prins Bernhard het Nederlandse volk post mortum nog voor zich weet in te nemen. Sterker nog je kunt er vanuit gaan dat hij in zijn leven, wel is waar wat opportunistisch, steeds het beste met Nederland voor heeft gehad. Dat dit alles niet zo heel erg genuanceerd is gegaan heeft zeker te maken met de karakterstructuur van hem en minder met zijn morele kwaliteiten.

Ook de twee buitenechtelijke kinderen komen duidelijk in beeld. Het vijfde huis, het huis dat inzicht geeft in het kind in je zelf maar ook je fysieke kinderen, laat een Zon in vijf zien op het moment van sterven. Bernhard was vast overtuigd deze twee kinderen nog recht moest worden gedaan na zijn dood.Nederland plaatst daar zijn Uranus bij. Uranus is de planeet van het onverwachtse en onvoorspelbare dingen. In een persoonlijke horoscoop staat Uranus o.a. (volgens mijn karmisch-psychologische methode) ook voor familieverstrikking en groepsverstrikkingen. Of je dit archetype ook op een horoscoop van een land mag “plakken” weet ik niet maar het fenomeen is zeker opmerkelijk wanneer je in het interview in de Volkskrant leest dat het eerste buitenechtelijke kind voortkwam uit onvrede over zijn huwelijk tijdens de Hofmanaffaire. Dat dit huwelijk zo onmogelijk was geworden had mede te maken met het feit dat de ministeriële verantwoordelijkheid die onze monarchie wordt opgelegd bijna geen bewegingsvrijheid toelaat voor de prins-gemaal en dus regelrecht te maken heeft met het verstrikt raken in een kleine groep.

De Maan van Nederland in elf wordt hier tegenover geplaatst. Dit duidt aan dat het de emotionele vrijheidsgemoederen in het grotere sociale verband nogal zal bezighouden in Nederland. Een nieuwe discussie over de ministeriële verantwoordelijkheid is tenminste al weer losgebrand in de kamer. In mijn cursussen leer ik de drie mysterieplaneten te benaderen vanuit karmisch/psychologisch verband. Ik geef een kort overzicht hiervan:

  • Uranus = de planeet die inzicht geeft over familieverstrikkingen en ook groepsverstrikkingen
  • Neptunus = de planeet die inzicht geeft in de liefde voor het voorgeslacht en de eventuele noodzaak en behoefte om weer te willen incarneren in dezelfde groep.
  • Pluto = de planeet van het willen breken met de oude karmische tradities. De ziel wil a.h.w. met een “schone lei” beginnen.

NB. Saturnus is in dit geval naast persoonlijkheidsplaneet ook nog de heer van het karma. Kijken we dan weer naar de radix van het moment van sterven dan valt vooral op dat Uranus en Pluto een sterke verbinding hebben met de drie persoonlijkheidsplaneten:

De Maan met Neptunus en Uranus, de Zon met Pluto en Neptunus met de Venus en Mars. De ziel die dus overgaat zit nog sterk vast aan de mensen die achterblijven.(Neptunus en Uranus) Veelal wijst dit op een sterke behoefte van de ziel om opnieuw te willen incarneren in dezelfde familieclan.

Voorjaar 2005 zullen er op vijf zaterdagen workshops gehouden worden over karmisch-psychologische astrologie. Wie interesse heeft kan zich opgeven wtermull@iae.nl

Oók komt het komende voorjaar (2005) mijn boek uit: “Een oude geschiedenis in een nieuwe tijd”. In dit boek wordt het karma van Nederland in samenhang met het koningshuis vanuit enige Oranje generaties beschreven. Het is niet primair een boek voor astrologen maar voor mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp karma en reïncarnatie en familieverstrikkingen.

NB. Dit boek is alleen te verkrijgen via Internet of via mij persoonlijk. De prijs komt te liggen tussen de € 25 en € 30,- incl. verzendkosten. Inschrijven op: wtermull@iae.nl