Op 27 januari 1945 werd het concentratiekamp Auschwitz door Rusland bevrijd. Afgelopen donderdag herdacht heel Europa dit en in Westerbork werden 102.015 namen opgelezen van mensen die omgekomen zijn in de gastkamers van Auschwitz. Zondagavond begon men met het voorlezen van de namen van de mensen die omgekomen waren en donderdag vlak vóór de herdenkingsdienst klonk de laatste naam. Dag en nacht ging deze opsomming door. Indrukwekkend!

 

Er is niet een bepaalde tijd bekend van de bevrijding op de dag zelf. Echter een belangrijk astrosoof Günther Wachsmuth beschrijft in één van zijn astronomisch kosmische boeken dat de dag twee kosmisch zeer gevoelige punten kent, namelijk het moment waar de Zon op de IC staat en zijn diepste punt heeft bereikt en het moment waar de Zon zijn allerhoogste punt op de dag bereikt. Deze laatste vindt plaats op het midden van de dag, omstreeks 12.00. Wachmuth noemt dit culminatiepunt, het manifest worden van de dag.In de situatie van de bevrijding is dit een absoluut belangrijk punt en daarom heb ik gekozen om deze horoscoop als bevrijdingshoroscoop te nemen. Onder toon ik de horoscoop.

 

Opvallend van deze horoscoop is dat Uranus op de ascendant valt. De ascendant staat voor de intiemste drijfveer, in dit geval de drijfveer voor bevrijding. Uranus is de heer van waterman en het is dan ook niet toevallig dat juist Rusland onder het teken waterman valt. Uranus maakt in esoterische zin bewust waar de ziel in het collectief verstrikt is geraakt en dit nu wil oplossen; het is een mentale energie. De oppositie van de Zon (conjunct Midhemel) in oppositie met Pluto op de IC is ook buitengewoon inzichtelijk.
Pluto is één van de drie mysterieplaneten en breekt met oud karma om een geheel nieuw karma in werking te kunnen stellen. De IC is het diepste punt maar ook het punt van het eind der dingen cq leven. Diepe transformatieprocessen grijpen in, in de wil (de oppositie is een wilsaspect) om het karma van een volk te veranderen. De Zon maakt namelijk een inconjunct (denkaspect) met Saturnus in kreeft in twee. NB het tweede huis nauw verwant aan het joodse geslacht. Omdat Saturnus de heer van het karma is en in kreeft staat vertegenwoordigt het enerzijds het diep gekwetste karma en anderzijds haar afkomst; in deze bevrijding betreft het voornamelijk het joodse volk. De esoterische boodschap op het moment van de bevrijding ligt erin dat een ander volk zich positief verbindt met het bezeerde karma van een volk zonder daar zelf belang bij te hebben. Omdat het om een denkaspect gaat moet dit beeld zich vooral gaan ontwikkelen in het bewustzijn en niet in gekwetste gevoelens.Dit zou er wel eens in kunnen zitten dat de strijd die nu in Israël bevochten wordt met de Palestijnen karmaherhalende elementen bevat maar dan 180 graden gedraaid. Wellicht moet herkenning van het karma gaan plaatsvinden in de gemeenschappelijkheid van het slachtoffer zijn door vervolging.
Onder toon ik de horoscoop van de herdenking (ook weer afgesteld op culminatie van de Zon) met de horoscoop van de bevrijding De werkzaamheid van bevrijding met de herdenking wordt nu duidelijk.

 

Bij de twee Zonnen op de MC van de beide horoscopen voegt zich nu Neptunus. Deze drie maken weer een oppositie met Pluto op de IC. Neptunus heeft naast het christelijke archetype als esoterisch karmische boodschap “de liefde voor het voorgeslacht”. De boodschap daarbij zou kunnen zijn: “herdenk het voorgeslacht om los te breken (Pluto) uit oud karma”. Wanneer een mens los is van oud karma hoeft hij geen karmaherhalende patronen meer op te roepen en kan bewustzijnsmomenten ervaren in nieuwe situaties die zich voordoen. Wat dat betreft was de Auschwitz herdenking voor iedereen bijzonder actueel. Breek met oude boemerangachtige patronen in de autonomie om een liefdevol christelijk mens te worden. [Zon conjunct Neptunus oppositie Pluto op de Midhemel IC as]