Woensdagavond werd op het journaal getoond hoe de minister president J.P. Balkenende de opening van het Yad Vashem museum in Jeruzalem bijwoonde. Vele staatshoofden hielden een korte toespraak waarin zij hun kijk gaven, zestig jaar na dato, op de verwerking van de Holocaust in hun land.Hierin trof mij het volgende:
Onze minister-president Balkenende refereerde wél aan het feit dat er zoveel Nederlandse joden zijn afgevoerd voor deportatie maar hij prees ook de mensen die zo moedig waren geweest in het verzet.Verhofstad echter vroeg openlijk excuses voor de deportatie van Joden in zijn land.

De statistische feiten echter bewijzen dat er vele malen meer joden in Nederland zijn gedeporteerd dan in België dus je vraagt je af wie moet er nu excuses maken? Hedendaags onderzoek heeft ook uitgewezen dat België meer mensen had die lid van de NSDAP waren maar dat de Belgen meer spectaculair verzetswerk hebben gepleegd dan b.v. de Nederlanders. Een merkwaardige constatering: de Belg is uiterlijk gezagsgetrouw maar luistert kennelijk toch sterk naar zijn eigen geweten. De Nederlander heeft vooral oog voor de orde van de opgelegde wet, verschuilt zich hier achter en destilleert daar toch een vrij aardig zelfbeeld uit. Onderzoek van het NIOD heeft ook uitgewezen dat ons zelfbeeld wat wij historisch hebben van de tweede wereldoorlog sterk overtrokken positief is terwijl dat van de Belg dus niet zo is, maar dat de uiteindelijke cijfers bewijzen dat dit dus veel beter is. 

Je vraagt je af: hoe komt dat?
Om voor dit fenomeen een verklaring te geven kun je kijken naar de planeten Saturnus en Uranus in de beide horoscopen van het land.Saturnus geeft inzicht hoe een land met zijn karma omgaat en Uranus hoe verstrikt het land raakt is in zijn eigenbeeld (groepsziel).Onder toon ik beide horoscopen.

Wat valt nu op? Dat de Saturnus van België in maagd staat en dus primair veel zelfkritiek ontwikkelt naar het eigen handelen. Deze Saturnus maakt een driehoek met de Maan. Een driehoek is een gevoels/vorm aspect wat erop wijst dat gevoelens volledig geïntegreerd kunnen worden in het karma. Ook maakt Saturnus een driehoek met Cheiron pal conjunct de ascendant van België. Dit wijst erop dat de Belgische volksgeest sterk verbonden is met het archetype van de niet geheelde wond (Cheiron). Ook maakt Saturnus een inconjunctie met Uranus en met Pluto (yodfiguur). De Belgen hebben het vermogen om na te kunnen denken (groen aspect) over het collectieve karma.  Het eigen karma (Saturnus) komt in een landhoroscoop overeen met de objectieve geschiedenis van een land. Uranus geeft inzicht in het collectieve geheugen wat in het sociale gebied is ontstaan. Zelfbeeld en collectief beeld hebben onderling contact met elkaar. Ook maakt Saturnus dus een vierkant met Zon, Mercurius en Venus in het zevende huis, het huis van de medemens.

Al met al is de Saturnus van België driekleurig geaspecteerd. Karma speelt zich daar dus af in het denken voelen en willen van dit land. Dit is allemaal heel anders met Nederland: Saturnus in waterman; deze maakt een driehoek met Jupiter. Jupiter is de planeet van de expansie, Jupiter maakt de dingen vaak groter dan dat ze zijn. In deze horoscoop kan dit verwijzen naar een glorierijke rol in de tweedewereldoorlog die de Nederlander zou hebben vervuld; immers we houden vast aan de vorm van een groot zelfbeeld. Dit weten we net zoals de Belgen te combineren met het collectieve bewustzijn. Met dit verschil dat België Saturnus in een driehoek verbonden heeft en Nederland deze twee met een sextiel verbindt; een sextiel werkt nét iets minder sterk uit.  Echter Saturnus maakt een inconjunct met de Maansknoop in het eerste huis (conjunct ascendant); dit wijst erop, (een inconjunct is een (groen) denkaspect) dat wij veelal als Nederlanders er over nadenken hoe we zouden moeten zijn en dit veel minder in daden kunnen omzetten. Immers onze Saturnus ontvangt geen enkel rood wilsaspect, terwijl de Saturnus van België met een vierkant verbonden is met de Zon. De Zon is een hoofdplaneet en toont ons de autonomie van een land. Zelfkritiek gaat de Belg gewoon beter af.

Nu is het niet zo simpel dat de Belgen per definitie beter zijn dan Nederlanders maar bewustzijnsprocessen worden met een driekleurig geaspecteerde planeet gewoon sneller in het bewustzijn geïntegreerd. Bruno Huber constateerde dat de groene aspecten (halfsextiel en inconjunct), de zogenaamde denkaspecten, sinds de eerste helft van de 20ste eeuw pas in het bewustzijn konden worde n geïntegreerd. Dit fenomeen is vergelijkbaar met de ontdekking van een nieuwe planeet. Voor die tijd had de mens daar nog niet de juiste ontwikkeling voor. Dit komt esoterisch gezien overeen met dat wat Rudolf Steiner als bijzonderheid zag voor de 20ste eeuw. Hij voorspelde de opstand van Christus in de etherwereld. Hiermee bedoelde hij dat de liefdekracht van de Christus geïntegreerd moet worden in alle handelingen die op aarde worden verricht zodat het nieuwe bewustzijn kan doorbreken. Het bewustzijn van reïncarnatie en karma hoort daar bij.