Al enige jaren heb ik me van tijd tot tijd verdiept in wie Paus Johannes Paulus II nu eigenlijk was.Een rasechte conservatief maar ook een man die me op één of andere manier intrigeert, dit ondanks dat ik zelf niet Rooms Katholiek of traditioneel gelovig ben.Onder toon ik u de radix maansknoophoroscoop van de geboortehoroscoop van de Paus.Ook bij hem ga ik er van uit dat hij gereïncarneerd is net zoals een ieder van ons.

 

Wat vooral sterk opvalt is: in de MKH staat Saturnus conjunct de maansknoop in drie oppositie Uranus in negen. Deze drie/negen as wordt in het API instituut de zogenaamde inquisitie-as genoemd, dit vooral wanneer een hoofdplaneet hier in staat. (Zon, Maan, Saturnus Maansknoop).Opvallend nu is dus wel dat Saturnus een conjunctie met de maansknoop maakt. De maansknoop in de MKH is de ascendant in de radix. Vrij vertaalt kun je dit duiden als dat dit de trigger is voor het leven wat komen gaat; in dit geval dus het leven wat hij nu net verlaten heeft. Wat wordt er bedoeld met de inquisitie-as? Met de inquisitie-as wordt bedoeld dat de ziel in een vorig leven in aanraking is gekomen met een zeer sterke levensovertuiging en vanuit deze denkwijze het collectief heeft willen overtuigen eventueel met geweld (brandstapel e.d.). Een vrij shockerende constatering dus.

Echter bij nadere beschouwing blijkt één en ander toch nog anders in elkaar te zitten. Hiervoor moeten we het derde en negende huis aan nadere analyse blootstellen om daar bindende uitspraken over te kunnen doen. Het derde huis is het huis van het gewone leven van aller dag, het zogenaamde collectieve huis waar “the talk of the town” plaatsvindt. Het negende huis is het huis van levensovertuiging filosofieën en hoge intellectuele gedachte; kortom het huis waar de overtuiging intellectueel moet worden onderbouwd. Wanneer deze as nu geactiveerd wordt door een oppositie dan moet je kijken welke planeet welk huis bezet.

In de MKH van de Paus valt Saturnus conjunct de maansknoop in drie en Uranus valt in negen. Wat wil dit zeggen?De ziel van de Paus heeft zich in een vorig leven beperkt (Saturnus) gevoeld door de gewone mensen om hem heen. Echter zijn levensfilosofie had een geheel nieuwe originele kijk op dingen (Uranus) en zocht vooral de vrijheid in het denken.Je zou hier best aan een manicheeër kunnen denken die slachtoffer is geworden van het boze collectief. Omdat de maansknoop conjunct Saturnus staat, zag de ziel, voordat ze in deze huidige incarnatie incarneerde, het als taak zien deze beperking mee te nemen naar een volgend leven om zodoende de vernieuwing toch aan de medemens mee te geven.

Wanneer je ziet dat Saturnus oppositie Uranus ook nog verbonden wordt door een vierkant met de Zon en Maan in zes, dan valt hier ook veel van te zeggen. Namelijk zijn visie werd steeds teruggekoppeld naar zelfkritiek en werd gekoppeld aan dienstbaarheid (zesde huis). Omdat het hier gaat om zowel de autonomie (Zon) en het persoonlijke gevoel (Maan) zal de zelfkritiek vaak heel diep zijn gegaan. Zo diep dat hij hier eventueel verstrikt in dreigde te raken. Zijn slechte gezondheid van de laatste jaren heeft hier dan ook heel veel mee te maken gehad. Wanneer hij niet door zijn eigen strengheid kon heen breken dan vertaalde dit zich in ziekte

Het is interessant om te zien waar deze oppositie in drie en negen in de gewone radix staat. Deze valt dus op de ascendant/descendant as. De ziel van de Paus zag het dus als haar taak om beperking te prediken maar ook met een ijzeren consequentie in zijn eigen leven toe te passen en zodoende zijn medemens aan te zetten tot vernieuwend denken. Dit lijkt wellicht een vreemde uitspraak bij een paus die zo consequent conservatief was. Maar daar zit nu net het geheim zo blijkt uit het moment van sterven. Door namelijk een moraal te prediken zette hij elke gelovige in zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Naast zijn aartsconservatisme bleek de Paus veelal ook geheel van deze tijd. Hij was b.v. de eerste hoogwaardigheidsbekleder die in het openbaar zijn excuses aanbood voor wat de Rooms Katholieke kerk de joden in de tweede wereldoorlog aangedaan heeft. Dit lijkt nu vrij gewoon in een tijd dat iedereen met excuses zwaait maar toen de Paus deze uitspraak was hij de absolute eerste die met deze traditie begon. Zijn woorden maakten toen diepe indruk.

Kijken we nu naar de MKH van de radix van de Paus in combinatie met de huizenhoroscoop van het sterfmoment dan zien we een afdruk van wat de ziel in zichzelf heeft kunnen overwinnen in het leven wat achter hem ligt.

Onder toon ik u de horoscopen.

 

Bijzonder is om te zien dat de Uranus die in de MKH in negen staat, nu een conjunctie maakt met Saturnus; en de Saturnus, maansknoop conjunctie in drie, een conjunctie ontvangt van de HH Maan.

Dit houdt in dat de Paus in zijn conservatisme een absolute vrijheid heeft ingebracht.

Dit lijkt wellicht vreemd maar juist doordat hij zo oprecht conservatief was zette hij de mens vaak geheel onbewust aan om vrijheid in gebondenheid te leren hanteren. Zijn leven als reizende Paus door de wereld was hier een bewijs van.

Goede reis Paus Johannes Paulus!