Eén van mijn oudste cliënten heeft een dochter die één van de vijf bruiden van Anton Heyboer is. Ik verkeerde in de unieke situatie dat zij mij de geboortetijd van hem kon geven. Anton Heyboer is geboren in Indonesië op een eilandje vlak voor Sumatra en is geboren om 6.00 plaatselijke tijd. Nu is een tijd van 6.00 in de meeste gevallen afgerond dus moeten daar nog wat minuten bij of af. In 1998 stelde ik naar aanleiding van informatie die ik toen kreeg van mijn cliënt de tijd op 5.58. Nu ten tijde van zijn toch nog onverwachtse dood zou ik deze tijd willen bijstellen op 6.08.40. Dit met informatie betreffende de biografie die achter hem ligt. Onder toon ik u de radix.

Eén blik op de horoscoop geeft je al snel een verklaring hoe het komt dat deze man vijf bruiden heeft gehad die zeker, vier van de vijf, onder zeer eenvoudige Spartaanse omstandigheden leven. Anton Heyboer is namelijk naast dat hij bohémien optreedt in het openbaar, een man met een ijzeren discipline naar zijn bruiden toe is. Alle vorm van uiterlijke luxe wordt vermeden. De vrouwen leven veelal in totale afzondering van de maatschappij; een enkele bezoeker die, veelal op uitnodiging, mag komen wordt ontvangen. Toen mijn cliënt haar echtgenoot stierf, dus de vader van één van de bruiden, besloot Anton dat zij (de bruid) dus niet bij de begrafenis aanwezig zou zijn. Dit is natuurlijk heel opmerkelijk in een tijd waarin (zogenaamde) vrijheid hoogtij viert en waar de één de ander steeds minder op kan leggen aan plichten…

De Zon in waterman pal op de ascendant in oppositie met Neptunus in het zevende huis, geeft een beeld van het huwelijksleven van Heyboer. Waterman heeft in tegenstelling tot de Zon veelal een bovenpersoonlijk doel dat zijn oorsprong vindt in het sociale. Neptunus is de planeet die archetypisch verbonden is met spiritualiteit en vooral met het Christendom. Omdat deze oppositie tussen de Zon en Neptunus heel krachtig is (binnen een halve graad) en bovendien nog bekrachtigd wordt door de ascendant-descendant as, zal Heyboer vooral spiritualiteit en opofferingsgezindheid verlangen van zijn bruiden. Hiermee zet hij een geheel nieuw kunstwerk in de wereld. Zijn grootste kunststuk betreft niet zijn doeken maar zijn leefgemeenschap (aldus de schilder zelf). Zijn leefgemeenschap moest een voorbeeld zijn voor de nieuwe tijd van verdraagzaamheid en liefde.

Je ziet aan de horoscoop dat deze visie terug te vinden is in de stand van een hoofdplaneet (Zon) met Neptunus en doordat dit ideaal bij hem hoort wordt het dan ook oprecht geleefd en zijn er dus vrouwen die gefascineerd zijn geraakt door deze vorm van leven. Opvallend is nog en vermeldenswaard dat heel recentelijk er nog vele vrouwen zich aanmeldden om in de commune van Heyboer te leven; de man moet een enorme charismatische uitstraling hebben gehad.

Nu, na de dood van Anton, blijven de vijf vrouwen bij elkaar in één leefgemeenschap. De vijfde die toch al buiten de gemeenschap woonde en de wereldse zaken regelt van geld en contacten met de buitenwereld onderhoud, blijft dit óók na zijn dood doen.

In de biografie over Heyboer van Locher wordt vermeld dat in 1951 er bij een opname in een psychiatrische inrichting een diagnose werd gesteld: schizofrenie en een Christuscomplex. Vooropgesteld dat ik met dit soort etiketten nooit zoveel kan is het Christuscomplex toch wel duidelijk zichtbaar in de stand van de Zon oppositie Neptunus. Naast de vele kippen en vrouwen die hij schilderde, waren de Christus en de crucifix sacrale gegevens van zijn schilderwerk.  Ook in zijn leefgemeenschap stond het Christusmotief sterk centraal.

Zijn vroege werk van voor 1952, helaas voor een groot deel vernietigd, had een serene rust die het niveau van Rembrandt’s etsen naderden. Op latere leeftijd nam hij steeds meer afstand van het realisme in de kunst en dreef de spot met de opgeblazen kunstwereld waar alle kunststukken voor zeer hoge prijzen werden verkocht. Hij verkocht de zijne zeer provocatief  voor “een appel en een ei”. Omdat zijn productie enorm hoog lag, kon hij toch heel veel verdienen, daarmee de kunstwereld volledig op zijn kop zettend. Ook hier zie je het sociale element van de waterman in terug; naast een sterk sociaal gevoel wist hij de ander tot in het hart te bruuskeren. Het diepere doel daar achter was altijd de mensheid tot bewustzijn te wekken. Dit is hem zeker voor een deel gelukt.

 Informatie over mijn boek: “Een oude geschiedenis in een nieuwe tijd”, zie belangrijke mededelingen