De opvolger van Paus Johannes Paulus II wordt opgevolgd door Josef Ratzinger geboren 16 april 1927 te Marktl om 4.15 AM. [Bron Astrodienst]. Onder toon ik u de horoscoop. NB. Ik stelde de horoscoop bij op 2 minuten eerder. Dit door toepassing van het ouderdomspunt door de horoscoop. Deze methode geeft inzicht over het verloop van de biografie.

Op 19 april gaat, in deze versie die ik hier toepas, het ouderdomspunt over van het teken ram naar het teken stier. Dit is vaak heel toepasselijk aangezien het achtergrondsteken waar het ouderdomspunt zich in bevindt veelal verwijst naar de situatie die zich op dat moment voordoet.In de situatie van Ratzinger volgt hij na 26 jaar een paus op, die sterk vanuit een stierkwaliteit voor is gegaan, hij was behoudend/conservatief, consoliderend maar wel solide en bovenal vriendelijk.Ratzinger zal zeker in aanvang deze kwaliteiten van de voorgaande kerkvorst continueren. Vandaar dat ik dit toepasselijk vindt. Ikzelf heb vaak gemerkt dat wanneer het ouderdomspunt een wisseling van achtergrondsteken maakte dat in mijn omgeving het nieuwe sterrenbeeld indringend in mijn leven zijn intrede deed; dit in de vorm van nieuwe mensen die dit sterrenbeeld als zonneteken hebben of anderszins prominent hebben staan. Zo dus ook met Ratzinger; van hem wordt onuitgesproken verwacht dat hij de levensvisie van Paus Johannes Paulus II gaat voortzetten.

 Wanneer je kijkt naar de maansknoophoroscoop (MKH) van Ratzinger dan valt op dat Saturnus ongeaspecteerd in het zevende huis staat Maan in negen vierkant Pluto in twaalf; de Zon in drie driehoek Neptunus in elf. Nu staat de bovenste helft van de MKH altijd in het teken van het optreden in het openbaar in vorige levens. Het onderste gedeelte op het collectief; dat wil zeggen de ziel conformeerde zich veelal aan de grote massa in vorige levens.De Zon (autonomie) staat in het huis van de gewone communicatie maar maakt een driehoek met Neptunus in elf. Het elfde huis is bij uitstek een elitair huis en Neptunus is het archetype van het christendom. In Ratzinger’s situatie zou je kunnen zeggen dat zijn ziel met zijn autonome krachten zich in vorige levens steeds conformeerde aan het bestaande christendom. (NB een driehoek is een blauw aspect een zogenaamd vorm/harmonie aspect). De Maan staat in het negende huis; het negende huis is het huis waar dogma’s kunnen ontstaan. Omdat deze Maan een vierkant (wilsaspect) met Pluto maakt in het twaalfde huis, zal dit zeker wijzen op een sterke gevoelsmatige behoefte aan macht die veelal niet verkregen wordt (twaalfde huis). De ziel conformeerde zich dus aan het geloof en voelde zich emotioneel aangetrokken tot macht en dogma’s maar heeft dit onvoldoende kunnen verwezenlijken. Saturnus staat ongeaspecteerd in het zevende huis. Saturnus is bovenal heer van het karma en wijst in deze situatie erop dat oud karma vereffend moet worden aan de mensheid of dat de mensheid dit aan hem moet gaan doen. Hier is in eerste instantie géén bindende uitspraak over te doen aangezien het hier gaat om een ongeaspecteerde planeet; bijgaande informatie kun je hier niet aan aflezen. Met deze herinneringen komt de ziel dus bij de geboorte het leven binnen. Nu is de biografie er voor om al dan niet deze herinneringen harmonisch om te werken naar een evenwichtiger niveau. De huizenhoroscoop laat zien hoe die weg kan zijn.

Zoals ik al meerdere keren op gewezen heb, bestaan er tabellen van A.T. Mann welke inzicht geven in het jaartal waarin een ziel geïncarneerd is geweest. Bij Ratzinger staat de ascendant in de 19 graden vissen; deze graad komt overeen met 1938. In 1938 leefde Ratzinger hier op aarde, wellicht gebeurde er toen iets belangrijks voor hem maar het kan zijn dat er ook helemaal niets noemenswaardig gebeurde. Deze graad moet dan in zijn oppositionele stand bekeken worden.
NB Karmische astrologie is vooral gericht op het spiegelen van het verleden dus is deze techniek geoorloofd. De 19de graad van maagd komt overeen met 10 tot 48 jaar ná de geboorte van Christus; de tijd dus van het leven van Christus.

In de astrocartografie rijst de Zonlijn in de buurt van Jeruzalem op de ascendant en de paraan van Saturnus (hoofdplaneet) en Neptunus (archetype van Christus) in het elitaire elfde huis, kruisen daar deze Zonlijn op de ascendant. NB deze stand is exacter bij de klokkentijd van 4.15 dan bij 4.13. In Jeruzalem ontstaat dus een heel markant en indringend punt dat kan wijzen op het feit dat de ziel van Ratzinger aanwezig was tijdens het leven van Christus en wellicht daarom zo geïnspireerd is geraakt voor dit ambt. Hij was niet een hoofdpersoon die deel had aan de veroordeling van Christus want het politieke tiende huis is niet gevuld evenals het huis van de veroordelingen (achtste huis). Wellicht is het één van de apostelen geweest?!

Saturnus in zeven ongeaspecteerd zou hier op kunnen duiden aangezien Saturnus de heer van het karma is maar ook het pijnpunt. Het zevende huis is het huis van de medemens maar ook van de massa. Juist omdat deze Saturnus ongeaspecteerd is duidt dit erop dat deze pijn op zichzelf staat en niet begrepen wordt door de massa. Dit is wellicht een sterk aanknopingspunt voor een apostelarchetype. Primair leiderschap spreekt echter niet uit beide horoscopen, noch in de MKH, noch in de Radix; in die zin hebben we niet veel nieuws te verwachten. Er staan namelijk geen planeten in het tiende huis.In de radix staat alleen Saturnus (ook weer) eenzaam ongeaspecteerd in negen. Dit wijst op een denker bij uitstek. Juist doordat deze hoofdplaneet geen verbinding maakt met de rest, kan dit wijzen op een aanleg om alleen te willen vertoeven met de eigen filosofie of bestaand dogma; deze filosofie/dogma wordt niet primair beïnvloed door een medemens. (ongeaspecteerd).Maar dit is niet het hele verhaal zoals zal blijken uit de huizenhoroscoop.

De huizenhoroscoop laat zien hoe de ziel geneigd is zaken in de biografie om te vormen.

Onder toon ik u de huizenhoroscoop (HH)van Ratzinger.

 

Saturnus krijgt in de HH vele aspecten en dat is opmerkelijk. Je weet nooit precies wanneer een HH in werking wordt gesteld. In de API-school wordt zelfs geleerd dat het kan zijn dat sommige mensen nooit aan hun HH toekomen en blijven leven in de MKH of in hun radix. Je moet ook altijd heel goed onderzoeken of de transformatie wel écht heeft plaats gevonden of zich nog moet gaan voltrekken. De aspecten die Saturnus gaat maken in de HH zijn:
Saturnus driehoek Mercurius, Jupiter, Uranus, ascendant.
Saturnus inconjunct Mars en Maansknoop.
Vooral de eerst genoemde is heel interessant! Wanneer deze krachten geïntegreerd worden dan zou de nieuwe Paus zijn visie op het dogma tijdens zijn pontificaat wel eens indringend kunnen wijzigen of bijstellen; dit zie je aan het feit dat Saturnus (dogma) een vormaspect (blauw aspect) gaat maken met de bewegelijke leergierige Mercurius en daar een geheel vernieuwende leer uit kristalliseert (Jupiter conjunct Uranus) wellicht verrast het hem zelf ook (conjunct ascendant). Opvallend nu is dat Jupiter in de gewone radix geen conjunctie maakt met Uranus en in de HH dus wel. Een reden om te geloven dat hij niet alleen een conservatieve Paus zal zijn maar de kans krijgt, door onverwachtste gebeurtenissen, in te spelen op vernieuwing in de rooms katholieke kerk. De tijd zal het leren!

Einde deel 1

In één van de volgende actuelen zal deel 2 verschijnen. In deze twee zal ik beide MKH’s van Paus Johannes Paulus II vergelijken met die van Paus Benadictus XVI

 

In maart is uitgekomen mijn boek: “Een oude geschiedenis in een nieuwe tijd” voor informatie zie belangrijke mededelingen