Zaterdag 30 april viert koningin Beatrix haar 25 jarige kroningsjubileum. De gang door deze vijfentwintig jaren onderscheidt zich sterk van de jaren die Koningin Juliana als vorstin heeft meegemaakt. Koningin Juliana regeerde in een relatief rustige tijd. Nederland was druk met de wederopbouw van na de tweede wereldoorlog De jaren van koningin Beatrix kenmerken zich door turbulentie, nieuwe technieken, drugsbeleid, euthanasie, politieke moorden en niet in de laatste plaats de éénwording van Europa.

Er bestaat een spreekwoord: “elk volk krijgt de leider die het verdient”. Er vanuit gaande dat de koningin representatief is voor het hoofd van een volk, valt hier veel voor te zeggen.Toen ik enige jaren geleden een studie begon over de karmische verbanden tussen het koningshuis en het Nederlandse volk, zag ik dat het karma van de vorstin haar schaduw vooruitwerpt op de gebeurtenissen die het land mee zal gaan maken. Een opmerkelijke ontdekking! In principe ben ik geen monarchist maar door het constateren van deze verbanden, is er bij mij toch een liefde ontstaan voor de monarchie maar ook voor de spiritualiteit die de geschiedenis van een land in zich draagt. Vele politieke gebeurtenissen die zich vandaag de dag afspelen in Nederland vinden hun oorsprong in oud karma, respectievelijk de geschiedenis van Nederland.  Zo moest koningin Beatrix twee politieke moorden meemaken en de eenwording van Europa vond als een soort mijlpaal plaats tijdens haar regeerperiode; hierin heeft zij ook een belangrijk aandeel gehad zo bleek uit het feit toen zij de Karel de Grote prijs kreeg voor haar inzet in 1996 in Maastricht voor de éénwording van Europa.Dit gegeven verwijst naar een deel van haar karma dat zij meeneemt uit een vorig leven in dit huidige leven.

Wanneer je naar haar horoscoop kijkt zie je dat het sociale element, dat vooral toegekend kan worden aan het teken waterman, zeer sterk in haar karma verweven zit; dit ondanks dat het uiterlijk wellicht niet altijd zo direct blijkt.Onder toon ik de maansknoophoroscoop van Koningin Beatrix.

 

Wat daar opvalt is dat zij de planeten die allemaal in waterman staan: Zon, Maan, Venus en Jupiter vrijwel allemaal plaatst in het tiende maansknoophuis. Het tiende maansknoophuis verwijst altijd naar een politieke functie in een vorig leven en zeker wanneer één van de hoofdplaneten (Zon, Maan, Saturnus) in dit huis staat. In de MKH van Beatrix staan daar dus de Zon en de Maan. Dit wijst op een emotionele bewogenheid op het sociale gebied in een vorig leven; niet alleen de emoties (maan) speelden hierbij een rol maar ook haar autonomie (Zon) werd volledig ingezet. Dit gebeurde met een zekere liefde voor harmonie (Venus) maar daarbij werd ook een levensfilosofie (Jupiter) gepraktiseerd. Dit alles speelde zich af in waterman. Deze vier planeten maken een vierkant met Uranus de planeet van de revolutie en vernieuwing en deze staat in het achtste huis. Het achtste huis is mede het archetypische huis van het bezit van anderen dus zou kunnen verwijzen naar het communisme.

Nu is waterman o.a. het archetype voor nieuwe revolutionaire ideeën en bovendien heeft logaritmisch het waterman teken te maken met de jaren vanaf 1841 tot 1911. (reïncarnatietabellen van A.T. Mann).
In deze tijd heeft er dus een belangrijke incarnatie plaatsgevonden waarin haar ziel toonaangevend was in een vernieuwende levensfilosofie. De planeetlijnen van haar horoscoop in het astrocartografische beeld geven aan waar dit plaatsvond. 

Dit oude karma heeft invloed op de ontwikkeling van ons land. Zo werkt dit nu eenmaal; niet alleen omdat “elk volk de leider krijgt die het verdient” maar ook omdat, of je het nu wilt of niet, er een karmische uitwisseling plaatsvindt tussen mensen en groeperingen die zich met elkaar verbinden. Dit is een soort alchemie die in de oudheid door de alchemisten al werd waargenomen. De symbolische taal van de alchemisten was niet voor niets om van onedele metalen goud te maken; dit was uiteraard esoterische taal, maar wees dus op dit principe. Zo is het ook met oud karma dat een transformatie moet doormaken waardoor het in principe “goud” kan worden.

Wat viel Beatrix al zo toe in haar regeringstijd? Het is niet toevallig dat als één van de belangrijkste cadeau’s die haar voor haar jubileum aangeboden wordt de 140.000 handtekeningen zijn voor een “royaal gebaar”. Helaas komt dit “royaal pardon” er niet omdat het kabinet Balkenende dit weigert toe te staan.

Ook Balkenende zit hier op een bepaalde manier met zijn oude karma tussen. Het hoeft geen betoog dat hij een karma heeft dat veel minder sociaal voelend is en daardoor minder met dit gegeven heeft.

Onder toon ik u de maansknoophoroscoop van J.P. Balkenende.

 

Hier zie je in het politieke tiende maansknoophuis Mars staan. Deze Mars maakt een oppositie met Jupiter, Pluto en de maansknoop in vier. Mars is van nature één van de “malefics” aldus de klassieke astrologie.

Mars in tien wijst op een meegenomen eigenschap om met daadkracht de politiek te regeren ten koste van een levensovertuiging (oppositie Jupiter in vier) maar ook van de karmische opdracht. Omdat Mars ook een vierkant maakt met de Zon in het zevende maansknoophuis zal zijn autonomie die primair op de naasten gericht was altijd ondergeschikt zijn geweest aan de wens om daadkrachtig de leiding te nemen in vorige levens. Dit vooral omdat het hier alleen om wilsaspecten (rode aspecten) gaat en niet om blauwe vorm of groene denkaspecten gaat; bijsturen in het denken en voelen is in zo’n geval moeilijk.

 In hoeverre een mens zich los kan maken van zijn eigen persoonlijke oude karma (MKH) is af te lezen aan zijn biografie waar hij/zij in handelt en zijn besluiten neemt. Jammer, dat een intellectueel hoog ontwikkeld mens zoals J.P. Balkenende, (MKH Maan in negen driehoek Saturnus in één), zich daar niet boven kan verheffen. Dit komt wellicht omdat in de geboortehoroscoop deze stand zich draait: de Zon komt in tien te staan en Mars conjunct de descendant. Dit wijst op een voortvarendheid naar de medemens toe die meer gericht is op daadkracht dan op liefdekracht. Zie onder

In mijn boek: “Een oude geschiedenis in een nieuwe tijd”, schrijf ik uitgebreid over het karma van het koningshuis, de Nederlandse volksziel en de politiek anno 2004. De vier premiers tijdens de regeerperiode van Koningin Beatrix komen in verband met het karma hierin uitgebreid aan de orde. Dit boek is vooral geschreven voor mensen die geen (voor)kennis hebben van de astrologische techniek maar wel interesse hebben in het onderzoek naar karmische verbanden. Voor nadere informatie zie: belangrijke informatie.