Deze morgen stond het volgende bericht op Teletekst: “NEW YORK Er komen steeds meer klachten binnen over seksuele intimidatie door medewerkers van de Verenigde Naties. Het aantal klachten is vorig jaar meer danverdubbeld tot 121. Van de 121 klachten waren er ruim 100 tegen medewerkers van de VN-afdeling Vredesoperaties.Daarvoor werken over de hele wereld ruim 77.000 mensen. Topman Annan van de VN noemt de toename van het aantal klachten over seksuele  intimidatie diep verontrustend. Betere afspraken en procedures hebben volgens Annan wel tot meer klachten geleid.De bekendste klacht was die tegen Lubbers. VN-commissaris voor de vluchtelingen”.  

Een opmerkelijk fenomeen bij een instituut wat met zulke belangrijke fenomenen in wereldverband bezig is!Ik ging op zoek of ik een astrologische verklaring voor dit fenomeen kon vinden en vond in de databank van Jupiter 55 de horoscoop van de VN. Onder toon ik deze: 

De API-methode heeft een theorie waarin de horoscoop in vier kwadranten wordt ingedeeld. Deze vier kwadranten hebben een heel verschillende betekenis. In de traditionele astrologie wordt deze ook gehanteerd maar net iets anders en de betekenis die toegekend wordt aan de kwadranten is ook net iets algemener. Om te beginnen wordt met de API-methode elk astrologisch huis ingedeeld in drie fases. Deze fases hebben ook weer een bepaalde betekenis. Het eerste gedeelte is het wilsgedeelte; als hier een planeet in staat is deze planeet vooral sterk gericht op actie. In het (derde) deel dat volgt neemt de activiteit af en wanneer daar een planeet staat dan werkt deze planeet meer naar binnen toe (introvert). Het laatste deel van het huis daarin zijn krachten gelegen waarin de invloed van het volgende huis zich al gaat ontwikkelen; het is het zogenaamde denkgedeelte. Op het punt waar het denkgedeelte begint ligt een heel gevoelig punt men noemt dit het Talpunkt; in het Nederlands zou je dit een dieptepunt noemen. Omdat activiteit daar vrijwel afwezig is, is dit het punt waar een nieuwe fase begint. In het elfde, tweede, vijfde en achtste huis (vaste kruis) is deze activiteit nog weer meer verstild dan in andere kruisen omdat het vaste kruis van nature sterk stabiel is en niet zoveel activiteit ontwikkelt. Vandaar dat in deze fase een kwadrant begint afhankelijk van de stemming van de betreffende kwadrant.
Het eerste kwadrantbegint in het derde gedeelte van het elfde huis en is gericht op de ontwikkeling van het ik.
Het tweede kwadrantbegint in het derde gedeelte van het tweede huis en is gericht op de aanpassing aan het collectief of de grote massa.
Het derde kwadrantbegint in het derde gedeelte van het vijfde huis en is gericht op het belang van de ontwikkeling van de medemens.
Het vierde kwadrantbegint in het achtste huis en is gericht op de individuele ontwikkeling. Kijken we nu naar de horoscoop van de VN dan valt direct op dat alleen het tweede en derde kwadrant gevuld zijn met planeten.

Wat wil dit zeggen?
De VN is gericht op het collectieve belang en op het belang van de medemens maar veel minder heeft het een eigen gezicht of een individuele invulling van zijn organisatie. Deze twee kwadranten zijn dus niet gevuld met enige planeet. Dit zal zeker het karakter van de VN kleuren; men houdt zich relatief meer bezig met dat wat er uit de directe omgeving aan prikkels tot hen komt. Veel minder bewust wordt waar de eigenlijke bewuste doelstelling ligt. We weten vanuit de traditionele astrologie dat het vijfde huis het huis is dat toegekend wordt aan liefdesavontuurtjes. Pluto is op lager niveau vooral het archetype voor seksualiteit. Kijken we nu weer naar de horoscoop dan zien we dat Pluto in vijf staat in het meest actieve wilsgedeelte van het vijfde huis. Dit wijst dus op een grote seksuele lading die de organisatie kennelijk bij zich draagt. Deze Pluto maakt een sextiel met de Maan en met Uranus in drie ook in zijn actieve wilsgedeelte. Het derde huis is het huis van primair sociaal verkeer. In deze situatie zie je dus dat seksualiteit en oppervlakkigheid gemakkelijk met elkaar verbonden zijn en omdat het ik en de individuele ontwikkeling geen grote prioriteit hebben zal dit al snel in dit soort seksuele activiteiten ontaarden vooral omdat Pluto ook niet vies is van intimidatie. Echter één en ander gaat niet erg diep aangezien het derde huis het huis is van “The talk of the town”.

 Is deze latente aanleg van deze organisatie nu onomkeerbaar? Nee, immers wanneer je weet hoe de structuur van een organisatie in elkaar zit kan je werken aan meer diepgang.
Hoe zou je dit kunnen doen?
Bijvoorbeeld om meerdere mensen in de top aan te trekken die de twee andere kwadranten, de ik-kwadrant en het individuele-kwadrant gevuld hebben.In Zwitserland zijn er enkele bedrijven die met deze inzichten wat doen in hun organisaties; opvallend is dat dit verrassende resultaten opleverde.