Het is misschien wel veel zeggend dat ik niet de juiste horoscoop van de EU kan vinden. Al enige weken ben ik bezig om een zoektocht te houden naar de juiste horoscoop van de EU. Vele opties kunnen er zijn: 1november 1992 tijdens het congres in Maastricht waar besloten werd tot samenwerking in Europees verband met als bekrachtiging het besluit tot een wettig betaalmiddel.

Of: het moment waarop dit akkoord getekend wordt 7 februari 1993. Of: de invoering van de euro op 1 januari 2002. En er zijn nog wel wat tijdstippen aan te wijzen die geschikt zijn voor een horoscoop maar om het niet al te ingewikkeld te maken wil ik het hier even bij laten.Ik keek in mijn zoektocht welke versie astrologie collegae gebruikten, en daar werd ik dus ook niet heel veel wijzer van. Zoals bij de burgers Europa niet écht leeft, zo leeft dit kennelijk ook niet bij de vakbroeders. Toch moeten we 2 juni a.s. een belangrijke stem uitbrengen of we voor of tegen de grondwet zijn.

Zelf ging ik, na mij niet helemaal door de grondwet te hebben kunnen worstelen, maar eens de stemwijzer raadplegen. Al bij de eerste vijf vragen viel me op dat de vragen nogal suggestief gesteld worden. Hier bedoel ik mee dat elk enigszins sociaal mens vóór bepaalde besluiten stemt maar dat het daarmee nog niet gezegd is dat dit ook werkelijk verwezenlijkt wordt door de EU.

Mijn zoon die in principe tegen was vertelde dat zijn uitslag: 54% vóór was. Ikzelf weet het dus niet en ben louter gevoelsmatig tegen omdat mijn type van nature wat afwachtend van aard is. Ook ik scoorde: 52% vóór. Opmerkelijk fenomeen, nog wat mensen navragend kwam iedereen tot de ontdekking dat ze vóór waren terwijl men in principe vraagtekens heeft over de grondwet. Zo lobbyt op dit moment onze regering vrij subjectief om stemmen binnen te halen voor de grondwet.

Terug naar de horoscoop van de EU. Om toch maar te kiezen voor het manifest (dit gebeurt ook bij het fysiek geboren van een mensenkind) nam ik de horoscoop voor de EU op het moment dat de Euro “fysiek” in gebruik werd genomen; dus 1 januari 0.01 2002 Brussel. Onder toon ik u de horoscoop.

 

De symboliek is fraai: het ascendant staat exact op 0 graden weegschaal. Het elfde huis, in deze horoscoop erg belangrijk omdat het om het groter sociale verband gaat staat in leeuw. De heersers van de ascendant en het elfde huis zijn Venus en de Zon, deze staan in een conjunctie in het vierde huis. NB Venus staat archetypisch óók voor geld.

Het leiderschap van de EU valt in het tiende huis, deze staat op 0 graden kreeft. Wanneer je de uurhoekastrologie (klassieke astrologie) hier op los laat, zou er een uitspraak komen dat, omdat én de ascendant én de MC in de eerste graad van een teken staat, dit erop zou wijzen, dat één en ander te vroeg is voor de manifestatie. Kortom de euro is min of meer uit de grond gestampt en ons de strot in geduwd. Zowel Venus als de Zon staan in steenbok, dit is Saturnaalteken en wijst op een karmische noodzaak om het grotere sociale gevoel (EU) op de grond te krijgen. Opvallend nu is dat deze conjuncties vele groene denkaspecten heeft. Met andere woorden er moet nog veel nagedacht worden over hoe (de te vroege manifestatie van de Euro) in een bruikbare vorm gezet moet worden. En hier zit nu juist het geheim, hoe je ook kijkt, je ziet dat de Zon en Venus conjunctie helemaal geen blauwe aspecten maakt. Blauwe aspecten (API) zijn namelijk vormaspecten; het is kennelijk enorm moeilijk om iets in de vorm te krijgen voor de EU. Rode aspecten (wilsaspecten) zijn er wel. Überhaupt is er maar één blauwaspect aanwezig in de horoscoop en dan nog tussen de vervloeiende mysterieplaneet Neptunus met Saturnus (karmische noodzaak). Dit duidt erop dat het ideaal om karmisch spiritueel te handelen wel vorm heeft gekregen maar dat de uitvoering daarvan nog niet verwezenlijkt kan worden in een openbaar bestuur. Immers het openbare bestuur (tiende huis), het gaat hier om de Maan, maakt nergens een vormaspect, sterker nog maakt alleen maar wilsaspecten (rood). De goede wil is er wel maar de uitrusting en de goede vorm en een juist denkbeeld er over, laat (nog) veel te wensen over.

Einde deel 1. wordt vervolgd.