Woensdag heeft Nederland zich uitgesproken tegen de grondwet met 61% tegen en 39% voor. Met een stationair lopende Jupiter aan de hemel wil het niet zo lukken met de grondwet. Dit wordt nog versterkt doordat Jupiter binnen drie graden conjunct loopt met de retrograde Jupiter van Nederland. Niet alleen Jupiter is de planeet die archetypisch verbonden is aan de grondwet; het is meer de filosofisch ethische kant van de grondwet. De échte wetgeving is meer te vinden in de planeet Saturnus.

In de Nederlandse horoscoop staat Saturnus op 8.51 waterman terwijl de transit Jupiter op 8.56 weegschaal weer recht gaat lopen; dit is een exacte driehoek. Saturnus is naast de planeet van het karma ook de planeet van terughouding (conservatisme). Bij de driehoek is het vorm/gevoel vrij dominant en dat heeft kennelijk het tegen stemmen sterk beïnvloed. Immers filosofisch gezien (Jupiter) zat er niet veel vooruitgang (retrograde gang) meer in om er een betere vorm (driehoek) van te maken. De burger bleef in achterdocht en eventueel conservatisme achter. Omdat Saturnus in het achtste huis staat op de grens van negen, staat deze in het zogenaamde stressgebied (API-methode). Wat wil dit zeggen de wetgeving (Saturnus) moet als het ware twee heren dienen. Aan de ene kant is zij angstig (achtste huis) voor de opgelegde wetgeving, terwijl anderzijds zij ook een bepaalde levensfilosofie (negende huis) heeft. Opmerkelijk is ook in deze referendumdiscussie geweest, dat steeds werd gezegd door de tegenstanders: “We zijn niet tegen Europa maar we zijn tegen de grondwet”.

Met de horoscoop van Frankrijk is het al niet veel beter gesteld. Wanneer we de horoscoop van de laatste wijziging in de grondwet van de Franse Republiek nemen krijgen we de volgende horoscoop:

Dit verklaart veel waarom Frankrijk en Nederland alle twee tegen hebben gestemd, namelijk waar Nederland zijn Saturnus heeft staan 8.51 waterman heeft Frankrijk op 8.42 waterman zijn ascendant staan en pal in oppositie zijn eigen Saturnus conjunct Pluto. Hieraan lees je af dat er een diepe verbondenheid is tussen beide landen. Het is dan ook niet toevallig dat beide landen vrijwel in dezelfde (Jupiter) tijd naar de stembus gingen. Omdat waterman vooral het sociale gevoel vertegenwoordigt, en Saturnus (beperking) hier een belangwekkende rol in speelt bij beide landen, zie je dat er sterk geaarzeld wordt of dit wel de juiste wetgevende sociale vorm is voor Europa.  Gisteren zat ik, net ná de uitslag, wat te peinzen over het groter sociale gevoel dat in Europa zou moeten ontstaan; toen kwam als idee naar boven dat de nieuwe sociale vorm wellicht helemaal geen wetgeving nodig heeft maar zonder deze heel goed kan bestaan. Tot nu toe functioneerde de EEG goed sinds men het grootschaliger aanpakt, is de bureaucratie en de bemoeizucht toegenomen.

Wellicht ligt de opdracht van Europa in het functioneren zonder grondwet; het vermogen om verdragen na te komen die zijn afgesproken (Nice) zou hier een eerste vorm van kunnen zijn.