In de Volkskrant van zaterdag 7 mei jl stond een hoofdartikel met de bovengenoemde omschrijving van minister Hoogervorst, verantwoordelijk voor het departement van volksgezondheid. Enkele uitspraken uit dit interview:

  • “Chronisch vermoeidheidsziekte ME? Rust roest”
  • “Homeopaten? Ik houd me in: ik heb een hartgrondige hekel aan alles wat met bijgeloof te maken heeft”.
  • “Ik heb vaak fantasieën dat ik Nederland vier jaar per decreet mag regeren. Hoe ons land er dan uit zou zien? Beter!”

Opvallend is dat het hele interview doordrenkt is van zelfgenoegzaamheid machtsvertoon en ongenuanceerdheid waar een land als Nederland kennelijk mee uit de voeten moet. Dit is niet erg hoopgevend voor het sociale gehalte van het nieuwe zorgstelsel wat op stapel staat voor 1 januari 2006. Ondertussen moet de minister recentelijk zijn excuses hebben aangeboden voor de ongenuanceerdheid in dit interview; maar toch…! Een oud spreekwoord zegt: “het volk krijgt de leiders die het verdient”.

Toch na het lezen van dit artikel was ik erg benieuwd naar de horoscoop van deze man. Nu krijg je deze sowieso niet te pakken omdat de man gruwt van ons soort praktijken maar in ieder geval is de maansknoophoroscoop (MKH) bruikbaar bij een geboortedatum die bekend is. De maansknoophoroscoop duidt altijd op de onbewuste verdrongen complexen uit een vorige leven die negatief of ondersteunend werken op de biografie; dit al na gelang de ontwikkeling van de ziel: Hans Hoogervorst is geboren op 19 april 1956.Onder toon ik u de MKH van de minister. NB de maansknoop zelf (ascendant in de radix) is niet bruikbaar omdat de tijd niet bekend is. De Maan kan een lichte afwijking vertonen van hooguit 5 graden.

 

Wat meteen opvalt is het grote rode vierkant dat loopt door de horoscoop: Zon in acht vierkant Mars in elf, oppositie Uranus in vijf vierkant Neptunus in twee. Dit vierkant loopt door het gehele vaste kruis en wordt beheerst door rode aspecten, dit zijn wilsaspecten. Vrij vertaald kun je spreken van een vaste/starre overtuiging die beheerst wordt door de wil. Omdat de Zon in het achtste huis staat, verwijst dit naar vaardigheden die in een vorig leven(s) ontwikkeld zijn betreffende het beheersen van de macht; vandaar zijn drieste uitspraak over een decreet. Immers bij een eenvoudige structuur van een ziel, en dit is ontegenzeggelijk het geval bij iemand die zo van leer trekt, treden altijd de zogenaamde freudiaanse versprekingen op.

Deze macht wist zijn ziel in vorige levens te verwezenlijken met zijn: wil (rood aspect) denken (groen aspect) en hij kreeg het ook nog in de vorm (blauw aspect). Immers de Zon in het achtste huis (machtsthuis bij uitstek maar ook het huis van de angsten) ontvangt alle drie kleuren. Dit wijst op een perfect beheerste macht die in een vorig leven uitgeoefend kon worden. Je vraagt je af of deze constellatie ook meegenomen wordt in de geboortehoroscoop; hoogstwaarschijnlijk wel, maar of deze blijft bestaan in de huizenhoroscoop is nog maar zeer de vraag. De uitglijer over het naar macht grijpen per decreet in de Volkskrant doet vermoeden dat dit wel eens niet zo zou kunnen zijn en alleen een hulpeloos spartelen is van een man die juist macht aan het verliezen is. Zie hiervoor ook de opstand van de huisartsen. De Zon maakt óók een oppositie met Neptunus in twee. Neptunus heeft te maken met het christendom maar ook met het grote archetypische beeld van het lijden. Deze stand duidt erop dat zijn autonomie (Zon) wilskrachtig zo gestuwd was dat hij in conflict kwam met “hebben en het zijn”. In het API-instituut wordt een oppositie tussen een hoofdplaneet en een andere planeet de criminaliteitsas genoemd. Omdat het om een oppositie met Neptunus gaat, duidt het niet zo zeer op criminaliteit maar meer op het misbruiken van de autonomie naar de lijdende mensheid; en dat is nu precies wat we aan hem kunnen waarnemen. In die zin is het dan ook zorgelijk dat we uitgerekend een nieuw zorgstelsel krijgen dat door hem is ontworpen. “Het gepamper” van de bevolking, wat hij benoemd in zijn interview heeft meer te maken met zijn verdrongen hartvochtigheid uit vorige incarnatie(s) dan dat dit met een écht nieuw draagvlak te maken heeft.

 Ikzelf krijg sterk de indruk dat wat de privacybescherming betreft van deze nieuwe volksverzekering we terug gaan naar de middeleeuwen. Immers, het is om moeilijkheden vragen om verschillende belangen in één volksverzekering onder te willen brengen; het zet de eed van Hippocrates door elke erkende arts ooit gezworen op de tocht.