Exact op het moment dat de eerste bomaanslag in Londen plaatsvond liep de halfsom van Mars/Pluto over de descendant in Londen.Dit is een belangrijke aanwijzing voor de dader. Afgezien van de Zon als heerser van de leeuwascendant, (het eerste huis vertegenwoordigt altijd de dader in een gebeurtenishoroscoop) zegt de Mars/Pluto halfsom op de descendant in Londen heel veel over hoe de dader het slachtoffer wil treffen. En dat is héél hard, aangezien Mars en Pluto beide planeten zijn, die zich in de onrustigste omstandigheden heel destructief manifesteren. De destructie geldt niet hun zelf maar hun “zogenaamde vijand/slachtoffer” (descendant).

Om te beginnen is het opmerkelijk dat het moment van de bomaanslag de ascendant op 27 graden leeuw staat. De oudste horoscoop van Engeland gesitueerd op: 11 mei 973 waarop de eerste grondwet van Engeland werd aangenomen, (bron Jupiter) daar  staat Pluto, de planeet van destructie en het breken met oud karma op 27.38 leeuw.

Wellicht moet het oude karma gebroken worden op het gebied van het in het verleden steeds landen steunen in de oorlog tegen de (denkbeeldige) vijand zoals recentelijk nog gebeurde in Irak en daarvoor in de tweedewereldoorlog. Je moet natuurlijk héél voorzichtig zijn met zo’n uitspraak aangezien Engeland uitging van geoorloofde morele steun tegen een vijand. Maar aangezien we in een nieuw bewustzijnszielentijdperk leven en de échte vijand steeds minder duidelijk in beeld komt, moeten we vooral in het zelf gaan kijken waar het kwaad zit en niet bij de buren of bij de denkbeeldige vijand. De opdracht voor de nieuwe tijd is om dit te leren ontdekken; een enorm moeilijk en ingewikkeld werk maar wel lonend en zal uiteindelijk naar een betere wereld leiden.

De planeten die dus geanalyseerd moeten worden om de dader te vinden zijn dus Zon (ascendant) en Mars/Pluto als halfsom op de descendant.Zoeken we nu in Solarmaps waar deze planeten op aarde prominent staan, d.w.z. in een hoek van de horoscoop, dan valt op dat Afghanistan er verreweg het meest uitspringt. Onder noem ik de gevonden punten: Zon culmineert daar op de MC overigens ook in Pakistan en alle andere landen die op dezelfde lengtegraad liggen. Mars gaat onder op de descendant evenals de maansknoop die dus conjunct de maansknoop staat; dit op zichzelf duidt op een sterke karmische drijfveer. Veelal zie je dat dit voort kan komen uit een gedrevenheid in levensovertuiging vooral omdat Jupiter in oppositie hier tegenover staat. Immers Jupiter is de planeet van de levensfilosofie.De windroos Saturnus en Maan kruisen in Afghanistan deze lijnen.De volgende paranen lopen door Afghanistan:Mars/Saturnus. Pluto/Uranus. NB Uranus is heer van de descendant (slschtoffers) in de horoscoop. Maan/Jupiter. Dit duidt op een gevoelsmatige levensfilosofie. Ook lopen er de Mercurius/Pluto en de Venus/Pluto halfsom op de ascendant en de halfsom van de maansknopen op de MC.

 

In Afghanistan verblijft hoogstwaarschijnlijk Bin Laden; in ieder geval zit hier een belangrijke tak van Al Ouida. Of de daders écht uit Afghanistan afkomstig zijn moet nog helemaal blijken; het kan in ieder geval wijzen op een soort symbolische verbondenheid die de dader heeft met de daar aanwezige filosofie of overtuiging op die plaats. Eventueel kan daar ook de diepere reden voor wraak nemen liggen. Opvallend is dat er geen planeetlijnen lopen over Glenagles waar de G8 bijeen is gekomen. Onder toon ik u nog de MKH van Bin Laden met de horoscoop van het moment van de eerste bomaanslag in Londen. U ziet dat er opmerkelijk veel aanknopingspunten zijn vooral de twee Jupiter’s die conjunct staan duiden op eenzelfde levensfilosofie.

NB. Ik gebruik de MKH van Bin Laden omdat de tijd niet helemaal betrouwbaar is.