Deze week werd bekend dat Ierland er financieel heel erg slecht voor staat. Waarschijnlijk slechter dan Griekenland. Er is eigenlijk financiële steun nodig van de EU maar Ierland heeft laten weten zelf dit probleem op te willen lossen dit in tegenstelling tot destijds Griekenland. De Ieren zijn een trots volk en willen eigenlijk geen inmenging van buitenaf.
In de horoscoop van Ierland is goed te zien dat het om een ernstig financiële zaak gaat. Onder toon ik de horoscoop.

 

Zoals een ieder ondertussen zal weten is Venus verbonden aan het archetype geld. In de horoscoop van Ierland staat Venus conjunct Zon, Mercurius Mars en Maansknoop. Opvallend is dat Venus Cazimir (wil zeggen binnen 17 boogminuten) onder de Zon staat. In zo’n geval wordt Venus niet beschadigd door de Zon maar ontvangt de zegeningen van de Zon; aldus de klassieke astrologie. De rest van de planeten echter zijn wel verbrand door de Zon. Mars staat als enige in het vierde huis en staat daar strikt gezien niet zo heel goed, namelijk in zijn val. Wat mag je hieruit aflezen?

Het feit dat Venus (= o.m. geld) Cazimir staat wil zeggen dat, hoe vreemd het moge klinken Ierland wellicht financieel goed in staat is om in zijn echte ik-sterkte (=Zon) te gaan staan en inderdaad zijn eigen problemen kan oplossen. Sterker nog, omdat de Maansknoop ook dicht in de buurt staat is het Ierlands bestemming (=maansknoop) om dit zelf op te lossen. Ieren zijn van oudsher gewend om heel zuinig en karig te leven; er zijn tal van grappen in omloop over deze zuinigheid. Je kunt het ook zien aan hun landshoroscoop. Het huis van bezittingen en geld is het tweede huis en op de cusp staat Jupiter die een inconjunct maakt met Saturnus, de planeet van de soberheid en een vierkant met de vijf dubbele conjunctie in vier en vijf

Een inconjunct is een zogenaamd denkaspect (API-instituut) en wijst erop dat er nagedacht wordt over uitgaven. De Maan staat dichtbij de cusp van twee en maakt een oppositie met Uranus. Uranus is in een landshoroscoop het archetype van de volksziel of ook wel collectief onderbewuste genoemd. Aan deze stand is goed af te lezen dat ze emotioneel heel graag onafhankelijk willen blijven van de collectieve massa EU?! Deze gecompliceerde standen duiden er ook op dat de Ieren een soort haat/liefde verhouding hebben met geld en bezit enerzijds en vrijheidsdrang anderszins hebben. Jupiter is enerzijds de planeet van de expansie en het geluk en optimisme terwijl anderzijds Saturnus andere dingen zegt en verwijst naar tobberij.

Dat de mededeling van het bankroet nu uitgerekend deze week komt is ook goed zichtbaar in de horoscoop. Venus maakt deze week in zijn retrograde gang een oppositie met de cluster van vijf planeten in ram en blijft in de 28ste graad exact in oppositie met Venus stilstaan om vervolgens weer vooruit te gaan lopen. Dat Venus uitgerekend het archetype van geld is, is hierbij geen toeval!

Ook trekt de transit Saturnus in conjunctie over de planeet Neptunus. Dit duidt erop dat de Ieren zeker tot volgende jaar zomer allerlei desillusies zullen meemaken betreffende hun eigen handel in de wereld; Neptunus is namelijk de onderschepte heer van het derde huis. Het derde huis is het huis is een Mercuriaal huis dat o.m. met handel te maken heeft. En omdat Neptunus een duoaspect met Pluto maakt zal hun handel grondig onderzocht moeten worden want Pluto gaat altijd tot de bodem. Of het gaat zonder inmenging van de EU is maar zeer de vraag. We zullen zien!