Biografie en zingeving

Het is in deze tijd soms moeilijk het leven te begrijpen. Niet dat dit vroeger niet zo was maar wanneer je heden ten dage de samenleving bekijkt met zijn destructie en zinloze geweld, dan vraag je je af, waar komt toch al die boosheid en onbegrip van vandaan? Het antwoord is in mijn visie vrij eenvoudig: uit het onderbewuste! De vraag die daar automatisch op volgt is: waarom is dit zoveel duidelijker dan zo'n pakweg vijftig jaar geleden. Ook dat antwoord is met een redelijke logica te beantwoorden omdat de reïncarnaties zich heden ten dage zich razend snel voltrekken.

 

 

Rudolf Steiner zei aan het begin van de vorige eeuw dat de mensheid die na 1933 leeft over een bewustzijnsgrens is gegaan en per definitie helderziend is. Niet de oude helderziendheid die zich bemoeit met allerlei zaken die niet persoonlijk zijn, zoals allerlei helderzienden die we uit het verleden kennen maar ook heden ten dage nog van allerlei zaken spuien.  Deze helderziendheid heeft niets te maken met inzicht maar meer met het vergroten van het eigen ego. Dit is namelijk een veel voorkomend verschijnsel in het watermantijdperk; dit komt omdat het onbewuste teken van waterman, leeuw is en leeuw in zijn meest negatiever vorm een egotripper is. NB het onbewuste teken van een dierenriemteken wordt per definitie negatief beoordeeld omdat het niet bewust kan worden uitgeleefd.

De bedoeling van de tijd na 1933 is om je eigen karma vooral te kennen. Dit kun je doen door je levensloop met een zekere regelmaat onder de loep te nemen en zaken daarin te ordenen. Zo schrijft Steiner in zijn karmabanden dat niets je zomaar overkomt, hoe vreselijk het ook is. Toegegeven, dat is een heel moeilijke klus. Nu kun je natuurlijk in zelfmedelijden blijven hangen maar je kunt ook actief op zoek gaan naar wat één en ander je te zeggen heeft. Steiner geeft een heel plastisch voorbeeld hiervoor, hij zegt: 'Stel je voor je loopt door een straat en opeens valt er een dakpan naar beneden van een huis, hij valt op je hoofd en je bent dood. Nu moet je je het zo voorstellen, dat jij voordat je bij het huis bent gekomen snel naar boven klimt op het dak en een dakpan loswrikt en vervolgens, ga je naar beneden en loopt onder het huis door. Je krijgt als het ware je eigen losgewrikte dakpan op je hoofd en veroorzaakt je eigen dood!'.

Een heftig voorbeeld maar strikt gezien is dat waar we het komende millennium naar toe moeten met ons bewustzijn. Bewust worden van de verantwoordelijkheid voor ons eigen lot. Dan houdt ook het je beklagen over alles op te bestaan. Dit werkt zowel op persoonlijk gebied als op collectief gebied. Zo overkomt de financiële crisis waar we nu in zitten ons allemaal, wat inhoudt dat je de diepere oorzaak moet zoeken in een collectief gegeven. In een later artikel wil ik hier nog een keer dieper op ingaan.

Echter wanneer je een beeld hebt van je vorige levens, dan kun je als het ware anticiperen op de kwetsbare onbewuste zaken die je in je draagt en die je daardoor aankleeft als een soort magneet. Met andere woorden: je laat je het dak niet meer opsturen. In mijn laatste boek: Leven in verbinding met Sophie, heb ik deze analyse voor mezelf gedaan en beschreven hoe ik één en ander aangepakt heb. Dit is niet geschreven vanuit een egotrip maar meer om te laten zien hoe het werkt.  De nieuwe tijd vraagt van ons, om de zingeving achter de dingen te ontdekken. Hoe meer verbanden je vindt, hoe opgeruimder je je voelt. Je begint dan ook de dag met meer energie en met een gezond stuk nieuwsgierigheid omdat alles met alles te maken heeft. Het leven is dan niet een vat van beperkingen maar een vergezicht van mogelijkheden. Ik zal een voorbeeld geven om één en ander inzichtelijk te maken. Het voorbeeld komt uit mijn eerste boek. Een oude geschiedenis in een nieuwe tijd

In dit boek analyseer ik de vorige levens van onze Koningin Beatrix. Haar laatste vorige leven is volgens mijn gehanteerde methode (dus niet via helderziende gaven tot stand gekomen) de reïncarnatie van de eerste communistische leider geweest, Lenin. Lenin was een man die in tegenstelling tot Stalin een idealistisch wereldbeeld had. Hij hoopte op een wereld die het bezit eerlijk verdeelde en gelijkwaardigheid voor iedereen. Echter Lenin overdreef schromelijk  in zijn ideeën en vertoonde op het eind van zijn leven veel teleurstelling over het niet gehaalde doel zie de biografie van Lenin van Robert Service Wanneer een ziel met teleurstelling het leven verlaat, is er een grote kans dat er in de andere dimensie een polaire ompoling gaat plaatsvinden. In dit geval wordt de ziel voorgehouden dat je mensen niet kunt dwingen bezit eerlijk te verdelen en de ziel creëert nu een situatie die geheel polair is. NB. Dit is niet altijd zo dat een en ander polair werkt maar heeft te maken met hoe het laatste levenseind is geweest. In de situatie van Lenin's ziel kiest hij nu een positie waar veel geld en erfelijk voorrecht aanwezig is en zoekt een leidersfunctie die eigenlijk geen leidersfunctie is maar een die symbolisch is. De ziel moet zich als het ware terughouden in haar politieke mening. Heeft veel geld wat in een vorig leven werd verafschuwt maar mag niets zeggen wat haar in het diepst van het zelf leeft. De biografie van onze koningin laat zien hoe ze met deze handicaps is omgegaan. Wanneer je biografieën van haar leest, dan zie je ook dat in de jaren als prinses (voor 1980) ze samen met prins Claus veel belangstelling had voor sociaal/communistische stromingen in de samenleving. De Mars/Saturnus conjunctie in haar twaalfde huis, duidt dan ook op haar onderdrukte karma die ze toch actief vorm gaat/heeft gegeven in haar biografie. Het duidelijkst is dit geworden in de jaren tussen haar zesenzestigste en tweeënzeventigste toen het leeftijdspunt een conjunctie maakte. Toen ik in 2004 dit boek schreef, vond ik in aanvang geen uitgever die dit boek uit wilde geven. Unaniem kreeg ik van de uitgevers als antwoord: 'hier krijg je gedonder mee, dit mag je niet schrijven!'. Mijn echtgenoot suggereerde toen een exemplaar aan haar te geven en mijn boek uit te geven in eigen beheer. Overigens met grote dank aan de Boekenbent die mijn eerste boek uit heeft willen geven! Dit heb ik gedaan! Ik kreeg een brief van haar terug met de strekking dat ze de inhoud buitengewoon interessant vond. Een opsteker dus voor mijn methodiek.

Kortom ik geloof dat je veel opschiet om te kijken wat je hindert uit vorige levens. Zelf heb ik er een rijk innerlijk spiritueel leven aan overgehouden.

Wordt vervolgd.

Dit artikel was gratis.
Vond u het nuttig en boeiend? Dan kunt u een kleine vrijwillige bijdrage overmaken aan de auteur. Dat kan eenvoudig via bijvoorbeeld iDeal. Alvast hartelijk dank!

BedragLees ook

Menu