Afgelopen weekend werd ik benaderd door een groep  die zich bezighoudt met de vermissing van Kris Kremers en Lisanne Froon; zij zitten op het  FOK forum en zetten zich in om de ware toedracht van de verdwijning van de meisjes boven water te halen. Ik schreef op 14 mei dit jaar hierover. Recentelijk, vertelden ze mij, hebben zij de gegevens van de laatste foto die door Lisanne van Kris is gemaakt in handen gekregen. Met veel moeite hebben ze de coördinaten van de plaats van de foto kunnen berekenen en kwamen op de volgende gegevens.

De laatste foto vlak voor hun dood is op 1 april 2014, GT tijd 18.54.58, met de EXACTE COORDINATEN: 8.50.26,23 NB en 82.25.29,31 WL, gemaakt. Je krijgt dan de volgende tekening.

De ascendant staat hier aan het begin van de derde graad. Strikt gezien staat op zo'n uurhoek  een duidingverbod met de mededeling: het is nog te vroeg voor de vraag; er gaan nog dingen gebeuren die de hele zaak veranderen. Echter omdat het hier om een misdaad kan gaan, is het belangrijk om toch een poging te doen om te kijken wat uit deze horoscoop spreekt.

Op het moment dat de foto gemaakt wordt door Lisanne is zij erop gericht om een mooi beeld te geven van haar reis. Dit is te zien doordat de heerser van de ascendant in het negende huis staat. Het huis van ondermeer de verre landen. Heel binnenkort gaat deze Zon een conjunctie maken met Uranus. Dit duidt volgens de klassieke astrologie op een onverwachtse ingrijpende gebeurtenis. Ik wil hier zelf vanuit mijn twintigjarige werkervaring nog aan toevoegen dat mijns inziens dit een collectieve groep is die hier de hand in heeft. (zie hiervoor mijn boeken met name het boek dat deze week uitkomt: Het collectief geheugen deel 1).

Het achtergrondsteken van de Zon en Uranus verwijst veelal naar de sfeer waarin je dit zoeken moet. Ram is het eerste teken van de dierenriem en heeft iets heel directs. Ram kan naar veel verwijzen maar primair denk ik aan een jonge groep die zich bezighoudt met iets wat primair is; de heerser van Ram is Mars en zou te maken kunnen hebben met wapenhandel. Een andere optie die mogelijk is, is een groep die zich bezighoudt met  orgaanhandel; dit kun je denken omdat organen van mensen onder de Zon vallen. Er blijkt namelijk wereldwijd een levendige handel te zijn in organen waar wij nog geheel geen zicht op hebben. Omdat de Zon en Uranus heerser van één en zeven , wat  archetypisch duidt op slachtoffer en dader in deze horoscoop,  in het negende huis staan, is  het goed mogelijk dat het een groep is die zelf ook in het buitenland opereert.

In een gebeurtenishoroscoop of ook wel uurhoek genoemd is de Maan altijd van cruciaal belang. De aspecten die de Maan gaat maken, geeft inzicht op wat er daarna gaat gebeuren. De aspecten die gemaakt gaan worden zijn de volgende:

·         Maan sextiel Neptunus 2 april 1.55 GMT

·         Maan sextiel Mercurius 2 april  21.09 GMT

·         Maan oppositie Saturnus 2 april 21.54 GMT

·         Maan vierkant Venus 3 april 6.43 GMT

Wat kun je hier nu aan aflezen?
De Maan is de heerser van het twaalfde huis wat wijst op duistere verborgen kanten die primair niet zo duidelijk worden voor de betreffende. Dus de hele gang van zaken nadat de foto is gemaakt is misleidend. Echter de aspecten die gemaakt worden zijn tot 2 april 21.54 GMT zijn 'vriendelijk' , wel is waar wel met een geheime bijbedoeling  (Maan heerser van twaalf). De Maan staat in het verhoogde teken stier wat wil zeggen dat er sprake is van een zekere vorm van financieel winstbejag Het zou kunnen duiden op, dat de meisjes in aanvang door de groepering die hen heeft benaderd vrij vriendelijk zijn benaderd.

Op het moment dat de Zon een conjunctie met Uranus maakt op 2 april 7.08 GMT krijgt Lisanne (de maakster van de foto) een idee dat er iets niet klopt; ze doorziet de situatie.
De Zon is betrokken in een T-vierkant met Pluto in zes en Jupiter in twaalf. Pluto is heerser van het vierde huis, welk ondermeer het eind van het leven weergeeft en maakt op 3 april 9.22 GMT een exact vierkant met de Zon. Dit kan er op duiden dat Lisanne, – want zij maakte de foto -, toen is gedood. Echter omdat Mars de klassieke heerser is van het vierde huis, en de Zon op 8 april 21.03 GMT  een oppositie maakt met de Zon kan het ook pas omstreeks die tijd zijn gebeurd.

Eindconclusie: ik denk te zien dat er een organisatie achter deze verdwijning zit die te maken heeft met orgaanhandel of wapenhandel. Dat één en ander niet in de bekendheid komt heeft te maken met het feit dat de overheid één en ander te verbergen heeft. De Maan die altijd het verloop van een zaak weergeeft maakt als laatste aspect een vierkant met Venus. Venus is in deze horoscoop ook heerser van het tiende huis. Het is een gewaagde uitspraak, maar in dit geval mag je het tiende huis experimenteel toekennen aan de regering van het land waar Lisanne zich op dat moment bevindt. In dat geval is er weinig verdere medewerking te verwachten van moeite die gedaan wordt om de daders op te sporen. Het negende huis staat ook voor juridische zaken, wellicht kan dit een weg zijn die naar de oplossing leidt. In ieder geval  heeft de Maan die in het tiende huis staat al bewezen dat hij werkt, want ondanks dat de Maan de heerser is van het twaalfde huis, heeft deze zaak zelfs bij WK kampioenschappen  veel aandacht gekregen. Ik ben benieuwd of het allemaal zo in elkaar zit en of er nog nieuwe details worden  gevonden.
In ieder geval wens ik de nabestaanden en de groep sterkte en wijsheid toe.

Onder toon ik nog de astrocartografische analyse van de horoscoop. De paranen van Uranus en Pluto (middelste gele horizontale lijn) zouden kunnen wijzen naar de vindplaats van de daders.