Politieke bescherming voor Volkert v.d.G

Wanneer je goed waarneemt, dan valt op dat Volkert v.d.G. steeds op een subtiele manier uit de wind wordt gehouden door de politiek. Op donderdag 1 oktober (2015) bleek dit weer toen minister Van der Steur van justitie wel degelijk wist dat de foto  van Volkert gepland in de Telegraaf was gekomen. Het motief van het ministerie van justitie toen ter tijd  (juni 2014) was, om de jacht van journalisten op de eerste foto van V.v.d.G voor te zijn; maar waarom eigenlijk? Het moet frustrerend en pijnlijk zijn voor de nabestaanden van de familie Fortuyn om te zien hoe V.v.d.G gepamperd wordt. D66 geeft minister van der Steur, de gele kaart en de oppositie ziet het nog één keer door de vingers dat de minister niet goed geïnformeerd is. Hiermee is  de kwestie waarschijnlijk afgedaan. Dat V.v.d.G. aanwijsbaar de bijstand oplicht, daar wordt niet meer over gesproken; menig Nederland wordt nagejaagd als hij hetzelfde doet!

 

De vraag is: waarom gebeurt dit toch allemaal, tot meerdere glorie van V.v.d.G? Vrijdag 2 oktober werd bekend gemaakt dat V.v.d.G een proces aanspant tegen de reclassering wegens het schenden van de privacy. Eerst krijgt hij een lage straf; dan wordt een derde van zijn straf kwijtgescholden; hij hoeft geen enkelband te dragen zoals afgesproken. Deze enkelband is door hem weg geprocedeerd met geld van de gemeenschap Het mediaverbod wordt zelfs met medeweten van justitie, willens en wetens overtreden, terwijl dit een voorwaarde was voor de vroegtijdige vrijlating! Kortom alles rammelt aan deze zaak!

Het antwoord op dit beleid ligt mijns inziens ver weg in het verleden en heeft te maken met een collectief probleem uit de geschiedenis. Het collectieve probleem heeft te maken met een vertekend beeld van de Oranjes in de geschiedenis. Met het nieuwe bewustzijn dat alle mensen op dit moment bezitten; de één wat meer dan de ander, ligt het in de bedoeling om versneld oud karma bewust te worden. Vandaar dat het werken met vorige levens zo belangrijk is voor de hedendaagse volksgezondheid! Dit alles geldt voor het persoonlijk karma maar ook voor het gezamenlijke collectieve verleden waar we verantwoordelijk voor zijn. Het collectieve geheugen manifesteert zich in de objectieve geschiedenis van een groep.

Nu in de notendop een stukje astrologische theorie. Toen Fortuyn vermoord werd op 6 mei 2002 om 18.06 te Hilversum, stond Pluto conjunct de zuidelijke maansknoop en maakte een oppositie met Mercurius, Venus, Mars, Saturnus en de noordelijke maansknoop. Uranus is de planeet die onder meer inzicht geeft in het collectief geheugen. In deze overlijdenshoroscoop is Uranus ongeaspecteerd. Dit wijst erop dat iets totaal  ‘los gezongen’ is van het geheel. Onder toon ik de horoscoop van de moord op Fortuyn.

Wanneer je naar deze bovengenoemde oppositie as kijkt in de horoscoop dan staat deze in het midden van de boogschutter en tweelingen. Raadpleeg je de reïncarnatietabellen van A.T. Mann, (bioloog/astroloog in de VS) dan verwijst dit naar de jaren tussen 1554 en 1639. In deze tijd ontstaat de republiek Nederland met Willem van Oranje aan het hoofd. Het is een verwarrende tijd die vooral in het teken staat van godsdienstvrijheid en het onafhankelijk worden van buitenlandse conditioneringen. Kort gezegd: Nederland is in de zestiende en zeventiende eeuw ‘bezig zichzelf uit te vinden’ In aanvang conformeert Nederland zich aan het protestante geloof maar ook aan vrijheid. Willem van Oranje, vechter voor het protestantisme wordt op 10 juli 1884 vermoord door Balthasar Gerards. In dit gegeven zit een aanknopingspunt voor de moord die in 2002 op Fortuyn gepleegd wordt. Immers het gaat hier ook om een politieke moord! Zesendertig jaar later na de moord van Willem van Oranje, wordt een andere politieke moord gepleegd die in eerste instantie niet als zodanig te herkennen is. Het is een soort variant op die van Willem van Oranje. Johan van Oldenbarnevelt wordt tot de dood veroordeeld om zijn nieuwe ideeën die hij heeft voor de staat. Hij was een vroege voorloper van diplomatie.

Fortuyn had ook  vernieuwende ideeën en visies die door vele Nederlanders op dat moment als eng en polariserend wordt ervaren, net als in die tijd van de zestiende eeuw. Nu zou het een gemakkelijke conclusie zijn om te beweren dat de ziel van V.v.d.G  de rol van Balthasar Gerard zou zijn geweest. Echter het collectief geheugen bediend zich ingewikkelder wijs, vrijwel altijd van de zogenaamde variant, dit om het bewustzijn alert te houden. Het antwoord kun je meestal vinden in de horoscoop en de maansknoophoroscoop van de betreffende personen.

Onder toon ik de horoscoop van V.v.d.G.

[Bron Symolon Karen Hamaker-Zondag. 15.00 Bijgesteld op 4 minuten eerder naar aanleiding van de moord]

Wat zien we nu? Dat V.v.d.G. Mars, de planeet van agressie en oorlog in boogschutter staat. Op zichzelf zegt dit niet zo heel veel omdat vele mensen dit hebben. Bij nader onderzoek zie je dat de halfsommen van Zon/Maan (19de graad) en de Zon/Saturnus (12de graad) Maan/Mercurius (12de graad) halfsom; Mercurius/Saturnus (5de graad) ook in de boogschutter/tweelingen as staan. Deze punten verwijzen allemaal naar de zestiende en zeventiende eeuw. NB. In het API-instituut wordt extra accent gelegd op de Zon, Maan en Saturnus; dit verwijst ook naar de kosmologische inzichten van Rudolf Steiner.  

Het is nu belangrijk om te kijken hoe één en ander astrocartografisch er uit ziet. NB. In de astrocartografie wordt de horoscoop op de aarde geprojecteerd waardoor je inzicht krijgt waar planeten hun gevoelige uitwerking hebben op aarde. Bij V.v.d.G lopen de Zon/Maan paranen met een kleine afwijkingen over Dillenburg en de windroos Mars en Neptunus vallen met een kleine orb ook over deze stad. Mars wijst op daadkracht en agressie; Neptunus op religie en slachtofferschap. In Dillenburg leefde Willem van Oranje, hij kreeg daar zijn eerste kinderen, waaronder zijn derde kind Maurits die een belangrijke rol ging spelen in de stichting van de Nederlanden. Maurits heeft een verstoorde opvoeding gehad door de wisselende vrouwen die zijn vader heeft gehad (het lijkt wel op de hedendaagse gebroken gezinnen!). Na de moord op zijn vader werd van hem verwacht dat hij zich ging inzetten voor het streven van zijn vader om de Nederlandse provincieën een vrij land te maken. Hij was toen nog maar achttien jaar. Door het ontbreken van te weinig vrouwelijk voorbeeld had hij maar weinig voeling met de genuanceerde diplomatieke benadering waardoor het accent kwam te liggen op de militaire wrede kant. Maurits is dan ook tot zijn dood ongehuwd gebleven. Mars en Venus staan in de daghoroscoop van Maurits in een inconjunct. Onder toon ik de tekening.

Enkele eigenschappen van Prins Maurits waren: hij was in aanvang een bewonderaar van Johan van Oldenbarnevelt de landsadvocaat, met zijn scherpe juridisch diplomatieke kijk op de politiek, iets wat Maurits totaal niet had. Hij was vooral een keiharde militair en kon als hij in slecht humeur was, zijn militairen wreed behandelen [Maurits van Nassau van J.G. Kikkert. Blz. 102]. In Maurits zijn jonge jaren liet hij zich leiden door Van Oldenbarnevelt, Oldenbarnevelt was als een vader voor hem. Deze bewondering sloeg om in haat; deze haat ging zo ver dat hij met hulp van de calvinisten, die op dat moment in een felle strijd met de remonstranten waren verwikkeld, Van Oldenbarnevelt liet veroordelen tot de doodstraf.

Maurits hield veel van dieren. Volgens Huygens noemde Maurits zijn paarden, ‘zijn liefste hoveling’. [Bron: van Deursen uit Maurits van Nassau van J.G. Kikkert]. Ook was hij buitengewoon gesteld op zijn tropische vogels [Kees Zandvliet Maurits Prins van Oranje]. Kortom een dierenvriend en in mindere mate een mensenvriend.

Prins Maurits was gefascineerd door wapens [Maurits van Nassau van J.G. Kikkert]. Al deze beschreven eigenschappen zijn ook te herkennen in V.v.d.G. Ook V.v.d.G, was geobsedeerd door wapens [Johan Faber: Wat bezielde V.v.d.G.]

Ik denk dan ook te zien in de horoscoop, maansknoophoroscoop en astrocartografisch horoscopen van V.v.d.G, dat zijn ziel de reïncarnatie is van Prins Maurits.

Verder is er iets vreemds aan de hand met de geschiedenis over Prins Maurits; vanuit de geschiedkundige overdracht wordt deze prins al eeuwen bejubeld en bewonderd terwijl bij nader onderzoek hier niet zoveel reden voor is. Maurits heeft een heel berekende kant in zijn karakter gehad; zijn inzet was vrijwel altijd gericht op eigen gewin; een beeld dat steeds met de regelmaat van de klok later ook opduikt in de Oranjefamilie.[Zie hiervoor onder meer de biografieën van koning Willem I, II en III] Deze negatieve kant van Maurits karakter is sterk onderbelicht gebleven in de geschiedenis. Een van de kenmerken van het nieuwe bewustzijn is, dat alles wat verkeerd is opgeslagen in het collectief geheugen, opnieuw in een variant zich weer aandient, om zodoende alsnog opgelost te worden. De moord op Fortuyn is zo’n situatie geweest. De moord werd in een variant opnieuw beleefd om er met een ander bewustzijn mee om te kunnen gaan in de toekomst. De valkuil daarbij is dat wanneer het niet herkend wordt, zaken zich blijven herhalen totdat de werkelijke boodschap herkend is.

Er valt nog veel meer astrologisch te vertellen over deze horoscopen; echter in het kader van een kort artikel gaat dit op deze plaats te ver.

Wie zich wil bekwamen om eigen vorige levens te duiden kan zich hier aanmelden Drie workshop op een zaterdag € 181,50

Dit artikel was gratis.
Vond u het nuttig en boeiend? Dan kunt u een kleine vrijwillige bijdrage overmaken aan de auteur. Dat kan eenvoudig via bijvoorbeeld iDeal. Alvast hartelijk dank!

BedragLees ook

Menu