Algemeen bekend is dat Angela Merkel de enige grote leider is die enigszins redelijk kan communiceren met Poetin. Alhoewel Poetin niet verzuimt om ook haar op de kast te jagen. Zo bijvoorbeeld met een officieel staatsbezoek waar Poetin, Merkel in zijn eigen woning ontving en waar hij zijn hond de kamer in liet komen. Merkel is bang voor honden omdat ze in haar jeugd een keer aangevallen is door een hond. Poetin genoot aldus de overlevering zichtbaar van haar angst. Maar desondanks bereikt Merkel relatief gezien het meest met Poetin. [Bron: Angela Merkel een politieke biografie van Michèle de Waard]

In deel 2 van Het collectief geheugen, spreek ik mijn vermoeden uit dat de ziel van Poetin misschien de reïncarnatie van tsarina Alexis von Hessen-Darmstadt (vrouw van Nicolaas II) is en die met haar gezin op 17 juli 1918 werd geëxecuteerd. Dat dit een vermoeden is, heeft te maken met hardnekkige beweringen dat Poetin niet geboren is bij het echtpaar Poetin dat op hoge leeftijd hem kreeg nadat hun eerste kind overleden was. Hij zou oorspronkelijk uit Georgië komen en een kind van een ongehuwde moeder zijn; in dat geval zou hij niet op 7 oktober 1952 geboren zijn maar eerder en ook de geboorteplaats zou anders zijn. [Bron biografie Wierd Duke maar ook andere biografen vermelden dit]. In astrologische kringen wordt wel aangenomen dat Poetin de reïncarnatie van Raspoetin zou zijn geweest, maar ook dit is ongewis omdat over de geboortehoroscoop en overlijdenstijdstip van Raspoetin veel onduidelijk is. Wat je vooral doen moet om een conclusie te trekken over reïncarnatie is, kijken naar de biografie van iemand of daar treffende overeenkomsten en omvormingen in zitten en je deze terug te vinden zijn in de horoscoop. Rudolf Steiner geeft daar in zijn serie over karma onderzoek voorbeelden van. Je hebt bij een vermoeden van een reïncarnatie in ieder geval een exacte geboortetijd en overlijdenstijd nodig.  Helaas is dit niet zo vaak het geval dus blijven mijn gevonden beelden ook maar een hypothese. Mocht deze horoscoop van Poetin toch juist zijn, dan valt astrocartografisch gezien de zuidelijke maansknoop op het IC in Petersburg waar dus de Romanovs het grootste deel van hun leven hebben geleefd; en in Jekaterinenburg de plaats waar de familie vermoord werd, vallen exact de Maan/Saturnus paranen over de stad en wat noordelijker de Maan/Uranus paranen. [Zie ook de Uranus in het achtste Maansknoophuis van Poetin verderop in deze nieuwsbrief]. In Darmstadt waar Alexis geboren is valt, Mercurius de heerser van haar ascendant en Zon, exact op de ascendant en de halfsom Jupiter/Saturnus op de midhemel. NB er zijn meer aspecten die ik hier niet allemaal zal vermelden. Er van uitgaand dat de geboortehoroscoop van Poetin zou kloppen, dan kun je de maansknoophoroscoop van Poetin en Merkel op elkaar leggen en dan krijg je het volgende beeld:

Wat aan deze vergelijking opvalt is, dat er een vrij uitgebreide conjunctie aanwezig is om en nabij de descendant. Het verbindt Jupiter, Zon en Uranus van Merkel met de Pluto van Poetin allemaal conjunct de descendant. Dit wijst op een intieme relatie waar degene die Pluto inbrengt de macht probeert uit te oefenen op de partner. NB. het hondenincident is daar een goed voorbeeld van. De heerser van het zevende huis is bij Merkel de Maan en bij Poetin de Zon. De Zon van Poetin staat in vijfde huis, het huis onder meer van de kinderen maar ook van het ego en liefdesrelaties, en de Venus van Merkel maakt daar een conjunctie mee. De Maan van Merkel maakt geen grote aspecten (conjunctie of oppositie) met die van Poetin, wel een sextiel met de Jupiter dichtbij de Midhemel en een driehoek met de Uranus in acht, van Poetin. Verder is er een oppositie tussen de Maansknoop van Merkel op de grens van één en twee in oppositie met Poetin zijn Uranus in acht. [zie hierboven]. Uranus in acht in een maansknoophoroscoop wijst vaak op een plotselinge of gewelddadige dood en doordat deze aan de maansknoop van Merkel is gekoppeld, wil dat zeggen dat ze door het karma aan elkaar verbonden zijn in het doodsproces. De Maansknoop in één in een maansknoophoroscoop, wil zeggen dat in een volgend leven, de karmische opdracht sterker in het ik geïntegreerd moet worden. NB. de maansknoop in de maansknoophoroscoop is namelijk de ascendant van de geboortehoroscoop en dus de poort waar de ziel doorheen gaat bij de geboorte dus zijn diepste drijfveer.

Van de Romanov familie is bekend dat het een hechte liefdevolle familie is geweest. Nicolaas II was al op jonge leeftijd verliefd op Alexis maar mocht niet met haar trouwen omdat zijn ouders een andere partij voor hem in gedachten hadden. Uit protest gaat hij een liefdesrelatie met een Poolse ballerina aan Mathilde Ksjensinska. Omdat dit algemeen bekend wordt in Rusland, mag hij uiteindelijk met zijn grote liefde trouwen. Het huwelijk is gelukkig. Met als kanttekening dat Alexis helemaal in de ban raakt van Raspoetin, een helderziende boer uit Siberië die veel invloed op haar uitoefende en afgeleid daarvan op de politiek. Deze invloed had Raspoetin verworven omdat hij de enige mannelijke erfgenaam van het gezin Aleksej, die leed aan hemofilie, zou hebben genezen. Hoe dan ook, gebleken is dat in ieder geval de kwaliteit van Aleksej leven sterk verbeterd is na zijn bemoeienis. Alexis was tot het eind van haar leven helemaal gebiologeerd door Raspoetin en deze wist zodoende op indirecte wijze weer invloed op de tsaar uit te oefenen waardoor besluiten anders werden genomen dan dat de regering voor ogen had. Nicolaas II was een zachtaardige man die politiek gezien niet sterk was en zich vaak liet beïnvloeden door mensen om hem heen; met alle gevolgen van dien. Er is veel negatiefs geschreven over Raspoetin maar veel berust  ook op sensatie; men weet het gewoon niet, omdat het gezin erg naar binnen gekeerd leefde. Twee vrij genuanceerde biografieën van Raspoetin zijn geschreven door Ton Janssen: De Balkan is geen oorlog waard over de politieke invloed die Raspoetin  al dan niet zou hebben gehad op Rusland; en de te vroeg overleden  biograaf van Andrej Amalrik Raspoetin.

Ook de Saturnus en Neptunus in drie van Merkel in oppositie met de Maan van Poetin in negen is interessant. Nicolaas II had eigenlijk niet graag tsaar willen worden omdat hij verlegen was aldus zijn biografen; Saturnus in het derde maansknoophuis wijst op een remming in de communicatie; en Neptunus aldaar, op zich slachtoffer voelen van deze omstandigheden. Alexis ontwikkelde in haar leven een heel eigen levensfilosofie die voortkwam uit het emotioneel gebonden zijn aan de ziener Raspoetin; dit veroorzaakte spanningen in de relatie. Wat historisch algemeen bekend is van de laatste tsaar Nicolaas II en zijn vrouw Alexis, dat Alexis achter de schermen veel invloed op de regering uitoefende; dit zou ook de mede de reden zijn geweest dat de bolsjewieken de macht grepen.

Een saillant detail is nog dat Merkel twee keer getrouwd is maar nog steeds de naam van haar eerste man Merkel draagt; dit zou kunnen duiden op het feit dat haar ziel nog altijd dankbaar en trouw is aan de Poolse ballerina. NB op dit moment wordt een film die over Mathilde in gemaakt is, in Rusland geaborteerd of wellicht zelfs verboden. Zie Volkskrant van 12 september 2017.  Grappig is ook  dat er een zeer gewaardeerde biografie van Poetin van Steven Lee Myer het boek de veelzeggende titel geeft: Poetin. De nieuwe tsaar. Spiegelen we het gezicht van Poetin dan krijgen we dit. [zie voor de theorie de vorige nieuwsbrief]

Wordt vervolgd

Poetin twee linkerkanten                   Tsarina Alexis

2 thoughts on “Wereldleiders deel 2: Angela Merkel en Poetin”

  1. Hallo Wilma,

    Ik zou óók denken, dat die incarnaties op elkaar moeten lijken. Maar hoe zit het met wat Steiner zegt over het omvormen van een lichaam van de ene naar de andere incarnatie?

    Gr.

  2. Hallo Christa,
    Bedankt voor je reactie. De omvorming is te vergelijken met wat ik noem in mijn serie: Het collectief geheugen, de zogenaamde fractaal of eenvoudig uitgedrukt de variant. Het mooie is dat dit in de horoscoop zo goed zichtbaar wordt hoe die omvorming plaats vindt. Daarom denk ik persoonlijk dat je alleen grondig karma kunt onderzoek door het onderzoeken van de geboortehoroscoop. Hartelijke groet, Wilma

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.