Zelfonderzoek en loslaten zijn de twee polaire archetypes die bij het dierenriemtekens maagd en vissen thuishoren. Deze twee hoofd archetypes hebben vele aftakkingen. Zo verwijst het dierenriemteken vissen ook naar spiritualiteit en levensfilosofie, maar ook naar slachtofferschap, vaagheid en oplichterij. Maagd vraagt om analyse, dienstbaarheid maar ook rigiditeit en extreme zuinigheid, horen thuis onder dit teken. Deze beperking is anders dan bij Saturnus, het heeft meer te maken met het indammen van eindeloosheid van het teken vissen terwijl Saturnus meer gaat over opgebouwd karma dat bewust gemaakt wil worden. Het teken maagd vraagt bovenal om zelfkennis. De mens is namelijk van nature geneigd om zichzelf te overschatten. Dit proces is evolutionair ontstaan in het voorafgaande dierenriemteken leeuw.

Wanneer vissen in het bewustzijn leeft, dit is bijvoorbeeld het geval bij iemand die zijn Zon in het teken vissen heeft staan, dan ligt het teken maagd automatisch in het onbewuste. Als iets onbewust werkt dan, wordt het onttrokken aan de aandacht en treden er al snel vervormingen op. Vervormingen zijn overdrijvingen of het totale ontbreken van de energie van de oorspronkelijke geaardheid van de betreffende energie; hier dus maagd. Zou het teken maagd dominant zijn dan is het net andersom.
De as vissen (bewust) tegenover maagd (onbewust) is op dit moment in de wereld het meest in het oog springend. De oorzaak hiervan is omdat de planeet Neptunus, die over vissen heerst, tot 2025 in zijn eigen teken loopt en daardoor een extra accent legt. De overgang van Neptunus van vissen naar ram loopt enigszins synchroon met Pluto, die dan iets eerder in de tijd, van steenbok naar teken waterman overgaat. De algehele wereldmentaliteit zal dan ook in die tijd indringend veranderen.

Dat de sfeer van vissen nu op dit moment in onze samenleving dominant is, uit zich op allerlei gebied. Spiritualiteit is groeiende maar ook overspoelen (klimaat en politieke)vluchtelingen Europa. Een ander punt is dat er in mijn ogen ook een levendige ‘handel’ ontstaan is in slachtofferschap. Zo worden we, –  vooral nu actueel de Zon in schorpioen staat- , overladen met verhalen van misbruik waar slachtofferschap uit voort is gekomen. Slachtoffers komen na jaren uit de kast met hun verhalen omdat het klimaat daar onbewust veilig voor is en hen er toe uitnodigt. Actueel is er van alles gaande, nu weer in het militaire milieu en ook de discussie #MeToo verwijst naar legio slachtoffers die uit de kast komen. Aan dit fenomeen is af te lezen dat het maagd teken minimaal heeft gewerkt in het verleden. Bij elk afschuwelijk verhaal uit het verleden, rijst bij mij, maar wellicht bij meerdere mensen de vraag: waarom kom je er nu mee en heb je niet direct gehandeld? Het antwoord is vrijwel altijd ‘uit schaamte’. Nu slachtofferschap algemene aandacht heeft door Neptunus in zijn eigen teken, voelt het veiliger om alsnog met een analyse van het gebeurde naar buiten te komen. Immers je kunt je nu scharen bij de grote collectieve groep slachtoffers. Maar omdat het teken vissen ook vervaagd zal het extra moeilijk worden voor de rechter om er de focus van de genegeerde maagd op te zetten.
Ook in de vluchtelingenproblematiek, speelt iets soortgelijks. Veel Europeanen ontkennen de grote nood van de vluchtelingen en zetten ze weg als oplichters. Beide genoemde archetypes zijn een onderdeel van het teken vissen. Je zou grondig onderzoek moeten doen naar deze vluchtelingen om een goed beeld te krijgen van wat nu echt speelt. Kortom een analyse maken (maagd) wat de achtergrond is van de betreffende vluchtelingen (vissen). Dit proces van analyse en onderzoek komt helaas maar langzaam op gang.
Vaak is bij met name oud slachtofferschap, de (zelf)analyse niet goed ontwikkeld; immers anders was er direct actie ondernomen; de vertraging van het onbewuste proces wordt hier op schrijnende manier duidelijk. Dit niet handelen gebeurt niet te kwade trouw, maar omdat (zelf)analyse heel traag verloopt en hoe langer geleden, hoe sterker het onbewuste pijnlijke zaken verandert, uitvergroot en verbouwt.

De filosoof, antroposoof: Rudolf Steiner (Vissen Zon) gaf in één van zijn karmavoordrachten een merkwaardige oefening mee; deze kwam er op neer dat al het vreselijke wat je overkomen is in je leven moet voorstellen als dat je dit bewust zo gewild hebt. Toegegeven, een vrij radicale benadering, maar met zijn vissen Zon, probeerde hij wel meteen de analytische kant van het verhaal mee te nemen. Zelf heb ik deze techniek nogal eens toegepast op moeilijke zaken in mijn leven en moet zeggen dat dit een heilzame methode is die aanzet tot zelfredzaamheid en een gezond stuk alertheid op wat er dagelijks om je heen gebeurt. De valkuil kan dan echter weer worden dat je te hard over situaties gaat oordelen. Kortom het is nog een kunst om het midden van de polaire krachten te vinden maar bewustzijn doet wonderen!

P.S. Nadat ik deze nieuwsbrief heb afgerond, werd bekend dat producent regisseur Job Gosschalk zich jaren lang schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Gosschalk is geboren op 7 september 1967 en is dus een maagd Zon. In deze situatie wijst dit op een man die is blijven steken in het voorliggende teken leeuw, dat het ontwikkelen van het ego als evolutionair uitgangspunt heeft. Hierdoor is het analytisch vermogen van het teken maagd te weinig op gang gekomen. Gosschalk heeft in zijn horoscoop achter zijn Zon, Venus en Jupiter in het teken leeuw staan en is daar evolutionair kennelijk in blijven hangen. NB. In de Hubermethode kijk je ook naar de evolutionaire opbouw van een horoscoop; wat ligt voor en wat ligt achter de Zon.
Maar omdat Gosschalk toch een zonneteken in maagd is, en dat de realiteit voor dit leven is waar hij dus onvoldoende naar leeft, komt het onbewuste teken van maagd, vissen door de achterdeur binnen; deze levenshouding heeft dus de vele slachtoffers gemaakt!
Het bizarre van dit alles is dan toch weer, dat de slachtoffers niet direct reageren en onbewust zich buigen voor zijn veel te grote ego om zodoende vaak hun eigen ego een kans te geven. De maansknoophoroscopen van alle betreffenden, slachtoffers en dader, kan een antwoord geven waar dit drama zijn oorsprong in heeft.

De foto hierboven is gemaakt door Tobias Bos

1 thought on “Het evenwicht tussen zelfonderzoek en loslaten”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.