Wanneer we het over geloof hebben in het algemeen, dan denken vooral aan het dierenriemteken boogschutter. Het vissen dierenriemteken verwijst expliciet naar het christendom. In het herkenningsteken van de christelijke kerk zitten ook vissen. Dit teken is vaak te zien op het doopvont in de kerk dat ook met het water van vissen te maken heeft. De islam valt in mijn visie expliciet onder het teken boogschutter en omdat boogschutter en vissen in principe een vierkant maakt ten opzichte van elkaar, hebben we eigenlijk constant met spanningen te maken tussen beide groepen;. Er van uitgaande dat de westerse wereld in principe een christelijke cultuur is. Het polaire teken van boogschutter is tweelingen en tweelingen vertegenwoordigt de dualiteit als het onbewust werkt en ligt in het onbewuste van de Islam.
Secularisatie betekent volgens het verklarende woordenboek: proces waarbij het maatschappelijk leven zich steeds meer gescheiden ontwikkelt van de kerk en het geloof. De maatschappij heeft volgens deze visie weinig op met het geloof. Dit is dan ook het grote probleem tussen de westerse wereld en de Islam. Onze westerse maatschappij beweegt zich steeds meer af van het geloof terwijl de Islam dat juist niet doet. Het is goed om te bedenken dat de Islam een nog jong geloof is en ruim 600 jaar achter loopt ten opzichte van het christendom. Dit maakt dat ze cultureel gezien nog in de middeleeuwen leven terwijl de christelijke cultuur bijna een wereldmaand heeft afgelegd. NB. Een werelddag is 72 jaar maal 30 graden van de dierenriemteken graden = 2160 jaar. Toen Jezus Christus, het archetype van de westerse cultuur, geboren werd omstreeks het jaar nul, stond het lentepunt aan het begin van het teken vissen, terwijl het nu in waterman staat. Hierdoor is het christendom geïmpregneerd met het teken vissen, welk in hoogste instantie loslaat en zich overgeeft. Deze stemming van het christendom heeft zich in vrijwel alle graden van het teken vissen vastgelegd in ervaringen; terwijl de Islam daar maar een klein deel van heeft afgelegd.
In hoogste instantie wil de Islam vroomheid en ingetogenheid ten opzichte van de regels die volgens hen door de profeet zijn opgelegd. Autoriteit is voor hen nog heel belangrijk en veel minder de eigen individualiteit. Zo predikte de profeet Mohammed een onderdanigheid aan de wetten die hij hoogst persoonlijk doorgekregen heeft van Allah (onze oudtestamentische God). De beperkende regels gelden vooral voor de vrouw. Het is interessant dat de profeet overleed toen de Zon in het teken tweelingen liep op 8 juni 632.
Wat nu de spanning zo versterkt tussen Islam en westerse cultuur is dat de tekens van boogschutter en vissen dus een spanning oproepen ten opzichte van elkaar (vierkant). Beide planeten worden beheerst door Jupiter. Jupiter heeft dan ook twee gezichten. De ene die via de vorm en de orde daarvan tot een heel eigen levensfilosofie en expansie komt (boogschutter) de ander die via het doorgronden van opoffering en slachtofferschap, tot medemenselijkheid leidt (vissen). Vuur/intuïtie van boogschutter tegenover Water/gevoel van het teken vissen. De beide onbewuste tekens daarvan zijn teken zijn tweelingen (lucht) van boogschutter en maagd (aarde) van vissen. Zij worden ook weer beide beheerst door Mercurius. Mercurius is de planeet die primair verbinding wil leggen. Maar ook deze staan (uiteraard) in een vierkant ten opzichte van elkaar. Dit houdt in dat de islam er naar neigt onbewust in dualiteit te leven, zich uitdrukkend in een bedacht, weinig gevoelsvol patroon van het tweelingenteken (Lucht/denken); terwijl het christendom onbewust alles analytisch bekijkt, zich uitdrukkend in scepsis naar het geloof toe; praktisch onderzoek is daarbij noodzakelijk (aarde/gewaarworden). Dit beeld vinden we dus terug in de hedendaagse secularisatie; door de scepsis wint de secularisatie steeds meer terrein. In beide beschrijvingen van tweelingen en maagd in zijn onbewuste uitwerking, wordt voorbij gegaan aan de verbindende werking die Mercurius van oorsprong heeft.

Ik kreeg afgelopen dinsdag toen ik in de sportschool was opeens een praktisch inzicht in het probleem van dualiteit en scepsis. NB de sportschool valt overigens ook onder de archetypes: Mercurius/beweging en Jupiter/ontwikkelen van de spieren. Het is gebruikelijk dat in sportscholen voor een loopband filmpjes op een scherm worden geprojecteerd van trainende (meestal vrouwen) met stukken bloot lichaam waar alle ontwikkelde spieren goed op te zien zijn; ze doen bepaalde oefeningen voor.
Wanneer je je even verheft boven de primaire waarneming en analyseert wat er werkelijk gebeurt, kom je bij de vraag: ‘waarom wordt dit zo gedaan?’ Het moet verleiden om in actie te komen enerzijds, maar is dit onbewust niet ook de deur ook openzetten voor dat wat we in #MeToo zo indringend zijn tegengekomen?! Door alles letterlijk bloot te leggen en te analyseren wat je met training kunt bereiken, nodig je een andere partij onbewust uit om hier (seksueel/gevoelsmatig) op te reageren. De reactie kan variëren van mensen die denken dat we zo vrij zijn geworden dat wat we als verleidelijk zien, ook direct mogen consumeren, tot mensen die dit veroordelen vanuit grensoverschrijdend gedrag. Volgelingen van de Islam die door de wetten van de profeet zijn geconditioneerd zullen dit veroordelen en zeggen dat het zondig is. De reactie bij de westerse mens op dit beeld kan zijn: mannen die zich verlekkeren aan een lichaam en vrouwen kunnen denken dat dit beeld voor hen het hoogst haalbare is in het leven; kortom de schaduwzijde van de onbewuste Mercurius die nu eenmaal beweging wil manifesteert zich omdat we allemaal de ideale vorm willen hebben (Jupiter). Zo stuiteren we van het ene beeld naar het andere en vergeten vaak het bewustzijn van het midden in te nemen. Het bewustzijn van het midden heeft alles te maken met inlevingsvermogen in de ander. Onze westerse cultuur die sterk in het onbewuste beeld van maagd leeft, schiet door in het uitvergroten van de eigen geanalyseerde denkbeelden en de zure omschrijving dat alles moet kunnen wat voorheen in hun ogen geofferd is (kuisheid die de kerk voorschreef, enz.).
Het mag duidelijk zijn, dat we eigenlijk niet zo ver afstaan van de Islam alleen een tegenovergestelde weg afleggen: ons dogma is onze verworven secularisatie, terwijl de Islam vanuit de onbewuste dualiteitsgevoelens tot vaste voorschriften komt. Het verschil tussen Islam en het christendom is, dat de Islam de jongste godsdienst is en nog met een jeugdige strijdbaarheid dit geloof wil uitdragen waar wij al lang blasé in zijn geworden. Beide overtuigingen worden uitgenodigd de middenpositie in te nemen die in de verre toekomst van het watermantijdperk sociale verantwoordelijkheid gaat opleveren.

Nieuw!
Persoonlijke begeleiding in een online biografiecursus op drie niveaus: bewust, onbewust en hoger bewust. In deze cursus kun je zicht krijgen op je eigen biografie met zijn uitdagingen . Voor meerdere informatie: Klik hier

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.