Zo lauw als de politiek in 2006 reageerde op de vergiftiging van Aleksandr Litvinenko zo fanatiek reageren ze nu op de twee vergiftigingen die recentelijk plaatsvonden. Maar ja, Saturnus loopt nu dan ook in zijn eigen teken steenbok en Saturnus is streng. Ook loopt Neptunus in zijn eigen teken vissen. Neptunus gaat onder meer over vergif en bedwelming. Maar er is meer, een oude collectieve geschiedenis van aantrekken en afstoten tussen Engeland en Rusland speelt sinds de negentiende eeuw. Deze geschiedenis vindt zijn oorsprong in een oud familieverhaal van drie familieverwante koningshuizen: Engeland, Duitsland en Rusland en zijdelings Nederland met koning Willem II als verwant. De problemen die toen verdrongen zijn komen nu in allerlei varianten/fractalen terug.

Het ingewikkelde van dit alles is, dat er geen rechtstreeks causaal verband lijkt te bestaan en de mensheid niet zoveel verbinding heeft met het collectief geheugen waardoor signalen niet direct op de juiste waarde kunnen worden ingeschat. Heel toevallig ben ik op dit moment het boek van Miranda Carter aan het lezen; De Ondergang van oud Europa [2010] en vond dit citaat dat gaat over de geschiedenis van 1897 en net als nu, China ondoorgrondelijk en bedreigend overkwam voor de westerse landen en Rusland.
Desalniettemin begon er een ietwat onsystematisch overleg tussen Engeland en Rusland op gang te komen om hun wederzijdse politiek in China te bespreken, en achter de schermen begon de Britse inlichtingendienst, ondanks de wijdverbreide sympathie die er in Engeland voor Russische dissidenten bestond, samen te werken met de Ochrana de Russische geheime politie, bij het bespioneren van Russische anarchistische en terroristische groepen die in Londen hun basis hadden.
Niet dat op dit moment China een aandeel in deze affaire heeft, maar in het kader van de variant van een oud niet opgelost probleem nu in een variant aangeleverd, blijft onderbelicht in deze discussie dat Engeland opportunistisch is. Op dit moment wil Engeland zich opnieuw op de kaart zetten door een daadkrachtige houding neer te zetten. Wat overigens ook blijkt in de Brexit onderhandelingen maar dat is weer een een ander verhaal.
Met andere woorden: opportunisme is beide partijen nooit vreemd geweest. Ook beluisterde ik ‘toevallig’ donderdag (15 maart) op BNR nieuwsradio: De speciale Poetin show waar Wierd Duk (journalist, geschiedkundige, acteur en Rusland kenner)en Jaap de Hoop Scheffer, (voorheen secretaris-generaal van de NAVO), hun visie over Poetin genuanceerd neerzetten; wat de Hoop Scheffer overigens laatst ook al deed in Nieuwsuur waarin hij opmerkte dat Poetin steeds radicaler wordt door het optreden van de NAVO; hij zag hier een oorzakelijk verband in.

In de familieopstellingen die Bert Hellinger heeft ontwikkeld, pleit hij voor een systeem om agressie die gepleegd is, af te bouwen. Hij geeft het voorbeeld dat iemand je een harde klap uitdeelt en jij furieus bent maar eerst heel bewust moet overwegen hoe je terugslaat. De klap die je teruggeeft moet per definitie,-  hoe erg het ook is aangekomen -, iets minder hard zijn. Zo zegt Hellinger bouw je agressie langzaamaan af, zonder jezelf geweld aan te doen.
In de situatie nu van Engeland wordt dit mijns inziens niet gedaan, door juist de diplomaten weg te sturen sluit je de dialoog per definitie uit. Immers er lopen al sancties sinds de overname van de Krim van Rusland.

Je kunt boos zijn over deze laaghartige moorden maar het is niet erg verstandig om dit op zo’n manier te doen, je bereikt hier het tegendeel mee, namelijk, opbouw van meer agressie. Wat ik vooral sterk van de Hoop Scheffer vind, is dat hij zegt zich eerst te willen verdiepen in iemands geschiedenis voordat hij tot conclusies komt, zo doet hij dat ook met Poetin. Hij vertelde in de show dat voor Poetin de wereld instortte toen de Muur viel; voor ons bekeken vanuit een democratisch standpunt heel logisch, maar voor de Russen die anders geconditioneerd zijn, een ramp juist omdat hun vrijheid nog relatie jong is (1989). Een ander punt is dat door Europa vrijwel nooit meegenomen wordt in overwegingen is, dat elk land/continent een eigen collectieve geschiedenis heeft en dat Rusland niet snel een democratie zal worden zoals hier in Europa gebruikelijk is, gewoon omdat ze een andere volksziel hebben. Zo is verraad aan het land/volksziel voor de Rus een doodzonde. Te vaak gaan wij uit van ons eigen collectief ontwikkeld mensbeeld. Voor ons is dat democratie maar, ook daar zitten schaduwzijden aan. Vanuit westers enthousiasme vergeten we dit nogal eens.

Het echte probleem in onze wereldsamenleving is dat er geen midden is. Alles wordt per definitie uitvergroot en gewogen op de schaal van goed en kwaad, fout en goed. Op dit moment nu Saturnus in steenbok loopt, neigen we naar een streng en rigide oordeel. Dit is evolutionair gezien nu noodzakelijk omdat we weer meer moraliteit moeten krijgen; een moraliteit die niet ouderwets beperkend is maar die gericht is op verantwoordelijkheidsgevoel en oplossen van oud niet opgeloste problematiek.
Helaas zal deze tendens van ongenuanceerd moraliseren voorlopig alleen nog maar sterker worden; waarschijnlijk wordt het pas beter als Saturnus zijn conjunctie met Pluto achter de rug heeft. Pluto wil breken met oude niet meer werkende patronen (Saturnus) en zoals Carter vertelt in haar boek, is het een oude geschiedenis die zich mijns inziens ook in een nieuwe tijd in een variant zich aanbiedt.

 

Actueel nieuws: Ondertussen heeft Poetin de verkiezingen voor de vierde keer gewonnen en blijft de komende zes jaar Poetin de leider van Rusland. Ook deze keer werd er weer fraude gepleegd bij het stemmen, kennelijk ook een bezigheid die bij de Russen hoort, maar ondanks dat, heeft volgens de toezichthouders onomstotelijk Poetin gewonnen. Waarom Poetin toch zo populair is, heeft te maken met het grote collectieve schuldgevoel dat het Russische volk heeft over het uitroeien van de Romanov familie begin vorige eeuw. Voor meer achtergronden hierover lees: Het collectieve geheugen; de evolutie van het collectief geheugen

Vandaag 21 maart 2018 wordt voor de laatste keer per referendum een stem uitgebracht. We mogen kiezen vóór of tegen de sleepwet. De sleepwet gaat over het mogen aftappen van gegevens door de overheid en geeft de overheid meer bevoegdheden om in ons privé leven te kijken.
Het referendum in het algemeen valt in principe onder het teken waterman waar Uranus over heerst. Bevoegdheden van de overheid valt onder Saturnus de conservatievere partner van Uranus; zij werkt beperkend op de sociale expansie. Ook met dit referendum wordt weer gepolariseerd in goed en fout; angst of onrealistisch optimisme. Naar gelang de planeet Uranus of Saturnus dominant is in iemands horoscoop, zal dan ook gekozen worden! Succes bij de keuze!

2 thoughts on “De Sancties van Engeland tegen Rusland en actueel nieuws”

  1. Interessant, dat de Hoop Scheffer deze dingen nu zo goed ziet, terwijl hij nog in de politiek actief, eigenlijk aan de andere kant stond.

  2. Ja dat vind ik ook heel opmerkelijk! Belangrijk is dat er veel meer zelfstandig en meer genuanceerd naar dingen wordt gekeken. Het gaat er niet om of je Poetin gevaarlijk vindt, het gaat erom dat je de dialoog op gang houdt. Alleen de dialoog kan tot inzicht en verandering leiden.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.