Sinds het nieuwe bewustzijn werkzaam is, dit proces startte al in de vorige eeuw, is de retrograde gang van Mercurius heel belangrijk geworden; vanaf 23 maart tot 15 april [2018] loopt Mercurius retrograde.  Hoe sneller de communicatie tussen mensen verloopt in de maatschappij, hoe belangrijker deze energie van Mercurius is. Mercurius is de planeet van de communicatie en de omloopbaan ligt het dichtst bij de Zon. De Zon is archetypisch verbonden met de persoonlijkheid/ego van de mens en door deze nabijheid schenkt Mercurius het vermogen om alle verschillende ego’s met elkaar te verbinden. In het nieuwe bewustzijnstijdperk worden de ego’s steeds groter dus is het extra belangrijk dat wij met elkaar in gesprek gaan en vooral blijven. Wanneer Mercurius retrograde loopt bezien vanuit de aarde, ontstaat er een energie van introspectie op de daden die in het verleden hebben plaatsgevonden.

De retrograde gang van Mercurius vindt deze keer plaats in het teken ram met als polair teken weegschaal. Het polaire teken wil zeggen dat dit de energie is, die op dat moment onbewust werkt. Het teken ram is het eerste teken in de dierenriem en de Zon staat daar in zijn verhoogde teken. Dit wil zeggen dat de Zon (ego) daar zijn eerste zelfbewustzijn krijgt en in het volgende vuurteken leeuw zijn volle ontplooiing ontvangt. Aangezien wij nu net in het watermantijdperk leven en leeuw het polaire/onbewuste dierenriemteken  daarvan is zijn de ego’s onbewust  groot.  We zijn extreem met ons ego aan het experimenteren om in de toekomst sociaal te communiceren (facebook twitter enz) Echter, alles wat onbewust wordt gedaan, werkt ongecontroleerd omdat het als een soort reflex werkt. Nu de Zon met zijn bemiddelaar Mercurius samen in ram lopen, zijn we collectief gezien geladen met optimistische energie en worden we vaak niet gehinderd door te luisteren naar wat de  ander (weegschaal onbewust) vindt. Actueel kun je dit om je heen op allerlei terreinen zien gebeuren.

Op dit moment is een ‘mooi’ voorbeeld wat er gebeurt met de sancties tegen Rusland. Waar bij Litvinenko nauwelijks actie werd ondernomen om Rusland te corrigeren, wordt het nu groots aangepakt. Als je het over diplomaten hebt dan heb je het over het negende huis en over het teken weegschaal. In het negende huis wordt aan diplomatieke oplossingen gewerkt en om goede diplomatie te bedrijven heb je de objectieve energie van weegschaal nodig maar die ligt nu even in het onbewuste. In hoogste instantie vindt weegschaal de consensus tussen twee heel verschillende zienswijzen maar in deze situatie werkt deze energie onbewust  dus niet optimaal  in zijn voordeel.
Op maandag 26 maart 15.00 werd bekend dat vrijwel alle EU leden (op Bulgarije en Griekenland na en België denkt er nog over na 27/3) een gedeelte van hun Russische diplomaten uit hebben gezet; dit naar aanleiding van het vergiftigingen in Engeland. Voor de tijd zie de Volkskrant van 27 maart. Onder toon ik de horoscoop van het moment; uitgaande van de plaats Brussel waar de regering van de EU zit.

In deze horoscoop van het bekend maken van de Europese sancties staat de ascendant in leeuw en de heerser Zon staat in het negende huis, het huis van de werkzaamheid van de diplomatie, toepasselijk dus! NB de ascendant in een gebeurtenishoroscoop is altijd de initiatiefnemer en de descendant de tegenpartij, Rusland dus. De Maan staat in de allereerste graad van leeuw wat duidt op een te vroege actie. Omdat de Maan inzicht geeft in het verloop der dingen is dit een belangrijk punt en wordt in een gebeurtenishoroscoop ook meestal toegekend aan de initiatiefnemer. Deze Maan staat in het twaalfde huis wat duidt op sterk onbewust handelen van de EU die spreekbuis is van zijn leden; ook kan in het twaalfde huis belangrijke informatie achtergehouden worden. De Zon heeft het moeilijk ondanks zijn sterkte omdat de Zon het een uitgaand vierkant maakt met Mars en als eerstvolgende aspect een vierkant met Saturnus maakt. Het uitgaande vierkant tussen Zon met Mars verwijst naar het recentelijk uitwijzing van Russische diplomaten uit Engeland. Maar aangezien dus het volgende aspect dat de Zon gaat maken een ingaande vierkant met Saturnus is, belooft dit niet erg veel goeds. Saturnus is de heerser van de descendant, de tegenpartij, Rusland dus. Saturnus staat in zijn eigen teken wat er op duidt dat deze energie heel sterk is. Mercurius, het vermogen om in dialoog te gaan met de vijand, heeft in het verleden een vierkant gemaakt met Pluto. Pluto nodigde toen Mercurius uit, te breken met oude niet meer werkende patronen. Nu Mercurius retrograde loopt, loopt hij opnieuw toe op een vierkant om alsnog dit probleem ter discussie te stellen Hoe kun je nu dit kosmisch plaatje duiden?

De vermeende vijand van de EU, dus Rusland, valt in het zevende huis en Saturnus en Uranus zijn daar de heersers van. Saturnus is ijzersterk in het teken steenbok, veel sterker dan de Zon; uitgedrukt in cijfers scoort de Zon, 7 punten en Saturnus  24  punten. [Bron Winlab.  O.Eshuis]. Het is een indicatie van sterkte. Maar er is nog iets aan de hand wat tot nadenken stemt. De noordelijke maansknoop staat pal op de ascendant (EU) dus de zuidelijke maansknoop op de descendant (Rusland). De maansknoop die een contact maakt met een planeet werkt per definitie lotsmatig uit. De noordelijke maansknoop meestal in het voordeel en de zuidelijke maansknoop in het nadeel; dit kan dus de kracht van Rusland doen afnemen. Eén van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat ze nog kwaadaardiger worden.

Al met al denk ik zo naar de gebeurtenishoroscoop kijkend, dat de EU te voorbarig haar besluit heeft genomen, zich uitdrukkend in de eerste graad van de Maan in leeuw in het twaalfde onbewuste huis. Wat lotsmatig gunstig voor de EU zou kunnen zijn (noordelijke maansknoop op de ascendant), is dat naar aanleiding van dit conflict, Engeland wellicht zich zo gesteund voelt  door de EU dat ze op termijn hun Brexit terug gaan draaien! Maar bekeken vanuit de gebeurtenishoroscoop, draagt deze actie van de EU weinig tot niets bij aan de collectieve eenheid waar het nieuwe bewustzijn in het waterman op gericht zou moeten zijn; juist omdat de dialoog met Rusland steeds niet écht wordt aangegaan; de koude oorlog is eigenlijk in een variant weer terug.

NB De VS die ook zijn diplomaten heeft laten vertrekken en het consulaat in Seattle heeft verwijderd, laat ik even buiten beschouwing omdat deze een andere horoscoop heeft bij de bekendmaking van het massale besluit. Op het moment dat het bericht bekend werd, stond in Washington DC de 20ste graad stier op de ascendant; de VS regering/Trump wordt dus aangeduid met Venus, deze staat ook in ram, toelopend op een conjunctie met Uranus; hier kun je weer alles bij bedenken. Inzichtelijk is in ieder geval dat beide ascendanten van de EU en de VS van het moment ook weer in een  vierkant staan ten opzichte van elkaar; dit duidt erop dat deze twee mogendheden ook op gespannen voet staan.

 

Actueel

Als je goed kijkt, dan zie je dat het ritselt van allerlei onbewuste communicatieve oprispingen die diep weg vragen om inzicht te krijgen in hoe het ik/ram en het jij/weegschaal met elkaar communiceren.

In ieders persoonlijke leven is deze retrograde gang van Mercurius ook waar te nemen, afhankelijk van het huis waar Mercurius retrograde loopt en verbindingen maakt met eventuele andere planeten, zal de uitwerking zijn!

Een mooi inspirerend Pasen toegewenst. Voor verdieping lees dit artikel

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.