Wat veel mensen bezighield de afgelopen week is waarom Mark Rutte zo goochelt met de waarheid en hij er steeds mee wegkomt. In deel 2 van Het collectief geheugen probeer ik zijn eigenzinnige karakter te verklaren vanuit zijn recente vorige leven. Afgezien daarvan, is het interessant hoe Rutte de volksziel van Nederland subliem kan bespelen, zo knap dat er een wisselwerking moet bestaan tussen het volk en hem. Hoe dan ook, ondanks dat ik niet snel een VVD-aanhanger zal worden, voel ik een zekere sympathie voor hem. Ik vraag me vaak af, hoe dat komt. Ik denk de verklaring te hebben gevonden. Deze verklaring sluit aan bij mijn ontdekking dat Saturnus de planeet is die inzicht geeft in het karma/vorige levens en Uranus een inzicht schenkt in de verbinding met de omgeving waar we in leven.

In deel twee van Het collectief geheugen, vond ik vanuit het beeld in Rutte zijn horoscoop dat hij de reïncarnatie van Koning Willem II, de koning der Nederlanden zou kunnen zijn. Koning Willem II die één jaar voor zijn dood, in 1848, de memorabele woorden uitsprak als overtuigd conservatief, nadat door de Nederlandse regering (Thorbecke) sterk werd aangedrongen om de grondwet in te voeren, in verband met revolutionaire opstanden in het land: “In één nacht ben ik van zeer conservatief zeer liberaal geworden,” . Ook toen kon men dit amper geloven omdat Koning Willem II de geschiedenis is ingegaan als de meest verkwistende en op luxe gerichte koning die de geschiedenis van de Oranjes heeft gekend. Koning Willem II werd bovendien achtervolgd door chantage om zijn homoseksuele relaties. Koning Willem was getrouwd met Anna Paulowna, de zus van de Russische tsaar Nicolaas I. Volgens de biografie van koning Willem II van Jeroen van Zanten hebben de Romanovs nogal eens bijgesprongen met geld als het hier aan het Nederlandse hof uit de hand was gelopen. Onze problematische relatie met Rusland is hier dan ook een fractale variant op; hoe graag willen wij Rusland wijzen op zijn corrupte regering, waar komt deze behoefte vandaan? Voor meer achtergrondinformatie zie: Het collectief geheugen; de evolutie van het collectief geheugen. De merkwaardige relatie van Rutte met zelf een opmerkelijke eenvoudige levensstijl en het toch het uit de wind houden van de multinationals en zijn contact daarmee, komt door mijn karmische denkhypothese hierdoor in een ander licht te staan. Hier onder toon ik de overlijdenshoroscoop van koning Willem II gecombineerd met de maansknoophoroscoop van Rutte. NB de maansknoophoroscoop geeft een beeld van vorige levens.

Ik zal niet verder op deze horoscoop ingaan, maar met deze tekening wil ik aantonen hoe je aan zo’n karmische beeldvorming die ik heb gehad kunt komen. De vele conjuncties in het tweede en derde huis spreken boekdelen. Het tweede huis staat voor bezit en het derde huis voor communicatie en de opposities in het achtste en negende huis, voor bezit van anderen (acht) en de levensvisie (negen) die gevormd wordt; en aangezien dat enkele aspect in negen alleen de maansknoop is van Rutte, wijst dit op een karmische opdracht om levensfilosofie te veranderen en weg te gaan van communicatieve spelletjes (zuidelijke maansknoop in drie).

Nederland is van oudsher een land van koopmannen; met Koningsdag was dit weer uitgebreid zichtbaar in al de kraampjes met oude rommel die aangeboden werd in allerhande braderieën in de steden. Er bestaat een grap die zijn oorsprong heeft in toen België zich van de Nederlanden afsplitste [1830]. Het luid als volgt: de Belgen vroegen, ‘wie heeft het koperdraad uitgevonden?’ Het antwoord luidt: ‘de Nederlanders, zij stonden met zijn tweeën aan een cent te trekken’.
De wetgeving van het afschaffen van de dividendbelasting die zo handig binnen is gefoezeld, is hoe tegenstrijdig het mag lijken, hier een variant op. Ondanks dat het de schatkist 1,4 miljard kost, probeert men alle grote multinationals zo binnen boord te houden en scharen wij ons bij de landen met de dubieuze reputatie die belastingparadijzen hebben gecreëerd. Onbewust verraad dit de grote collectieve liefde voor het grote geld in ons land; het neoliberalisme gedijd hier dan ook goed. De uitgangspunten van het oorspronkelijke liberalisme van Thorbecke is al jaren geleden verlaten. Op zichzelf bijzonder omdat Rutte oorspronkelijk begon als jonge vrij linkse liberaal.
Rutte zei in november 2017 al dat door de dividendbelasting af te schaffen we meer arbeidsplaatsen creëren, dit lijkt links maar duidt vooral op verkapte hebzucht van het groot kapitaal dat hier in Nederland rijkelijk aanwezig is. Onze expansiedrang is veel groter dan ons kleine landje geografisch aan kan. We willen van alles (de WOC-mentaliteit) maar lopen hopeloos vast omdat het aardoppervlak van Nederland beperkt is. Neem nu het beleid in de Oostvaardersplassen: ook daar moesten we zo nodig iets neerzetten wat spectaculair is maar niet in een klein land thuishoort , het resultaat is dat het uitloopt op een drama voor duizenden dieren.

Als je naar de horoscoop van Nederland kijkt in combinatie met Rutte dan valt op dat de Zon, Mercurius en Pluto van Nederland conjunct de Saturnus en Cheiron van Rutte staat. Dit houdt in dat Rutte een oude pijn (Cheiron) die voortkomt uit zijn karma (Saturnus) wil oplossen voor de Nederlandse volksziel. Dit wordt nog versterkt doordat deze grote conjunctie ook nog een oppositie maakt met Rutte zijn Uranus conjunct Pluto. Hij wil als het ware breken met een oud collectief (verdrongen) gegeven uit de geschiedenis (Uranus) en iets radicaal doorbreken (Pluto).

Wat betekent dit concreet? Het wil zeggen dat hij nu nog is weggekomen met dit akkefietje maar dat als hij zijn naar onwaarheid riekende gedrag niet wijzigt, het zijn ondergang inluidt. Bijvoorbeeld wanneer de transit Neptunus aan de hemel een oppositie gaat maken met Uranus en Pluto, (begin 2020) maar er zijn ook andere tijdstippen denkbaar. Het gaat hier namelijk niet om de voorspelling van de ellende van de premier maar vooral om een mentaliteitsomslag in de volksziel zodat we niet steeds een oude geschiedenis in een fractaal hoeven te herhalen. Immers elk volk krijgt de regering die het verdient. Een goede overpeinzing voor jezelf kan daarbij zijn: tevreden te zijn met wat je hebt en niet steeds met expansie in je hoofd naar de wereld kijken.

 

Actueel nieuws

Op 27 april kwam het bijzondere bericht dat Noor en Zuid-Korea na ruim zestig jaar vrede met elkaar willen sluiten. Noord-en Zuid Korea waar het initiatief van uitgaat, heeft zijn ascendant in de eerste graad van kreeft staan conjunct Uranus ook in de eerste graad van kreeft [10 september 1948 24.00 Pyongang; bron databank Jupiter]; binnenkort loopt Uranus de eerste graad van stier in en maakt dan een sextiel met de ascendant en Uranus van Noord-Korea. Een sextiel is een klein vormaspect en dit wil dus zeggen dat er een collectieve behoefte is ontstaan (Uranus) om naar de wortels (ascendant) terug te keren. Ondanks dat een sextiel een klein vormaspect is zou het wel eens kunnen zijn dat dit een blijvende goede stap in de richting kan zijn, welke egocentrische motieven er ook achter schuil kunnen gaan.

Opmerkelijk was ook de ontmoeting vorige week tussen Trump en Macron. Dit filmpje op YouTube deed de ronde. Het lijkt of het gaat om twee geliefden of een variant erop vader/kind. Wanneer je naar de vergelijkende maansknoophoroscopen kijkt (vorige levens) dan zie je dat de één/zeven as actief; dit duidt op een intieme partnerrelatie vooral omdat het gaat om Trump zijn Zon welk in hoofdplaneet is, (nog net in twaalf), conjunct Marcron zijn Pluto oppositie de Maan van Trump op de descendant nog net in zes. Ook de vijf/elf as is geactiveerd. De vijf/elf as staat voor liefdesavonturen die zich afspelen tussen avontuur (vijf) en vrijheid (elf). Marcron plaatst de Maan in vijf en is dus emotioneel gevoelig voor genegenheid. Trump plaatst daar zijn Venus conjunct Saturnus in het elfde huis  en Macron zet daar weer Uranus bij. Het gaat waarschijnlijk om meerdere relaties in vorige levens; een huwelijk en een vrijblijvende spannende liefdesrelatie maar ook een relatie die te maken heeft met de tien/vier as die te maken heeft met leiderschap en een underdog positie. Macron zijn Zon conjunct Mercurius  staat in het tiende huis en de Mars en maansknoop van Trump staat daar conjunct mee, waardoor Venus en Neptunus van Macron ook nog verbonden wordt oppositie met zijn Jupiter in vier. Onbewust geeft nu Trump (een homohater) best een pikant signaal af! Kortom deze relatie heeft een geschiedenis die verder uit te zoeken is!

Wie graag zijn eigen biografie met hoogte en dieptepunten wil leren doorgronden kan mijn nieuwe  onlinebiografie cursus volgen. Door het persoonlijk contact kan ik u hier persoonlijk bij begeleiden. Het voordeel daarvan is dat je dit in je eigen tempo mag doen en zodoende werkt aan je eigen levensverhaal. De grote winst die je hebt van je levensverhaal is dat je kunt anticiperen op de toekomst; een belangrijk punt in een tijd van snelle communicatie! Voor meer informatie: klik hier

Tot 15 mei 2018 is er een actie, u betaalt geen € 295 maar € 250.

Ook is het mogelijk een levensoverzicht te laten maken door mij, kosten € 130,00 U kunt zich hier aanmelden voor een intakeformulier.

Op zaterdag 25 augustus 2018 houd ik een workshop over het leeftijdspunt in de horoscoop. Als voorbeeld zal ik de biografie van Albert Einstein geven. Ook wordt er schriftelijk materiaal verstrekt van de eigen horoscoop met zijn bijzondere data en invloeden. NB in  verband met de intensiteit van het onderwerp zal de groep niet groter zijn dan zes á zeven personen. De workshop is van 11.30 – 15.30 Kosten € 95,00 Aanmelden vóór 1 juni 2018

2 thoughts on “Mark Rutte en zijn visie op de waarheid”

  1. Op Wikipedia staat 9-9-1948 als datum, welke datum klopt?

  2. Er kan verwarring zijn ontstaan omdat de vestiging van Noord Korea om 0.00 plaatsvond het was 15.00 en er is negen uur verschil. Ook merk ik, en ik word daar vaak door mijn zoon die journalist is regelmatig op gewezen dat Wikipedia veel fouten bevat. Hoe dan ook, als het een dag eerder is geweest dan staat de ascendant een minuut eerder en alle planeten staan dicht in die buurt. Zelfs de maan blijft in boogschutter staan. Mijn versie komt, zoals gezegd uit de databank Jupiter. Tot nu toe heb ik daar weinig in kunnen ontdekken. Met vriendelijke groet,

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *