Zoals gebruikelijk bij Poetin, die standaard altijd iedereen laat wachten als hij een belangrijke afspraak heeft, ontmoeten de twee wereldleiders elkaar op maandag 16 juli [2018] iets na tweeën plaatselijke tijd en voor ons iets na enen. Volgens Trump was de ontmoeting constructief en waren beide leiders elkaar nader gekomen. Op diezelfde dag werd in VS nog weer eens extra bevestigd dat Rusland de verkiezingen van 2016 heeft beïnvloed. Poetin sprak in het interview na de ontmoeting uit dat hij inderdaad gehoopt had dat Trump president zou worden maar dat hij (zijn regering) niets van doen heeft gehad met de beïnvloeding van de verkiezingen. Trump gaf hier als reactie op: “Ik zag geen enkele reden waarom het Rusland was” [die zich mengde in verkiezingen]. Toen heel de VS over hem heen viel zei Trump dat het om een verspreking ging en dat het had moeten zijn: “Ik zag geen enkele reden waarom het Rusland niet was”.

 

Onder toon ik de horoscoop van de start van de ontmoeting. NB het kan enige minuten later zijn en de officiële pers werd bekend gemaakt: ‘even na enen plaatselijke tijd’ [Bron HLN.be].

Omdat Poetin te laat is en dus de tijd van het moment beïnvloed heeft, vertegenwoordigt hij de ascendant, die in weegschaal staat. Poetin heeft een weegschaal Zon in zijn horoscoop dus dit is wel toepasselijk. Venus (de heerser van weegschaal) staat in val in het elfde huis en de Maan heeft daar net een conjunctie mee gemaakt. In het eerste huis staat Jupiter in het teken schorpioen en is net een paar dagen geleden weer recht gaan lopen. Trump valt automatisch als gesprekspartner in het zevende huis en Mars is de heerser van het zevende huis. Mars staat retrograde in het teken waterman. Uranus staat als enige planeet in het zevende huis en is een soort bekrachtiging van het teken waterman waar Mars in staat. Een retrograde planeet [Mars] wil altijd terug naar een oude geschiedenis die niet opgelost is. Omdat er een waterman Uranusachtig nadruk ligt op het zevende huis, verwijst Trump zijn houding naar terug te willen naar een oud sociaal/collectief verband. Uranus en waterman kunnen van tijd tot tijd als een soort ongeleid projectiel overkomen maar hebben veelal wel een ver visionair doel voor ogen. NB. Trump heeft in zijn horoscoop een conjunctie tussen Zon en Uranus wat hem zo’n ongeleid projectiel maakt vooral omdat deze ook nog conjunct de maansknoop staat. In eerste instantie wordt het visionaire doel bij Uranus en waterman over het algemeen niet zo gezien maar door de tijd heen blijken dingen vaak anders te zijn dan ze in aanvang leken. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat dit hier ook het geval is.

De Maan in een gebeurtenishoroscoop geeft inzicht in de verdere ontwikkeling van de gebeurtenis. De Maan gaat nog de volgende aspecten maken. Eerst een sextiel met Jupiter; omdat de Maan het snelst is en naar Jupiter toeloopt geeft hij zijn teken maagd aan Jupiter. Jupiter heeft niets met het teken maagd en staat daar in val, dat wil zeggen dat de betreffende energie zich niet goed kan ontplooien. In dit geval gaat het over expansiekracht. Het zou goed kunnen zijn dat Poetin uiteindelijk toch niet zo heel blij is met wat Trump allemaal wil. Vervolgens maakt de Maan een oppositie met Neptunus. Neptunus geeft verwarring en is bij uitstek de planeet die vervagend werkt; onder dit archetype kunnen we nepnieuws, subtiele ondermijning en bedrog verwachten, zo sterk dat niemand meer weet wat hij/zij moet geloven. Met andere woorden er zal nog heel wat vaagheid en insinuaties van beide kanten door de lucht vliegen. Dit kun je als gewone burger het hoofd bieden door je vooral niet door sociaal media te laten beïnvloeden en je eigen intuïtie te ontwikkelen. Veelal vergeet men namelijk dat beïnvloeding van buitenaf alleen maar kan plaatsvinden als je niet zelf je intuïtie en verstand gebruikt. Echter, omdat de sociale behoefte de laatste decennia zo sterk is toegenomen, hebben we vaak helemaal niet door dat we ons laten verleiden, maar dit terzijde.
Dan maakt de Maan een driehoek met Pluto; dit wijst op een grondige herziening van machtsverhoudingen. Omdat de Maan in elf staat en het grote sociale doel dient zullen bepaalde ingesleten visies in het collectief onbewuste een andere vorm krijgen en zullen machtsverhoudingen zeker gaan veranderen. Tenslotte maakt de Maan een driehoek met de Zon, oftewel de nadering van de lichten. De Zon staat in het negende huis en wijst op een uiteindelijk meer filosofische benadering. Of overeenkomsten die beide leiders hebben gesloten beklijven zou zichtbaar moeten worden of er nog aspecten tussen Venus en Mars gaan plaatsvinden. Enige uren voor de ontmoeting maakte Venus een inconjunct met Mars. Het inconjunct is het (nieuwe) denkaspect en wordt door de doorsnee mens niet begrepen. Eerst maakt Venus binnenkort een oppositie met Neptunus. Dit wijst erop dat Poetin zich nog sterker uiteen gaat zetten met nepnieuws en vervaging. Mars (Trump) gaat binnen niet al te lange tijd naar het teken steenbok, vanaf dat moment zal hij strenger en ongemakkelijker (realistischer) worden. Samenvattend kun je zeggen dat deze ontmoeting een eerste verre gebrekkige poging is om wereldvrede te bereiken. Dat iedereen zo gestrest reageert op deze ontmoeting heeft alles te maken met de angstcultuur waar we op dit moment in leven. Zich uitdrukkend in Saturnus en Pluto in steenbok.

Een saillant detail is dat als je astrocartografisch naar deze horoscoop kijkt, de Maan/Venus conjunctie, conjunct op de Midhemel valt in Jekaterinburg, en dat Jupiter daar op de ascendant valt. De Maan is de voortgang der dingen valt samen met de twee planeten (Venus en Jupiter) die Poetin vertegenwoordigen. Jekaterinburg is de plaats waar precies honderd jaar geleden de hele familie Romanov is uitgemoord en waar mijns inziens het recente karma van beide leiders ligt.

2 thoughts on “De ontmoeting tussen Trump en Poetin (2)”

 1. Wilma, wat een mooie uitleg van bovenstaande.
  Ik ben er blij mee
  Een lieve groet van Ans

 2. De olifant en de beer.
  Beste Wilma,
  Ik zag aan de hele houding van Poetin dat hij die couwboy
  niet serieus nam. Hoe stommer Trump doet hoe beter.
  Heb geen angst. Veel gaat veranderen.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *