Op zaterdag 14 juli kwam het programma Nieuwsuur (NPO2) met een opmerkelijk onderwerp. Het Amsterdam UMC, waar verreweg de meeste geslachtsaanpassende operaties worden uitgevoerd in Nederland, zag het aantal patiënten in vijf jaar tijd verdubbelen, van tweeduizend naar vierduizend mensen die met een behandeling beginnen. Maar door de toegenomen vraag zijn ook de wachttijden gestegen. Inmiddels staan er 900 mensen op de wachtlijst. Vooral jonge kinderen voelen vaak dat ze niet het geslacht hebben dat bij hen past; aldus Nieuwsuur

Klinisch-psycholoog Joep Roeffen aanwezig in de studio, kon niet goed een verklaring vinden waarom deze wens zo explosief is gegroeid. Een voormalig meisje vertelt dat ze nu jongen is maar dat ze toch een relatie heeft met een vriendje. Kennelijk is de sextuele aantrekkingskracht niet veranderd. Het is vreemd te bedenken dat een jong kind zo’n belangrijke beslissing voor zijn pubertijd moet nemen; want na de pubertijd is de geslachtsaanpassing veel gecompliceerder, aldus de deskundigen. NB. Overigens bestaat er ook nog een fysiek anatomisch verschijnsel, waarbij men bij de geboorte niet kan vaststellen of het kind tot het mannelijk of het vrouwelijk geslacht behoord; dit valt echter buiten het kader van dit artikel. Ik ben persoonlijk heel benieuwd naar de horoscoop van iemand die zo’n behandeling heeft ondergaan. Helaas ken ik niemand. Wie zo’n horoscoop kent mag deze met mij delen. Wel heb ik een idee over deze wens en de toename er van.

Wanneer je de eerste DSM [1952] vergelijkt met de vijfde [2013] dan zie je dat de omschrijvingen van psychische aandoeningen indringend veranderen. NB. DSM is de afkorting van ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. Van origine Amerikaans, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association. Nu wil ik niet stellen dat een wens tot geslachtsaanpassing een psychiatrische aandoening is, maar het behoort wel tot een sterke verandering in de belevingswereld van de psyché van de mens. Ziektes zijn in principe uitvergrotingen van een eenzijdigheid en vragen in hoogste instantie aandacht voor een bepaald gebied in het lichaam, ADHD kwam bijvoorbeeld in de eerst DSM niet voor als omschrijving. Kortom er is een verandering in het waarnemen en beleving van de wereld ontstaan. Of, om het in mijn eigen termen te benoemen: er is een nieuw bewustzijn groeiende. Rudolf Steiner zei aan het begin van de vorige eeuw dat de mensen die na 1933 geboren zijn sowieso een ander bewustzijn hebben dan voorheen. In spirituele kringen noemt men dat het watermantijdperk. Steiner voorspelde ook dat de reïncarnatiefilosofie een algemeen aanvaard inzicht moet worden, wil de wereld gered worden van zijn egocentrisme. Een voorbeeld van ons egocentrisme is wat er nu gebeurt met het milieu en de (klimaat)vluchtelingen ons ego viert hoogtij. We hebben haast omdat de algemene stelling is: je leeft nu en moet vooral genieten!. Steiner voorspelt verder dat eerst het egocentrisme nog sterk zal toenemen voordat het bewustzijn zich realiseert dat alles terugkeert naar zijn oorsprong. Korte lontjes en een maakbare wereld creëren voor het individuele ego hoort hier allemaal bij.

Het nieuwe bewustzijn kenmerkt zich door dat de laag tussen het bewuste en onbewuste en ook bovenbewuste heel dun wordt. Dit heeft tot gevolg dat we soms ongemerkt uit andere delen van het bewustzijn tegelijk waargenomen kunnen worden. In het onbewuste liggen de herinneringen aan vorige levens opgeslagen maar ook herinneringen aan gebeurtenissen uit het voorgeslacht, deze laatste druk zich uit in het DNA-patroon van de mens. Wat ik nu denk waar te nemen is bij met name het transgender kind, dat dit kind veel meer in contact staat met zijn vorige levens en dat er een soort verwarring optreedt; over net algemeen is het zo dat na een vrouwelijke incarnatie een mannelijke volgt [R. Steiner]. Het is bekend dat kinderen van nature makkelijk toegang hebben tot vorige levens. Carol Bowman schreef het bijzondere boek: Wie was mijn kind? waarin ze vele voorbeelden geeft hoe natuurlijk een kind contact heeft met vorige levens vooral in de jonge jaren en daar regelmatig spontaan over vertelt. Het zou dus goed mogelijk kunnen zijn dat twee bewustzijnsvelden bij transgender kinderen regelmatig door elkaar ervaren worden waardoor het kind van tijd tot tijd in de energie zit van een recent vorig leven waar het een ander geslacht had. Jammer genoeg zal elke reguliere psycholoog deze visie afdoen als onzin, toch ben ik er van overtuigd dat het zo werkt. Ook denk ik dat de astrologie hier in de toekomst een taak heeft liggen, namelijk door met behulp van de geboortehoroscoop waarin informatie over vorige levens in zichtbaar wordt. Mijn eigen zoektocht in het nieuwe bewustzijn verliep langs de weg van een gereformeerde opvoeding, humanisme, psychiatrische opleiding, antroposofie, astrologie en uiteindelijk een vrijdenker die niet meer verbonden wil zijn aan een bepaalde stromingen. Deze weg heeft geleid naar mijn overtuiging dat reïncarnatie de enige logische verklaring is voor het leven hier op aarde. Zoals de seizoenen steeds weer terugkomen in een andere vorm, zo blijft de mens ook steeds verbonden met wat voor hem/haar de diepste roeping en taak is. Het hoopvolle van deze moderne tijd is, dat het bewustzijn zo toeneemt dat steeds meer mensen er achter komen wat hen hier te doen staat op aarde.

3 thoughts on “De explosieve toename van transgender kinderen”

  1. Je slaat hier de spijker op zijn kop Wilma, zo denk ik er ook al jaren over.

  2. Dag, ik heb twee geboortedata van transgenders, zonder exacte tijd. Zou je het willen hebben? Ik heb beroepsgeheim dus het kan niet op jouw site.

  3. Dank je voor je reactie! Ja heel graag! Je mag het sturen naar mijn mailadres. Ook ik heb een beroepsgeheim dus zal er alleen gebruik van maken voor persoonlijke studie!
    Mijn mailgegevens staan op mijn website.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.