Zondag 11 november [2018] om 11.00 werd de herdenking van de honderdste verjaardag van het beëindiging van de eerste wereldoorlog officieel met alle staatshoofden gevierd. Op 11 november 1918 kwam er officieel een eind aan de Eerste Wereldoorlog. In een bos bij het Franse stadje Compiègne, ongeveer tachtig kilometer ten noorden van Parijs, werd die dag de wapenstilstand gesloten. Vanaf 11:00 uur die ochtend werd er niet meer gevochten.

Het was een indrukwekkende ceremonie waar ikzelf met een wat andere blik naar keek als ieder ander, vandaar mijn titel Changement de decór, of te wel: verandering van decor. In de serie Het collectief geheugen en in mijn nieuwsbrieven die ik omstreeks de presidentsverkiezingen schreef in 2016, heb ik een idee over de recentste vorige levens van de wereldleiders op dat moment. Zo schreef ik in de nieuwsbrieven [Zie archief] direct na de onverwachte overwinning van Trump dat ik dacht te hebben gezien dat Trump de reïncarnatie is van de vermoorde dochter Anastasia van tsaar Nicolaas II. Tsaar Nicolaas II werd met zijn hele gezin op 17 juli 1918 op gruwelijke wijze vermoord door de bolsjewieken. Zo dacht ik ook te zien, dat Nicolaas II gereïncarneerd is als  Angela Merkel een saillant detail is, is dat Merkel op 17 juli 1954 is geboren, dus op de dag van de moord maar dan zesendertig jaar later. De ziel van Poetin zou  volgens mijn onderzoek waarschijnlijk de vrouw van Nicolaas II, Alexandra, zijn geweest. NB. Het is niet zeker of de horoscoop van Poetin klopt; er is een hardnekkig gerucht dat hij een adoptiekind is en in 1950 zou zijn geboren. De reputatie van Alexandra was wat omstreden omdat zij een zeer intensieve relatie met de helderziende Raspoetin had. Een leuke woordspeling van namen trouwens; maar mijn ervaring is, dat op een ander niveau waarnemen dit soort grappige overeenkomsten oplevert. Mijn vermoedens zijn overigens uit bestaande theorieën samengesteld. [Reïncarnatietabellen van A.T. Mann; Astrocartografie Jim Lewis; API-instituut Zürich. Wie meer over deze samengestelde theorieën wil leren verwijs ik naar mijn onlinecursus.

Wat zag je nu zondag gebeuren wat het allemaal interessant maakte? Toen Trump aankwam en mee wilde doen aan het defilé sprong er een naakte jonge vrouw voor zijn auto. Deze vrouw was verbonden aan de feministische groep Femen. De naakte vrouw wilde op collectief niveau Trump wakker schudden aan zijn vrouwonvriendelijke houding maar brengt tevens ook de kwetsbare vrouw in hem zelf, onder de aandacht.
Poetin kwam zoals gebruikelijk weer te laat om zo indirect de aandacht op zichzelf te vestigen; een verschijnsel dat hij meegenomen heeft om op een niet eigenlijke manier zichzelf te willen verkopen. Het is apart, recentelijk las ik van Yuval Harari 21 lessen voor de 21ste eeuw  waar hij in stelt dat wij van Poetin een soort angst demon maken maar dat in wezen hij, en afgeleid daarvan Rusland, niet zo gevaarlijk zijn als de collectieve massa, de wereld, doet vermoeden. Poetin is vooral een intrigant en roert graag in de pot van de onrust, iets wat regelrecht afkomstig is uit zijn vorige leven. De horoscoop van Macron [21 december 1977 10.40 in Amiens] doet vermoeden dat hij in zijn vorige leven Olga de oudste dochter van Nicolaas II is geweest.

Jammer was overigens dat mijn gevonden reïncarnatie van de vermeende aanstichter Willem II van de WOI, niet aanwezig was. Ik dacht gevonden te hebben dat dit president Erdogan is. [Zie hiervoor Het collectief geheugen deel 2]. Er werd niet vermeld waarom hij er niet was! Het lag toch wel voor de hand want het Ottomaanse Rijk was in de WOI op de hand van Duitsland en ook betrokken in de oorlog.
NB. In de Volkskrant stonden opmerkelijke foto’s over de officiële herdenking van de wereldleiders; helaas door het publicatierecht kan ik ze op deze plaats niet tonen. Wat aan die foto’s vooral opviel was dat het leek of Trump en Merkel en Macron en heel intiem met elkaar bevriend waren en onderonsjes hadden. Wie een abonnement op de Volkskrant heeft kan deze foto’s hier bekijken.

Dit wat het uiterlijk vertoon betreft. Het kost wat moeite om, om te polen in de geschiedenis naar de actualiteit van nu en dit is één van de redenen waarom reïncarnatie nog steeds in een zweverige niet exacte hoek verkeert. Je moet namelijk van nature iets hebben met het zogenaamde omdenken De kunst van het omdenken, is om de onbewuste lagen in het bewuste te leren duiden zodat een oude geschiedenis een constructief vervolg krijgt. Deze herdenking levert veel onbewuste beelden op die omgevormd moeten worden. Ik wil er één (uit de vele beelden) uitlichten. Wat opvalt drie belangrijke wereldleiders Trump, Poetin en Macron verwijzen naar de vrouwelijke onervaren stuk van het tsaren bewind van de Romanovs. Wanneer je je verdiept in de geschiedenis van de Romanovs, dan zie je dat ze vooral steenrijk en vooral wereldvreemd waren. Zo wisten ze niets van de honger die in de straten van Sint Petersburg werd geleden. Pas op het eind van de WOI was met name Olga degene die gewonde soldaten van het slagveld ging verzorgen. Wanneer je het boek van Helena Rappaport:  De gezusters Romanov leest, krijg je een goed beeld hoe wereldvreemd en onnozel ze waren. Ook wordt duidelijk dat hun vader Nicolaas II [Merkel] indirect geregeerd werd door zijn vrouw [Poetin] die weer sterk onder invloed van de helderziende Raspoetin stond. Deze decadentie van enkele generatie lange bevoorrechte mensen, moet op een nieuwe manier in het bewustzijn gebracht worden. Deze zielen krijgen nu de kans om met de poten in de klei zich waar te maken, maar helaas zijn ze zich niet bewust van dit gegeven waardoor er een grote kans ontstaat dat ze onbewust weer dezelfde fouten gaan maken. Aan de wereldburger de belangrijke opdracht om met andere ogen naar onze wereldleiders te kijken. Een uitdaging om het onbewuste, echt te leren Omdenken!

2 thoughts on “Changement de décor”

  1. Volgens mij zat Erdogan met zijn vrouw naast de Groothertogin Maria Theresia van Luxemburg (ze droeg een opvallende witte jas) aan het uiteinde van een eerste rij. Ik heb ergens gelezen dat ze hem onopvallend wilden houden omdat er onenigheid bestond om hem bij deze Europese ceremonie uit te nodigen.

  2. Dank je Simone, dat wist ik dus weer niet! Zo zie je dat er situaties ontstaan die onbewust naar een vorig leven verwijzen. Hoe meer ik me in zulke situaties verdiep, hoe meer ik ontdek! Dank in ieder geval voor je reactie!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.