Met verbazing heb ik afgelopen zondag naar het programma Medialogica gekeken op NPO2 waar de ontwikkelingen van het laatste jaar rond de Oostvaardersplassen journalistiek werd bekeken. Ik ben verbaasd over het feit hoe moeilijk het kennelijk is voor de mensheid om gewoon nuchter naar zaken en feiten te kijken die mensen zelf veroorzaken; dit zie je helaas ook in de discussie over het klimaat en ander beheer van de aarde. Ook zag ik hier in de notendop het tijdsgebeuren van Neptunus in zijn eigen teken zich voltrekken voor de onschuldige kijker die volgens zeggen gevoelig is geworden voor nepnieuws, ook een Neptunus dingetje.

De baas van Staatsbosbeheer en enkele ecologen beklaagden zich over het feit dat ze bedreigd werden en dat het publiek kennelijk de natuur niet begreep omdat het in de natuur altijd wreed toeging. De dieren die verhongerden en afgeschoten werden, het hoorde er allemaal bij, volgens hen. Ook werd mooi in beeld gebracht hoe het idee van de Oostvaardersplassen bedacht is door ecologen. De ecoloog van het oorspronkelijke idee ging er prat op dat hij weet ik hoeveel studiemateriaal had geraadpleegd voordat het besluit genomen werd om van ontgonnen zeegrond een natuurreservaat te maken. Met respect voor de goede bedoelingen van de ecoloog, maar hij ging systematisch voorbij aan het feit dat hij de natuur aan het herscheppen was en deze volledig naar zijn ideeënwereld wilde creëren. Ook werd er gerefereerd aan de film De nieuwe wildernis die toch zo’n groot succes was geworden ook in het buitenland. Hij begreep niet dat hij met al zijn goede bedoelingen nu bedreigd werd.

Hier zie je ongewild, de grenzeloze hoogmoed van de mens in de meest gecamoufleerde versie! Een activist die in het programma aan het woord komt, kon het niet treffender samenvatten. Ze zei: we hebben van heinde en ver, uit Polen en andere verre landen, paarden hier naar toe gehaald om op dit stuk grond te grazen, wat is hier nog oorspronkelijke natuur aan? Het is begrijpelijk dat mensen die met hun neus bovenop buitenproportionele overmatig dierenleed zitten, (meer dan in de echte natuur) boos en agressief worden. Als je zo nodig dit soort reservaten wilt stichten op zo’n klein stukje land, ben dan ook een man en dien de dieren die zich kennelijk als konijnen voortplanten, anticonceptie toe door het drinkwater, zodat er een regulatie tot stand komt, en verschuil je niet achter de natuur die nu eenmaal wreed is! De natuur is wreed maar het blijkt wel weer dat de mens ongewild nog wreder kan zijn. Als de mens zich mengt in de natuur, dan moet hij dit doen met zijn menselijke waarden en normen en niet toe zitten kijken als zijn zogenaamde geniale idee uit de hand loopt en niet werkt. Zoals gezegd dit is pure hoogmoed en ook wreedheid.

Neptunus in zijn eigen teken moet medegevoel gaan ontwikkelen voor het leven op aarde, wanneer die opdracht los wordt gelaten krijg je luchtfietserij en vervaging van morele grenzen. Apart was ook dat de ecoloog die in zijn mooie werkkamer met de vele studieboeken zich op zijn grondigheid beriep. Hier zie je dus het oppositionele onbewuste teken van vissen, – maagd -, in terug, die in het slechtste geval zich suf studeert om zodoende ongemerkt geheel onrealistisch te worden. Ondanks dat ik zeer tegen geweld ben, kan ik me voorstellen dat activisten erg boos worden op zoveel hypocriete hoogmoed.  

2 thoughts on “Oostvaardersplassen Medialogica”

  1. And so do I🙏🏻 dank wilma voor je scherpe blik én pen ook dit probleem meesterlijk verwoord!! Er zijn actiegroepen goed bezig mensen als jij zeer welkom😘

  2. Dag Wilma. Mooi en helder geschreven.Dank voor wat je telkens weer uitdiept.tot nu toe.
    Hopelijk volgen vele nieuwe berichten van jouw hand.
    Ik wens je een goede jaarwisseling samen met je dierbaren en een evenwichtig liefdevol 2019.
    Lieve groet,
    Maria

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *