Dit weekend werd bekend gemaakt dat tweede kamer lid van de SGP Van der Staay de Nashville-verklaring heeft getekend samen met tweehonderd protestante predikanten. De Nashville-verklaring is een document over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in de Verenigde Staten is opgesteld. Met deze verklaring wilden de ondertekenaars, meest afkomstig uit orthodox en conservatief protestantse of evangelische kringen, een eenduidig conservatief christelijk geluid laten horen rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme. Dit tekenen veroorzaakte veel ophef deze week.

Als je de Nashville-verklaring leest dan wordt er tientallen keren teruggegrepen op de Bijbel waar de regels zouden staan, waar de gelovige zich aan te houden heeft. En juist dat teruggrijpen naar die regels, daar zit nu net de miscommunicatie. Al eeuwen lang bestaat er een groot misverstand over het boek de Bijbel. De christenen zien dit boek als een heilig boek dat geschreven is door God; iets wat natuurlijk in deze wetenschappelijk gerichte tijd moeilijk te plaatsen is. Toch is mijns inziens de Bijbel een waardevol boek maar niet in de zin zoals de christenen en ook de Joden deze (letterlijk) uitleggen. De Bijbel is het boek van de collectieve geschiedenis van de menswording door de millennia heen. De fout die christenen en Joden mijns inziens maken is dat ze het lezen als een soort voorschrift en dat is het nu juist net niet. Als je de Bijbel goed chronologisch leest (en dat heb ik met mijn Gereformeerde opvoeding moeten doen) dan zie je dat de wetten die in het Oude testament gesteld worden, in het Nieuwe testament vervangen worden door meer liefdevollere voorschriften. Hier zie je dus een evolutionair proces in.

Mijn vader vertelde eens een schitterende anekdote, die hij weer van zijn vader had, wat te maken heeft met gestelde regels in de Bijbel.
Aan het begin van de vorige eeuw werd in het dorp waar mijn vader en grootvader geboren zijn, het nieuwe elektriciteit netwerk aangelegd. In die tijd ging dat nog bovengronds zoals je nu nog wel ziet bij hoogspanningsmasten maar toen dus in het klein. Er werden houtenpalen geplaatst, daar tussen werden elektriciteitskabel gespannen. Een boerenfamilie in het dorp die buitenaf woonde protesteerde heftig op deze aanleg en voorspelde hel en verdoemenis als dit elektriciteitsnet er zou komen. Toen de burgemeester vroeg waarom ze zo tegen deze moderne verbetering waren antwoordde de boer: ‘het staat in de Bijbel dat dat niet mag!’. De burgemeester vroeg waar dan? De boer zei: ‘In de bijbel staat ’s Heren goedheid kent geen palen’. [Psalm 25 vers 4]. Hier werd dus letterlijk overgenomen wat er stond in de bijbel; toegegeven de boer was wat dom, maar toch… Het lijkt wellicht een flauw verhaal maar zo wordt momenteel ook door de orthodoxe christenen de bijbel gelezen. De creativiteit ontbreekt deze christenen om dit op zichzelf fascinerende boek, zelfstandig te lezen en dat is zorgelijk maar komt niet alleen bij orthodoxen voor, maar ook bij vele mensen die helemaal niets met geloof hebben. De uitdaging is om de mens te zien als een wordend bewust mens, en die weg is voor ieder mens geheel individueel! In het licht van de filosofie van de reïncarnatie en karma dat in de komende eeuwen als van een nieuw bewustzijn moet gaan ontstaan, kan iemand voelen dat hij/zij andere paden wil bewandelen als voorheen is gedaan. Door dit groeiende bewustzijn zal het contact met mensen onderling sterk veranderen wat kan leiden tot een ongemakkelijk gevoel in een bepaald geslacht of tot een liefde voor hetzelfde geslacht.

De filosoof Rudolf Steiner [1861-1925] die zich in het laatste gedeelte van zijn leven intensief bezighield met reïncarnatie en karma, vertelde dat er tot de negentiende eeuw elke nieuwe incarnatie werd gewisseld van geslacht. Door het ontstaan van het nieuwe bewustzijn sinds 1933 is er een tendens ontstaan om steeds sneller te willen reïncarneren maar ook is er een behoefte ontstaan, niet meer steeds te wisselen van geslacht; dit is volgens mij de belangrijkste oorzaak van de toename van homoseksualiteit en de wens tot geslachtsverandering. De moderne mens heeft veel meer contact met het persoonlijk onbewuste waar onder meer herinneringen aan vorige levens liggen opgeslagen, waardoor er een behoefte ontstaat bepaalde (oude) thema’s op een eigen manier uit te werken. In een persoonlijke analyse kun je uitzoeken welke geschiedenis dit karmische thema heeft, maar hier past dus geen oordeel van buitenstaanders bij.

Nu langdurig Neptunus in zijn eigen teken loopt zullen discussies over het geloof en dogma alleen nog maar toenemen vooral omdat de zure onbewuste kant van vissen, het polaire (verdrongen) maagden-teken ook stevig van zich zal laten horen.

4 thoughts on “De Nashville-verklaring”

  1. Weer een fantastische analyse Wilma! Het blijft fascinerend hoe je deze moeilijke onderwerpen zo helder kunt verklaren. Jij hebt blijkbaar geen last van Neotunus, dank!

  2. Op dit moment is er een vierkant tussen Jupiter en Neptunus en dat kan er mee te maken hebben

  3. Ja daar heeft het zeker mee te maken! Jupiter die gaat over filosofie en wetenschap maakt een vierkant met Neptunus de planeet die archetypisch verbonden is met het christendom!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *