Processed With Darkroom

Opnieuw staat de eindtoets, de test in groep acht van de basisschool om het middelbare schoolniveau van leerlingen te bepalen, ter discussie. De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen dat de toets voortaan weer wordt afgenomen voorafgaand aan het schooladvies voor het voortgezet onderwijs, meldt het AD. Dat vergroot de corrigerende werking van de test op het oordeel van de onderwijzer. [Bron Volkskrant].

De eindtoets voor groep acht is een maatregel waar ik me al jarenlang over verbaas. Hoe kan men zo kortzichtig zijn om op een zo’n cruciaal punt in het leven van een kind, vlak voor de pubertijd, zo’n ingrijpende maatregel worden genomen.

Ik weet niet precies wanneer de eindtoets is ingevoerd, maar het is wel de meest absurde test die je je voor kunt stellen. Dit was destijds één van de belangrijkste redenen dat wij onze kinderen naar de Vrije School stuurden. Het principe van de Vrije School was dat een ieder een vast leerprogramma aangeboden kreeg, in principe dertien jaar lang, waarna in het laatste jaar een keuze gemaakt werd op welk niveau examen afgelegd werd: VMBO (het algemene Vrije School onderwijs) MAVO, HAVO, VWO of  Gymnasium. Doordat er geen onderscheid werd gemaakt nam de sociale verbondenheid toe in de groep en ook de algemene ontwikkeling die heel breed was voor iedereen. Inmiddels heeft de regering de Vrije Scholen ook in de tang genomen en ontkomen ook zij niet aan deze bespottelijke toets die alles vastlegt en minderwaardigheidscomplexen in spe aanlegt.

Bekijk je één en ander met de methode van de Hubertechniek de leeftijdsklok door de horoscoop welk aangeeft dat elk mens gedurende 72 jaar door zijn hele geboortehoroscoop loopt en al naar gelang de planeten geplaatst staan in de horoscoop, ervaring opdoen. Van één tot zes jaar loopt het leeftijdspunt in het eerste huis; van zes tot twaalf jaar door het tweede huis; van twaalf tot achttien door het derde huis, enzovoort. Elk huis kleurt algemeen zich uitdrukkend in de huizen die bij een leeftijdsfase hoort; persoonlijk door welke dierenriemtekens daar staan; en gevoelsmatig welke planeten er eventueel staan. Zo staat het eerste huis in het teken van de ik-ontwikkeling; het tweede huis voor het ontwikkelen van latent aanwezige talenten. Het derde huis is het huis van het leer en stampwerk. In wezen is uit-kristallisatie in een bepaalde richting pas mogelijk omstreeks het achttiende jaar wanneer een kind bij het vierde huis komt waar het gevoel een belangrijke rol gaat spelen (enkele uitzonderingen nagelaten maar dat laat de horoscoop dus zien). Bovendien is het de tijd dat de maansknoop terugkomt op zijn uitgangspunt bij de geboorte; het negentiende jaar is dan ook vaak het moment dat kinderen opeens een roeping voelen. Überhaupt is het wenselijk pas zogenaamd carrière te maken na het zesendertigste jaar wanneer het leeftijdspunt de helft van de horoscoop heeft afgelegd en dan het vermogen gaat ontwikkelen om ervaringen te spiegelen. De mens betreedt met zesendertig jaar namelijk het zevende weegschaal huis waar hij zich bewust wordt van het verschil tussen hemzelf en de medemens.

Recentelijk zagen we nog het drama van een te jonge carrière bij Ans Boersma 29 jaar een journaliste in Turkije voor het Financieel Dagblad; zij had een relatie met een man die verdacht wordt van een belangrijk lid van Al-Nusra in Syrië te zijn. Hij zit momenteel hier in Nederland in detentie. Boersma ging een relatie met hem aan en overzag niet geheel de consequenties voor haar baan als journalist bij het FD; haar carrière als jonge journalist met een passie voor Turkije kan ze nu wel vergeten en dit alles doordat ze te snel een al te verantwoordelijke baan heeft gekregen. Zo zie je heden ten dage veel jonge mensen op belangrijke maatschappelijke plaatsen zitten terwijl ze de levenservaring nog niet geheel hebben om zo’n verantwoorde baan te volledig te kunnen overzien. Het is mijns inziens belangrijk om als maatschappij hier veel meer oog voor te krijgen. Er is namelijk in de huidige maatschappij een tendens aanwezig de jeugd te verheerlijken en de oudere mens te infantiliseren. Ook de alarmerende toenemende gevallen van burn-out verschijnselen bij twintigers, zou ons als maatschappij aan het denken moeten zetten… Ik hoop zo dat als Saturnus zijn conjunctie met Pluto achter de rug heeft [2021], dat daar bewustzijn voor wordt ontwikkeld, zowel ten bate van de jonge als oudere mens.

Wie zelf zijn persoonlijke levensverhaal wil doorgronden met deze methode kan de onlinecursus biografie gaan volgen. Het bijzondere van deze cursus is, dat je persoonlijke begeleiding krijgt bij levensvragen die je op dit moment hebt. Informatie

2 thoughts on “De kortzichtigheid van de eindtoets in groep acht”

  1. Helemaal mee eens Wilma! De politiek heeft daar ook een handje van: te jonge mensen op een te verantwoordelijke plaats waar ze nog lang niet aan toe zijn. Hartelijke groet, Antoinette van der Kaaij

  2. Ik heb dit altijd geroepen! Die jonge kinderen en jongeren worden maar gepusht en gepusht, terwijl ze er nog niet klaar voor zijn! Hoop heel erg, dat hierin verandering gaat komen en dat men gaat inzien, dat we hierdoor alleen maar meer ongelukkige jongeren krijgen. Dankjewel voor je mooie artikelen. Vriendelijke groet, Netty Wolzak

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *