Op 15 maart 2019 om 13.42 startte in Christchurch de Australiër Brenton Tarrant zijn auto en sprak de woorden uit: ‘Let’s get this party started’ en filmde de aanslag die hij pleegde van minuut tot minuut [bron Volkskrant]. Dit keer geen terroristisch Islamitische aanslag van IS, maar van een rechts geradicaliseerde die een vierenzeventig pagina tellend manifest schreef over het gevaar van de niet blanke mens die bezig zou zijn de macht over zou gaan nemen van de westerse ‘beschaafde mens’.

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de retrograde gang van Mercurius die deze keer heel heftig is omdat Mercurius in zijn vernietigende teken, in de laatste graad van de dierenriem retrograde is gaan lopen. De boodschap daarvan is: introspectie op communicatief gebied in het bijzonder betreffende levensovertuigingen (vissen). Het teken vissen hoort archetypisch gezien bij het christendom. Zij hebben zelfs vissen als symbool van hun kerk; in het verhaal over Jezus staat het verhaal van vissers ook vrij centraal. En uitgerekend nu wordt uit naam van de christelijke cultuur die vooral bij de blanke westerse mens hoort, een aanslag gepleegd. Ik hoorde van iemand een bijzondere opmerking die het nieuws van de aanslag hoorde. Ze zei: ‘vreselijk, maar wellicht draagt het ook de mogelijkheid in zich, dat er nu eindelijk eens een dialoog op gang kan komen tussen de christelijke wereld en de Islamitische wereld’ omdat nu de islamitische mens slachtoffer is geworden; tot nu toe was het steeds andersom met terroristische aanslagen!’. Deze opmerking raakt de essentie van de retrograde Mercurius in het teken vissen. Een ander onbewuste kant van het teken vissen is namelijk ook slachtofferschap. In het verhaal van Jezus en de kruisiging, staat de zingeving van het slachtofferschap dan ook centraal waar nog een andere boodschap achter zit. Slachtofferschap die de dood tot gevolg heeft is namelijk meer dan alleen maar lijden; het is ook de mogelijkheid om in een nieuw volgend leven, dit grote onrecht wat er leeft in de samenleving op te lossen. Henriëtte Roland Holst schrijft dit zo treffend in zijn gedicht:

De zachte krachten zullen zeker winnen

in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren

in mij: zo ’t zweeg zou alle licht verduistren

alle warmte zou verstarren van binnen.

Onder toon ik de horoscoop van het moment dat Brenton Tarrant in zijn auto stapt op weg naar zijn vreselijke daad.

Wat hier opvalt is, dat er een cluster-conjunctie: Neptunus, Mercurius R, Zon en Cheiron, op de grens van negen en het tiende huis aanwezig is; deze planeten  zijn de apexplaneet van een T-vierkant met Jupiter in het zevende huis en de Maan in zijn eigen teken op de grens van één en twee. Neptunus is de planeet die archetypisch met het christendom is verbonden (heerser van vissen). Mercurius R is de communicatie daarover; de Zon is het ego van de dader en Cheiron die over de grens van vissen net in het teken ram staat, wijst erop dat het pijnpunt (Cheiron) tot daden is overgegaan (Ram). Dit proces wordt opgefokt door de vierkant met de Maan in zijn eigen teken enerzijds in oppositie met Jupiter in zijn eigen teken, anderzijds, wijst op een fanatiek geloof in iets waar het ego mee aan de haal gaat.
Zoals je kunt zien is het gedeelte naar Jupiter een stippellijn. Dit wijst erop dat het fanatiek geloof (Jupiter) geen correctie ondervindt van het pure gevoel. Het fanatisme wordt alleen maar gevoed door de vierdubbele conjuncties. De retro Mercurius is dus niet voor niets de heerser van de ascendant van deze horoscoop. NB de ascendant in een gebeurtenishoroscoop is altijd de vertolker van de daad. Wat uit deze gebeurtenishoroscoop spreekt is dat achter zijn daden een karmische obsessie zit. Dit is te zien in de conjunctie tussen de zuidelijke maansknoop en de Saturnus/Pluto conjunctie. Mij is nog geen geboortedatum van Brenton Tarrant  bekend, dus daar valt niets over te zeggen tot nu toe. Wel kun je afleiden aan zijn leeftijd van 28 jaar die hij heeft dat hij bezig is met zijn Saturnus return (waarschijnlijk in eigen teken), wat ook verwijst naar een karmisch obstakel.

Doordat de laag tussen onbewuste en bewuste (en ook het bovenbewuste) steeds dunner wordt bij de moderne mens (vandaar de korte lontjes) en daardoor mensen zonder dat ze het zelf vaak weten, uit onbewuste lagen gaan leven, kunnen dit soort drama’s steeds vaker gaan optreden in de toekomst.
De oplossing zit hem in dat wat Rudolf Steiner al op 5 maart 1912 uitsprak, namelijk dat de toekomstige mens zijn vorige levens bewust steeds meer bewust zal gaan worden; net zoals het Copernicaanse wereldbeeld in het bewustzijn van de mensheid is neergedaald en nu als vanzelfsprekend wordt beschouwd. [Uit: De werking van het karma R. Steiner blz.318. Wanneer dat gebeurt dan zal de uitspraak: what goes around comes around, nog meer diepgang krijgen en komt de dader niet weg met de strafmaat van justitie.
Wanneer dat gebeurt, dan zal de uitspraak: what goes around comes around, nog meer diepgang krijgen en komt de dader niet weg met de strafmaat van justitie.

1 thought on “De aanslag in Nieuw-Zeeland”

  1. Heel mooi verhaalt Wilma, alhoewel “mooi” zeker niet het juiste woord voor (weer) een afschuwelijke, mensenverachtende Daad is. Interessant zijn ook de planetenconstellaties van Januarie 1990 in betrekking tot deze “zwarte vrijdag”. Dat is , naar hetgeen ik voorlopig kon ontdekken, de geboortemaand van de dader. Naast andere constellatie speelt ook hierbij Saturnus conjunct Saturnus een eminente rol.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *