Secularisatie en ontkerkelijking

In een ras tempo lopen de laatste decennia de kerken leeg en neemt het aantal mensen dat gelooft, in de westerse wereld af. Eén van de redenen zal zeker zijn de seksuele schandalen die de Rooms Katholieke kerk verzwegen heeft en die nu de laatste decennia successievelijk aan het licht komen. Maar ook de protestante kerk loopt leeg; wellicht doordat van oudsher er zoveel (calvinistische) geboden werden opgelegd? Deze geboden werken niet meer in een […]