Op, 29 mei 2019 was het honderd jaar geleden dat Eddington de zonsverduistering op een foto kon vastleggen waardoor de stelling van Einstein over de afbuiging van het E=MC2  bewijsbaar werd. In 1905 kwam Einstein met de stelling dat ruimte en tijd innig met elkaar verbonden waren; alleen kon hij het niet bewijzen. Zijn stelling was als er geen materie in het spel is, zal de ruimtetijd vlak zijn en plant het licht zich voort in een rechte lijn. Maar als er een massief object zoals een ster aanwezig is, zal de ruimtetijd eromheen vervormd zijn.

Einsteins ster rees snel toen zijn voorspelling over de mate waarin de zwaartekracht het licht buigt in 1919 door metingen bij een zonsverduistering werd bevestigd, hetgeen samenviel met en bijdroeg aan het ontstaan van een tijdperk van beroemdheden en de moderne wetenschap een vlucht nam. Hij groeide uit tot een wetenschappelijke supernova en een humanistische icoon, een van de beroemdste gezichten uit de geschiedenis. Bewonderaars braken zich het hoofd over zijn theorieën, creëerden een cultus rond zijn genialiteit en verheerlijkten hem als een wereldlijke heilige. [Bron: Einstein biografie Walter Isaacson].

De verduistering zou ’s middags even na 15.13 uur lokale tijd op Principe Island beginnen en ongeveer vijf minuten duren. ‘s Ochtends regende het pijpenstelen. Maar tegen de tijd dat de verduistering zou beginnen, klaarde het op en kon de zonsverduistering alsnog vastgelegd worden en was dit het tastbare bewijs dat de publicatie van 1905 van Einstein toch juist was en wist men door de vertraging van de tijd die optrad tijdens de zonsverduistering aan te tonen dat er een heel klein verschil was. Einstein ging uiteindelijk de geschiedenis in als de grote wetenschapper van de twintigste eeuw. Einstein wordt wel gezien als de vader van de nieuwe moderne tijd.

Wat nu zo merkwaardig is dat de moderne wetenschap helemaal wel de astronomie omarmd maar niets van astrologie moet hebben terwijl Einstein eigenlijk in het diepst van zijn wezen spiritueel was. Wellicht ligt het antwoord in de zonsverduistering van 1919. Onder toon ik de horoscoop van de zonsverduistering.

Wat opvalt is dat de verduistering plaatsvindt in het begin van het negende huis in het teken tweelingen. Het teken tweelingen is per definitie dualistisch maar staat wel in het negende wetenschappelijke huis. Er zijn twee soorten van wetenschap; de exacte die zich manifesteert in het negende huis en de meer ontdekkende wetenschap in het elfde huis. Mars voegt zich bij Zonsverduistering maar staat nog net in zijn eigen achtste huis en is sterk gericht op macht wat wijst dat de twee richtingen (tweelingen) in de wetenschap in dualiteit met elkaar verbonden zijn. Dit wordt nog versterkt doordat de zonverduistering betrokken is in een zogenaamde vlieger enerzijds en een T-vierkant anderzijds: De zogenaamde vlieger bestaat uit Maan conjunct Zon Mars driehoek Neptunus in elf driehoek de maansknoop in drie driehoek Cheiron in zeven, sextiel de zonsverduistering. Een vlieger is een grote talenten driehoek gecombineerd met een kleine talenten driehoek. De grote is tussen Neptunus in elf wat tevens verwijst naar astrologie maar ook naar visionaire wetenschappen driehoek maansknoop (de uitdaging) driehoek Cheiron in zeven dat refereert aan een pijnpunt. De kleine talenten driehoek is tussen Zonsverduistering en Neptunus en Cheiron. Op zichzelf zou dit kunnen duiden op een goed samengaan van wetenschap en astrologie maar de Hubermethode geeft antwoord waarom dit uiteindelijk niet gebeurd is. In de Hubermethode maakt men in principe gebruik van drie horoscopen: het onbewuste (maansknoophoroscoop), bewuste (de geboortehoroscoop met Koch huizen) en dat wat zich wil gaan ontwikkelen, zich uitdrukkend in de zogenaamde huizenhoroscoop. In deze situatie gaat het dus om welke energie deze zonsverduistering heeft op de toekomst. Onder toon ik de huizenhoroscoop van de zonsverduistering:

Je ziet nu een indringende verandering de zogenaamde vlieger bestaande uit een kleine en grote talentendriehoek verdwijnt en de  T-vierkant tussen de zonsverduistering en Uranus blijft alleen bestaan. Hierdoor wordt in de toekomst de visie niet meer ondersteund door talent maar alleen door een grimmige machtsstrijd. Ik denk uiteindelijk dat Albert Einstein dit niet gewild heeft indachtig zijn uitspraak: Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht. Ook deze uitspraak is opvallend: Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor. Iets wat de oprichter van de Vrije School, Rudolf Steiner, als één van de belangrijkste aspecten van de ontwikkeling van het kind vond. Ook hier is door de kilheid van de kale wetenschap veel verandering in gekomen, zelfs vrije school leerlingen moeten aan de bureaucratische regeltjes voldoen. De opgaaf voor ieder van ons is om weer in onze creatieve kracht te komen en ons niet alleen laten leiden door kale feiten.

1 thought on “De Zonsverduistering van 29 mei 1919”

  1. Wat een mooi statement! Mensen moeten inderdaad weer meer hun creativiteit vinden. Bedankt voor deze informatieve blog! Die afbeelding zijn er ook heel leuk bij!

    X Anne

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *