Tot deze opmerkelijke conclusie komt een Zwitsers onderzoeksteam na analyse van tienduizenden satellietbeelden van het aardoppervlak.
Een dag later na het plaatsen van dit artikel, haalde mijn overbuurman een eikenboom van vermoedelijk een kleine eeuw oud naar beneden… Ook het acht uur van het Journaal van 5 juli jl [NPO] besteedde aandacht aan dit onderzoek. Wanneer er een boom omgehaald wordt, -en dat gebeurt met veel bombarie met kranen die over huizen heen reiken en geluidsoverlast-, dan voel ik dat fysiek in mijn lijf. Je kunt dit afdoen met de term dat ik overgevoelig ben maar eigenlijk is dit een normale reactie. Je rouwt ook om een oud familielid dat komt te overlijden. Of, in dit geval vermoord, want de eik was de gezondste van de hele buurt.

Veel inzicht in bomen heb ik gekregen toen ik boeken van Peter Wohlleben heb gelezen over het leven van bomen. Met name het boek: Het verborgen leven van bomen is heel inzichtelijk hoe bomen een heel eigen leven hebben. Op een heel exacte manier vertelt Wohlleben hoe bomen met elkaar communiceren en elkaar helpen of soms zelfs een hekel aan elkaar hebben. Hij toont dit aan met zichtbare verschijnselen. Nu het nieuwe bewustzijn van de mensheid aan het ontstaan is, zal de mens in eerste instantie dieren en later planten op een heel ander manier gaan bekijken en beoordelen. Een mooi wetenschappelijk ander boek daarover is van Frans de Waal dat recentelijk verscheen: Mama’s laatste omhelzing. Kortom er komt in het bewustzijn van de mens, een soort heroriëntatie tot stand over de hiërarchieën die volgens de natuurwetenschap, onder de mens zijn geplaatst. De dierenwereld/astrale wereld, de plantenwereld/ether wereld maar ook de aarde die de voorwaarde is om fysiek te kunnen leven op aarde zijn hiërarchieën die ons leven bepalen. Deze drie hiërarchieën worden door de wetenschap van nature ondergeschikt gesteld aan de menselijke ontwikkeling. Maar dat is natuurlijk niet zo, juist omdat we deze drie onderdelen nodig hebben. Aarde, plantenwereld en dierenwereld zijn in hoogste instantie gelijkwaardig aan de mensheid meer dan ooit doordat er op dit moment een zorgelijke situatie is ontstaan over het voortbestaan van onze aarde. Zo is het opmerkelijk dat in onze samenleving naast dat vegetarisme een grote opmars heeft gemaakt, nu ook veganisten steeds duidelijker zich beginnen te profileren. Kortom er is veel in beweging in het bewustzijn van de mensheid.

Terug naar het wetenschappelijke artikel in de Volkskrant over het te veel aan CO2 uitstoot, dat geneutraliseerd zou kunnen worden door het aanplanten van bossen. NB ze brengen in kaart hoe dit plan aangepakt zou kunnen worden.
Als je in het onvolprezen boek van Hajo Geurink, Heerserschappen; [een soort encyclopedie voor astrologen] kijkt dan vallen bomen onder de Zon. Toepasselijk, omdat zonder Zon er geen leven op aarde mogelijk is; het is de zogenaamde levensgever! Zonder bomen (Zon) dus ook geen leven en dit is nu uitgerekend het motto van de Zwitserse geleerden. Ik persoonlijk denk dat dit een heel mooi nieuw gezichtspunt is om mee te nemen in toekomstige klimaatoplannen.
Jarenlang hebben Brazilianen de regenwouden omgehaald voor geldelijk gewin; maar laten we vooral ook de hand in eigen boezem steken wat het uitbuiten van de aarde betreft. Wellicht is met dit nieuwe plan veel ellende te voorkomen. Ik zie namelijk nog niet gebeuren dat iedereen massaal zijn gemak van de auto en zijn vakanties opgeeft, en kernenergie is een probleem dat op lange termijn voor de aarde ook een groot probleem oplevert, want waar laten we het kernafval? Kortom plant een boom en kap geen mooie bomen zoals mijn buren doen!

NIEUW: vanaf 1 juli 2019 is het mogelijk afzonderlijke modules te volgen van mijn driejarige online cursus. Alle modulen zijn nu zo geschreven dat je ze afzonderlijk kunt volgen. Klik hier voor verdere informatie.

NIEUW: Een korte online zomercursus over de Embryonale invloed op de ontwikkeling van de mens. Klik hier voor meer informatie. Klik hier

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *