Deel 1

Begin deze maand kwam het derde deel van een trilogie van Astrid Holleeder uit. De trilogie is geschreven over haar relatie met broer Willem Holleeder. Het eerste deel heet Judas, waarin ze besluit om tegen haar broer te gaan getuigen; gevolgd door: Dagboek van een getuige. En nu, vrijwel gelijk met de uitspraak over de ten laste gelegde moorden van haar broer, het laatste deel: Familiegeheimen. Dit boek gaat over de achtergronden van haar familie en de psychologische begeleiding die ze daarbij kreeg.

Nadat ik afgelopen jaar een jaarcursus over familieverbanden heb gegeven, intrigeerde de titel van dit boek me en heb ik het gelezen en ik ontdekte weer bijzondere verbanden. Wat mij na bijna twintig jaar onderzoek naar families heeft geleerd, is dat geheimen in een familie door de generaties heen grote problemen kunnen veroorzaken. Zowel psychisch, maar ook lichamelijke symptomen zijn er vaak het gevolg van. Het lastige is, omdat een geheim nu eenmaal niet bekend is, dat deze geheimen de neiging hebben zich als een soort fractal af te scheiden en zich zelfstandig gaan manifesteren in het nageslacht van de betreffende familie. Een fractal is een aftakking van een groter (hoofd)verband.  Logisch is dat als je de hoofdoorzaak niet kent, je ook de aftakking er van je niet kunt herkennen. Vandaar dat dit onderzoeksterrein nog sterk onderbelicht is. In mijn boek: Het collectief geheugen; het verleden met zijn invloed in het heden, ga ik dieper in op het fractal.
Op Netflix wordt een film aangeboden Heal waarin therapeuten vertellen over het zelfhelende vermogen van de mens dat vooral geactiveerd kan worden door bewustzijn. Het is dus belangrijk zicht te krijgen op familiegeheimen uit het voorgeslacht om bepaalde ziekten die nu nog onder de noemer erfelijk worden gerangschikt, zo te benaderen. NB. Er van uitgaand dat er een gezonde levensstijl wordt gehanteerd want ongezond leven is natuurlijk ook één van de hoofdoorzaken van ziekten; denk aan diabetes en hartfalen.
Als tegenargument dat wetenschappers geven op deze visie van mij, wordt vaak de erfelijke overdrachtelijkheid van ziekten genoemd die bij dieren ook optreedt; dieren zouden volgens de wetenschappers geen geheimen kunnen hebben omdat ze geen bewustzijn hebben. Frans de Waal bioloog en gespecialiseerd in de primatologie en de ethologie, beschrijft in zijn boeken dat deze gedachte wel eens op een foute aanname kan zijn; juist omdat we eigenlijk vrijwel niets van het bbewustzijnsniveau van dieren weten. In zijn laatste boek: Mama’s laatste omhelzing geeft hij hier een heldere uiteenzetting over.

Zo valt op dat in de familie Holleeder hartzwakte en hoge bloeddruk nogal eens voorkomt. Hoge bloeddruk is vrijwel altijd een symptoom van dat er gevoelsmatig dingen zijn gebeurd in het voorgeslacht die verdrongen zijn en geen plaats hebben gekregen en daardoor onderdrukt worden; deze onderdrukking zwiept als het ware het bloed op tot hoge druk. De twee buitenplaneten Uranus en Neptunus in een horoscoop geven veel informatie over het familiecollectief van afkomst. Neptunus gaat vooral over de gevoelsmatige verdrongen kant, terwijl Uranus meer gaat over de feiten. Om het concreet te maken: Uranus is de concrete kant van de geschiedenis en Neptunus is de gevoelsmatige kant van de geschiedenis. Zo ontdekte ik dat Uranus veel met de ziekte dementie te maken heeft en Neptunus met allerlei soorten van hartfalen. NB over Pluto kom ik nog te spreken in het boek dat eind dit jaar van mij uitkomt. Überhaupt is dat alle moderne volksziekten met de drie buitenplaneten te maken hebben.

Wat een opvallende rode draad door de familie Holleeder is, ontdekte ik in het boek Familiegeheimen, dat de vader maar ook de grootvader van Willem Holleeder, vaders waren die veel geweld gebruikten en een tiranniek beleid voerden over hun kinderen. Daarnaast was de vader van Willem Jr. heel vaak dronken als hij zijn kinderen mishandelde. Hij duldde op geen enkele manier tegenspraak.
Alcohol drinken heeft te maken het verdringen van onbestemde gevoelens en valt dan ook onder de planeet Neptunus. Maar ook het gebruik van psychedelische middelen vallen hieronder; immers je wilt op kunstmatige manier van een bepaalde grondstemming verwisselen voor een euforisch gevoel wat in dit geval in agressie ontaard. De vader van Willem Holleeder, Wim Holleeder is geboren op 13 april 1927 in Rheden [tijd niet bekend].

Wim Holleeder 13 april 1927

In zijn daghoroscoop heeft Wim een grote conjunctie in het teken vissen tussen Mercurius, Jupiter en Uranus inconjunct Neptunus, staan. Vissen is het teken waar onder meer slachtofferschap op de achtergrond mee kan spelen. Mercurius, de planeet van onder meer contact leggen met de medemens, staat in vissen in zijn vernietigende teken en doordat Jupiter er ook staat kan deze zwakke werking uitvergroot worden; en dat uitvergroten voltrekt zich groots, aangezien Jupiter in vissen wél in zijn eigen teken staat. NB. Holleeder zijn jonge jaren was hij een bekende wielrenner. Neptunus is als het ware een bekrachtiging van deze driedubbele conjunctie omdat Neptunus daar in zijn eigen teken staat. Kortom er ontstaat een beeld van collectief slachtofferschap dat zich doordraagt door de generaties [Uranus] heen en als groot pijnpunt wordt ervaren. Wanneer nu je de geboortedata van zijn voorvaderen weer zou onderzoeken dan zou je ook weer kunnen kijken hoe dat daarvoor is geweest.
Het echtpaar Huber [API-instituut Zürich; zestiger jaren van de vorige eeuw] ziet het inconjunct dat hier dus tussen de drie dubbele conjunctie en Neptunus bestaat, als een denkaspect, het aspect voor het nieuwe denken/bewustzijn. Elke inconjunct in een horoscoop tussen planeten duidt dus op een mogelijkheid om het nieuwe bewustzijn te leren hanteren; afhankelijk van de energieën die hiermee te maken hebben zal de uitwerking zijn.

Rudolf Steiner zegt regelmatig in zijn voordrachten dat het nieuwe bewustzijn zijn intrede doet in 1933; drie jaar na de ontdekking van Pluto. Mensen die voor 1933 geboren zijn, hebben als het ware nog geen zintuig om dit nieuwe bewustzijnsniveau te integreren. Dit heeft tot gevolg dat mensen die enkele jaren vóór dit tijdstip geboren zijn en wel in het nieuwe tijdperk leven, grote moeite zullen hebben gehad met op dit grensgebied te leven. Het zal dan ook de generatie zijn met de meeste familiegeheimen die op termijn aan het licht zullen gaan komen in hun nageslacht. Iets waar wij heden ten dage als nageslacht veel last van kunnen hebben, omdat dit de ouders of overgrootouders zijn geweest van ons en wij de taak hebben om al dit oude zeer, in de openbaarheid te brengen. Niet uit sensatiedrang maar om het eigen familiecollectief te helen waardoor (erfelijke) ziekten overwonnen kunnen worden. Ook Willem Holleeder Jr lijdt aan een ziekte, namelijk: psychopathie.
Nu we de tijd van de eclips net achter de rug hebben in het teken kreeft, de natuurlijke heerser van het vierde huis, dat weer te maken heeft met onze afkomst, lijkt het me toepasselijk om aandacht te besteden aan het fenomeen familieziel.

[wordt vervolgd]  

Voor wie meer over de biografie van Wim Holleeder Sr. wil weten, bekeken vanuit een positievere view klik hier

Wie zelf zijn familie wil onderzoeken kijk voor informatie hier

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *