Een onderwerp dat nogal onderbelicht is gebleven in de psychologie, zijn de gebeurtenissen, drama’s die zich hebben voltrokken in het voorgeslacht van de mens en waar weinig bewustzijn voor ontwikkeld is. Meestal zijn deze gebeurtenissen nooit bekend geworden en weggedrukt uit schaamte en spijt. En juist deze gebeurtenissen dragen zich vaak op hinderlijke wijze door door de generaties heen. Een mooie uitspraak las ik in het boek van Pieter Waterdrinker: Tsjaikovskistraat 40, daarin spreekt hij herhaaldelijk de volgende woorden uit: De geschiedenis herhaalt zich niet, de geschiedenis rijmt, en juist omdat de geschiedenis zich niet exact herhaalt, maar rijmt, herkennen we het niet, laat staan dat we er weet van hebben dat het ons hindert.

In 2004 ontdekte ik na een intensieve studie over familiegeschiedenissen dat Uranus, de eerst ontdekte buitenplaneet die niet met het blote oog zichtbaar is, maar met een telescoop bekeken moet worden, het archetype is voor het familiecollectief. Zie voor meer achtergronden hiervan in mijn serie: Het collectief geheugen; Het verleden met zijn invloed in het heden. Deel 1  en 2. In deze delen heb ik het niet over dat ‘geschiedenis rijmt’ maar het fractaal dat zich aandient in iemand zijn leven. Het begrip fractaal, is afkomstig uit de kwantumfysica; eenvoudig uitgelegd, alsof je naar een boom kijkt en opeens ziet dat de tak eigenlijk net een heel kleine mini boompje is, alleen had je het in eerste instantie niet herkend. Het is dan ook niet toevallig dat we spreken van stamboom als we het over vorige generaties hebben. Wij allen zijn aftakkingen van een soort oer-boom die familie heet.

Wat nu zo bijzonder is dat het derde kind in het gezin de vernieuwer is van geschiedenis van de familie, en hier een soort toegevoegde waarde aan wil verbinden. Het derde kind is archetypische volgens mijn astrologische studie verbonden met Uranus (net zoals het familiecollectief zelf). Dit kind wil breken met de oude patronen die in de familie onwerkzaam zijn geworden en wil zich los scheuren van oude tradities. Lukt dit onvoldoende dan kan het ziekmakend werken. Het eerste kind in de familie heeft meer Plutonische trekken en speelt vaak de baas of weet alle taboes in de familie door zijn of haar gedrag in de openbaarheid te brengen. Zodoende worden oude familiegeheimen, vaak geheel onbewust, opnieuw onder de aandacht gebracht.
De valkuil voor het tweede kind in het gezin is, dat bij onvoldoende bewustzijn van de plaats die hij of zij vervult in de familie, het negatieve archetype van Neptunus op zich gaat nemen. Namelijk het slachtofferarchetype. Bij meer bewustzijn voor deze plaats in het gezin kan het slachtofferschap vervangen worden door inzicht in de spirituele ontwikkeling van de familie en wordt dan de bemiddelaar in het gezin. Door bewustzijn voor je plaats in je gezin te krijgen, kun je veel diepliggende collectieve trauma’s met dit inzicht oplossen, zo heb ik in de loop van de tijd dit mogen ervaren. Het is natuurlijk buitengewoon interessant om onderzoek te doen naar de betreffende planeet in de horoscoop die iemand inneemt in de familie. 

Er is nog een ander interessant gegeven dat in de moderne tijd steeds meer voorkomt en dat heeft te maken met de zogenaamde samengestelde gezinnen. Ik noemde dit al in een vorige nieuwsbrief. Het kan namelijk zomaar zijn dat een oudste kind na een scheiding met een van de ouders meegaat en in de nieuwe relatie met een ander partner, opeens niet meer de oudste is. Een ander punt is dat er overleden kinderen zijn die niet hun hiërarchische plaats kunnen innemen en daardoor het volgende kind, onbewuste de plaats van een overleden kind in gaat innemen. Om nog maar te zwijgen van buitenechtelijke kinderen die geen plaats hebben gekregen in een familie. Kortom er valt nog veel te bestuderen met deze theorie. Programma’s zoals Spoorloos KRO/NCRV geeft ons een inkijkje hoe er een subtiel netwerk zit onder de opbouw van een gezin.

Dit is het einde van deze vierdelige serie over families.

Workshop op zaterdag  over familieverbanden
26 oktober en op 23 november 2019

In deze workshop wil ik samen met cursist op zoek gaan naar de astrologische hiërarchische plaats die elk gezinslid inneemt in het gezin. De plaats als: eerste, tweede, derde en eventueel daar op volgende kinderen, zijn respectievelijk in verband te brengen met de drie buitenplaneten: Pluto, Neptunus en Uranus. In mijn vier nieuwsbrieven die ik deze zomer plaatste heb ik een eerste uiteenzetting gegeven hoe hier naar gekeken kan worden Als voorbeeld heb ik gekozen de recentelijk overleden Prinses Christina; in verband met haar drie andere zussen, dit omdat van haar biografie relatief meer bekend is. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de omvorming van de erfelijk aanleg in de biografie. In de Hubermethode drukt zich dit uit in een aparte horoscoop, de zogenaamde huizenhoroscoop. In deze workshop zal ik ook iets vertellen over de zogenaamde embryonale horoscoop.

Na de pauze is het mogelijk met elkaar uit te wisselen over de plaats die ieder in zijn eigen gezin inneemt en hoe de stand van de betreffende planeet in zijn of haar horoscoop staat.

De workshop wordt gehouden van 13.00 tot 16.00. De kosten zijn € 85,00
U kunt zich hier aanmelden met vermelding van workshop Familieverbanden en de voorkeur voor een datum.  

2 thoughts on “De geschiedenis van een familie”

  1. Ik vind het heel behulpzaam wat je hier schrijft over de rol die je als kind hebt in een gezin.
    Ik ben zelf tweede met 1 veel oudere broer, en heb die rol van bemiddelaar/balansbrenger altijd gevoeld, en me er tegelijkertijd hevig tegen verzet omdat ik me voortdurend afvroeg: wie ben ik nu eigenlijk? Ik ben meer dan de rol in een gezin door de plek daarin.
    Ik heb Uranus in Kreeft in Negen tegenover mijn Zon. Ik heb grote behoefte aan authenticiteit.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *