Op 18 september 2019 om 7.33 A.M. werd in Amsterdam Derk van Wiersum vermoord. Bron: NRC. Hij was advocaat van de kroongetuige van Nabil B. in de liquidatiezaak rond de voortvluchtige hoofdverdachte Ridouan T. Ridouan T is Nederlands grootste en beruchtste crimineel. In 2018 werd de onschuldige broer van Nabil B als vergelding ook al vermoord. Toch heeft het ministerie van Justitie geen extra maatregelen genomen voor de veiligheid van Van Wiersum, terwijl het verdedigen van een kroongetuige een zeer heikele zaak is, te meer omdat er al een afrekening had plaatsgevonden. Deze moord is een waar dieptepunt in onze rechtsstaat en bovenal een afschuwelijk drama voor de familie van Van Wiersum. De vraag die dan ook naar boven komt is: moet je het willen als Staat om gebruik te maken van kroongetuige?

Onder toon ik de horoscoop van dat moment:

De dader van de moord wordt aangeduid met de ascendant, de heerser daarvan is Mercurius en deze heeft net een conjunctie gemaakt met Venus gemaakt; dit wijst erop dat de dader recentelijk veel geld (Venus in eigen teken) heeft gekregen, om een vermeende vijand, te doden. [Venus maakt een oppositie met Cheiron in zevende huis, het huis van het van Wiersum]. De Maan conjunct Uranus heeft een uitgaande inconjunct met Mercurius conjunct Venus in het achtste huis, gemaakt. Het achtste huis is het huis van de dood; Uranus gaat over een groter collectief belang. Een inconjunct is volgens de Hubermethode een denkaspect; wat wil zeggen dat deze moord minutieus is uitgedacht. Het gaat dus volgens de berichten om een huurmoordenaar. Tot zover wat betreft de dader.

Het slachtoffer Van Wiersum  aangeduid met de descendant staat in het teken vissen, de heerser daarvan is Neptunus en Jupiter. Jupiter gaat onder meer over Justitie en staat in zijn eigen teken. Het feit dat Jupiter in zijn eigen teken staat, wijst erop dat het hier gaat om een integer en idealistisch mens. Iets wat de media ook steeds sterk benadrukt. Neptunus is de andere heerser van Van Wiersum en staat ook in zijn eigen teken en maakt een oppositie met de Zon conjunct Mars in het twaalfde (onbewuste) huis. Een van de archetypische eigenschappen van Neptunus is slachtofferschap en omdat er een oppositie met Mars (verbrand onder de Zon) wordt gemaakt, toont dit aan dat slachtofferschap al enige tijd (onbewust) aanwezig was (uitgaande oppositie). Bovendien is Neptunus betrokken in een T-vierkant. De appendix planeet  van het T-vierkant is Jupiter, de tweede aanduider van Van Wiersum, maar ook van Justitie in het algemeen. Justitie valt namelijk onder het negende huis (bond van advocaten) en de Overheid in het tiende huis. De heersers van deze huizen (negen en tien) zijn ‘toevallig’ ook de twee aanduiders van de dader. Je mag hieruit concluderen dat de Overheid medeschuldig is aan dit grote drama; dit wordt op een andere manier ook aangeduid door de oppositie met Cheiron in zeven, het huis van het slachtoffer.
De Telegraaf meldde in een van zijn artikelen dat Van Wiersum wel beveiliging aangeboden heeft gekregen, maar dat hij geen vertrouwen had in politiebeveiliging en bezig was deze beveiliging particulier te regelen. Nu moet je de Telegraaf berichten altijd goed checken, maar ook het Eindhovens Dagblad en andere bladen schreven hierover. Bekeken vanuit deze gebeurtenishoroscoop en de voorgeschiedenis, de moord op broer van Nabil B., had je toch wel wat meer actie mogen verwachten van de ministeries van Veiligheid en Justitie.

De Maan die het verloop van der dingen weergeeft in een gebeurtenishoroscoop, gaat nog de volgende aspecten maken: als eerste een driehoek met Saturnus deze staat, weer conjunct de zuidelijke maansknoop, in het vierde huis. De zuidelijke maansknoop duidt altijd op iets noodlottigs dat niet meer terug te draaien is en door kortzichtigheid niet herkend is. Vervolgens maakt de Maan een sextiel met Neptunus; een driehoek met Mars; een driehoek met Pluto; en als laatste een driehoek met de Zon. Dit wijst erop dat er een harde lessen geleerd moeten worden om uiteindelijk misstanden op het desbetreffende ministerie van Justitie en Veiligheid op te lossen maar op langer termijn wel zal plaatsvinden. Er moet als het ware meer realisme komen; dit mag je constateren uit het feit dat alle aspecten in realistisch gerichte aardetekens staan.
Dat ik dit zo duid, heeft te maken met het feit dat de aspecten die de Maan nog gaat maken, alleen aspecten maakt met zogenaamde harde planeten, en twee van de vier bovendien in het onbewuste twaalfde huis staan. Alleen Saturnus en Pluto staan in het vierde huis; het vierde huis, staat voor het eind der dingen. Ik hoop zo dat dit afschuwelijke drama een eind maakt aan het trage beleid van Justitie. Dit is namelijk niet het eerste drama van wanbeleid bij Justitie en beveiliging, ook Fortuyn werd in het verleden niet genoeg beveiligd en werd vermoord. Überhaupt is het goed om diep na te denken over het fenomeen of je wél met kroongetuigen wilt samenwerken als ministerie van Justitie. Het ministerie van Justitie moet gerechtigheid hoog in zijn vaandel voeren. Als je je op het vlak van kroongetuigen begeeft als ministerie, zal je gewoon alles op alles moeten zetten om advocaten en rechters die ze daarbij helpen, tot het uiterste te beschermen!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *