Op 19 september 2019 werd bekend gemaakt dat psychoanalyticus Bert Hellinger die de familieopstellingen ontwikkelde, overleden is. Hellinger studeerde filosofie, pedagogiek en theologie en werkte in aanvang als katholiek missionaris en priester bij Zulu’s in Zuid-Arika. Toen hij terugkwam uit Zuid-Afrika besloot hij een opleiding te gaan doen voor psychoanalyse en publiceerde onder meer over de vraag hoe blokkades in families opgelost konden worden. Daarbij ontwikkelde hij een geheel eigen manier van werken. Deze methode is bekend geworden onder de naam familie-opstellingen. Deze visie kwam vooral voort omdat hij de wetmatigheden van stammen in Zuid-Afrika diepgaand heeft bestudeerd.

Toen ik in 1994 begon met mijn werk als biografisch coach, heb ik al het werk van Hellinger gelezen en zag in zijn hiërarchische opstellingen archetypische verbanden die je ook in de horoscoop van iemand kunt vinden. De Hubermethode gaat er vanuit dat de Zon in de horoscoop de vader vertegenwoordigt, Saturnus de moeder en de Maan het kind in de mens. Zelf ontdekte ik, – niet in de laatste plaats omdat Uranus de oppositionele planeet van de Zon is -, dat de stand van Uranus verwijst naar eventuele blokkades die door de generaties heen, opgebouwd zijn. Vanuit oude tradities was namelijk de vader het hoofd van het gezin (Zon) en was zeker tot begin van de vorige eeuw, de leider van de zogenaamde stam/familie. De moeder is degene die het kind beschermt tegen gevaren en waarschuwt en beperkingen oplegt (Saturnus). Het kind in de mens is kwetsbaar en gevoelsmatig gericht (Maan).

Nu we in het zogenaamde watermantijdperk leven, moet er meer bewustzijn ontwikkeld worden voor onze genetische wortels, dan pas kan je jezelf geheel doorgronden. Door de loop van de tijd heb ik tenminste ontdekt, dat soms op hinderlijke wijze, geheel onbewust patronen worden overgenomen van de familie en zelfs van het verre voorgeslacht. Het is dan ook niet toevallig dat de laatste decennia de interesse voor genealogie is toegenomen. Men probeert zelfs via DNA verre verwanten op te sporen. Allemaal een onbewuste drijfveer van het watermantijdperk.

Bert Hellinger heeft bijzonder werk verricht, maar helaas is zijn werk ook soms in opspraak gekomen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat opstellingen intuïtief werk is; doordat er meerdere mensen in een intiem familieprobleem worden ingezet, kunnen er ongemerkt projecties binnensluipen die niets met de betreffende familie te maken heeft. Doordat Hellinger zelf een psychotherapeutische opleiding heeft gehad, kende hij die valkuilen en kon deze zelf sturen, maar dit is helaas niet bij iedereen die mee doet aan een opsteller, het geval. Bovendien is het zo dat willekeurige mensen worden opgesteld voor de familie, die zelf soms ook zonder dat ze het weten met projecties de opstelling beïnvloeden. Maar los daarvan, denk ik dat Hellinger belangrijk onderzoek heeft gedaan voor de psychische hulpverlening in de toekomst. Hij was wat je noemt een visionair!

Onder toon ik de dag-horoscoop van zijn overlijden; het tijdstip en plaats van overlijden heb ik niet kunnen vinden:

Dag van Overlijden Bert Hellinger

Een overlijdenshoroscoop geeft een overzicht van het volbrachte leven dat nu achter hem ligt. Wat mooi is om te zien, is dat in zijn geboortehoroscoop de maansknoop in het teken kreeft staat net zoals in zijn overlijdenshoroscoop! De maansknoop is de karmische opdracht die de mens bij zijn geboorte meekrijgt. Het teken kreeft gaat over onze afkomst; dit geldt dus zowel voor het leven dat achter hem ligt als waar zijn ziel in de toekomst aan wil werken in een volgend leven. Verder is de stand van Uranus die een vrij exact inconjunct maakt met Venus en Mercurius in het teken weegschaal, opvallend. Venus de planeet van onder meer liefde en harmonie staat in zijn eigen teken, wat wil zeggen dat hij in het leven dat achter hem ligt, veel nagedacht heeft over harmonische relaties. Ik zeg nadrukkelijk nagedacht omdat het hier om een inconjunct gaat; in de Hubermethode aangeduid met de kleur groen en een groot denkaspect wordt genoemd. De blauwe aspecten geven aan dat wat gedacht werd in een blijvende vorm is gezet (overlijdenshoroscoop). Uranus maakt nog geen blauwe aspecten, dat wil zeggen, dat zijn onderzoek over families nog niet helemaal is afgerond. Verder is het interessant om te zien dat Venus en Mercurius een oppositie maakt met Cheiron. Dit wijst erop dat de wil om te harmoniseren voortkomt uit een oude niet geheelde wond in de (familie)ziel van de betreffende, die om een nieuwe invulling vraagt. Wordt vervolgd dus in een volgend, nieuw leven met een bewustzijn van die komende tijd!

NB de Maan is niet bruikbaar omdat het tijdstip van overlijden niet bekend is en de maan wel twaalf graden per dag zich verplaatst; hierdoor kan de grote talentendriehoek tussen Maan, Pluto en Zon en Mars die zichtbaar is in de tekening, niet met zekerheid vastgesteld worden. Als deze driehoek wel bestaat, dan is dit een bewijs dat er groots werk verricht is in psychische onderzoek met zijn oorsprong in de familie.

Workshop op zaterdag  over familieverbanden

26 oktober en op 23 november 2019

In deze workshop wil ik samen met cursist op zoek gaan naar de astrologische hiërarchische plaats die elk gezinslid inneemt in het gezin. De plaats als: eerste, tweede, derde en eventueel daar op volgende kinderen, zijn respectievelijk in verband te brengen met de drie buitenplaneten: Pluto, Neptunus en Uranus. In mijn vier nieuwsbrieven die ik deze zomer plaatste heb ik een eerste uiteenzetting gegeven hoe hier naar gekeken kan worden Als voorbeeld heb ik gekozen de recentelijk overleden Prinses Christina; in verband met haar drie andere zussen, dit omdat van haar biografie relatief meer bekend is. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de omvorming van de erfelijk aanleg in de biografie. In de Hubermethode drukt zich dit uit in een aparte horoscoop, de zogenaamde huizenhoroscoop. In deze workshop zal ik ook iets vertellen over de zogenaamde embryonale horoscoop.

Na de pauze is het mogelijk met elkaar uit te wisselen over de plaats die ieder in zijn eigen gezin inneemt en hoe de stand van de betreffende planeet in zijn of haar horoscoop staat.

De workshop wordt gehouden van 13.00 tot 16.00. De kosten zijn € 85,00

U kunt zich hier aanmelden met vermelding van workshop Familieverbanden en de voorkeur voor een datum.   

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *