Is een nietige mondbacterie de reden waarom we worden getroffen door alzheimer, reuma en aderverkalking? Is een kop in de Volkskrant van zaterdag 28 september [2019]. Ik ben dan altijd direct geïnteresseerd, niet in de laatste plaats omdat ik in 2017 een boek heb geschreven over de ziekte Dementie, waar de ziekte Alzheimer onder gerekend wordt. Ik persoonlijk denk trouwens dat Alzheimer een onderscheidende tak van de ziekte dementie is, juist omdat bij Alzheimer zogenaamde plaques zich vastzetten op de hersenen. Bij, bijvoorbeeld vasculaire dementie, treden er kleine hersenbloedinkjes op, zogenaamde attaques. En zo zijn er meerdere vormen van dementie die ieder een heel eigen oorsprong heeft, maar met elkaar gemeen hebben de degeneratie van de hersenen.

Omdat ik me in mijn boek: Dementie; de ziekte van het verleden, vooral uitgegaan ben van vasculaire dementie, boeide dit artikel me extra. De verbinding die wetenschappers zien volgens het artikel, is dat de bacterie die bij plaques ontstaan in de pockets van de tanden gaan zitten en daardoor infecties veroorzaken in het lichaam maar in het bijzonder in de hersenen (Alzheimer). Om het heel simpel uit te drukken zouden deze bacteriën die deze infecties veroorzaken de hersenen bereiken en daar ook de plaques op de hersenen veroorzaken. Op zichzelf best een logisch en logische bevinding, maar toch ik mis iets. Mocht dit zo zijn, en dat lijkt heel waarschijnlijk aldus het artikel: waarom wordt er dan geen woord besteed waarom plaques op tanden ontstaan; was bijvoorbeeld dit ook het geval, voordat de ziekte van Alzheimer explosief toenam? De generaties voor ons hadden niet die uitgebalanceerde tandheelkundigezorg die we nu wel hebben… Ik mis in het artikel een visie over wat onze mond allemaal passeert voordat het inwendig tot ons wordt genomen. Dit is in hoofdzaak voedsel om nog maar te zwijgen hoe de mond in de intieme relatie met de medemens, wordt gebruikt.
Het is bekend dat niet iedereen plaques ontwikkeld. Opvallend is dat algemeen bekend is dat mensen die veel plaques aanmaken, minder last hebben van cariës (tandbederf). Eigenlijk is dit wel logisch want plaques vormen ook een soort schild tegen het glazuur.

Wat ik in de hedendaagse medische wetenschappelijke discussies zo mis, is een verbindend (holistisch) onderzoeksgebied. In de gezondheidswetenschappen zijn de meeste onderzoekers veredelde ‘fietsenmaker’ geworden. Een onderdeel is defect, dus dat onderdeel moet gerepareerd/vervangen worden. Een mens is geen mechanisch voertuig maar een bezield wezen en dit vraagt erom om naar het geheel te kijken. ‘Terugredeneren’, is daarbij belangrijk, niet alleen bij de ziekte Alzheimer, maar ook bij andere ziekten, om te kijken naar het geheel en daar horen dus ook de psychosociale/biografische achtergronden bij. Het gebied psyché en biografie blijft in deze moderne snelle tijd, zwaar onderbelicht in de gezondheidszorg. Bij de huisarts krijg je maar tien minuten om één klacht bij hem te deponeren; voor meerdere klachten moet je een nieuwe afspraak maken, zo hoorde ik recentelijk van iemand in mijn naaste omgeving die haar huisarts regelmatig bezoekt met klachten nadat ze kanker heeft gehad. Hoe kun je bij een gesprek van tien minuten in vredesnaam een geheel overzicht krijgen?! Laat staan hier oog voor krijgen.
Het goede nieuws is: dat men steeds meer waarde gaat hechten aan het zogenaamde placebo-effect en aan zelfhelende vermogens. Heel langzaam begint het bij de wetenschap te dagen dat we dus geen mechanisch ding zijn maar een geheel!

Artsen en Gezondheidzorg vallen in astrologische zin onder de planeten Mercurius en Jupiter, en tevens onder het zesde huis wanneer je naar een horoscoop van iemand kijkt. Mercurius heerst zowel over het teken maagd, maar ook over het teken tweelingen, en juist dat tweelingen dierenriemteken is zo interessant. Tweelingen is namelijk een sterk duaal teken net zoals het teken weegschaal. In het slechtste geval, vallen bij het teken tweelingen twee heel verschillende polaire denkwijzen uiteen die geen verbindende overbrugging maakt; maar als twee heel verschillende zienswijze een eigen leven gaan leiden kunnen ze ziekmakend werken. Mercurius probeert in hoogste instantie daarin de verbinding weer te herstellen en als dat gebeurt, dan komen we uit bij Jupiter die staat voor een eigen levensfilosofie. Het teken maagd is vooral analyserend en onderzoekend, maar ook dienend. De polaire kant van maagd is vissen en het teken vissen wil in hoogste instantie visies loslaten om tot wijsheid te komen. De schaduwkant van analyseren is, dat er tunnelvisie optreedt (maagd). De schaduwkant van vissen is dat we zoveel loslaten dat we niet meer weten wat we losgelaten hebben en dat daardoor de informatie die we hebben vergaard, in de diepste regionen van het onbewuste terechtkomen. Alleen de kritische maagd kan zich van tijd tot tijd afvragen: wat zit er toch allemaal in dat onbewuste? En dan is de cirkel weer rond: stelling wetenschap (tweelingen) onderzoek (maagd) holistisch benadering (vissen).

Terug naar het artikel, dit onderzoek smeekt om verdere uitwerking in groter verband. Belangrijk daarbij is dat plaques een symbool zijn voor een soort schild dat de mens tegen een denkbeeldige vijand ontwikkeld heeft en die vindt altijd zijn oorsprong in het verleden/biografie, de horoscoop kan hierbij als een soort röntgenfoto dienen!

Workshop op zaterdag  over familieverbanden

26 oktober en op 23 november 2019

In deze workshop wil ik samen met cursist op zoek gaan naar de astrologische hiërarchische plaats die elk gezinslid inneemt in het gezin. De plaats als: eerste, tweede, derde en eventueel daar op volgende kinderen, zijn respectievelijk in verband te brengen met de drie buitenplaneten: Pluto, Neptunus en Uranus. In mijn vier nieuwsbrieven die ik deze zomer plaatste heb ik een eerste uiteenzetting gegeven hoe hier naar gekeken kan worden Als voorbeeld heb ik gekozen de recentelijk overleden Prinses Christina; in verband met haar drie andere zussen, dit omdat van haar biografie relatief meer bekend is. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de omvorming van de erfelijk aanleg in de biografie. In de Hubermethode drukt zich dit uit in een aparte horoscoop, de zogenaamde huizenhoroscoop. In deze workshop zal ik ook iets vertellen over de zogenaamde embryonale horoscoop.

Na de pauze is het mogelijk met elkaar uit te wisselen over de plaats die ieder in zijn eigen gezin inneemt en hoe de stand van de betreffende planeet in zijn of haar horoscoop staat.

De workshop wordt gehouden van 13.00 tot 16.00. De kosten zijn € 85,00

U kunt zich hier aanmelden met vermelding van workshop Familieverbanden en de voorkeur voor een datum.   

1 thought on “Flossen tegen Alzheimer”

  1. Beste Wilma,
    Interessante artikelen steeds weer, die ik ontvang van je.
    Ik wilde je laten weten dat Eg Sneek recentelijk een boek heeft geschreven over Prenatale astrologie. Zeer boeiend. En eind november komt zijn nieuwe astrologie boek uit dat uitsluitend over Picasso gaat.
    Ik zelf ben nog steeds aan het pionieren met eurythmie therapie voor dieren.

    Hartelijke groeten van Christine

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *