Saturnus conjunct Pluto en onze aarde

Een onderwerp dat op dit moment sterk onder de aandacht wordt gebracht is dat iedereen opeens met het milieu bezig is. We worden er van doordrongen dat de aarde in nood is, dit heeft ook te maken met de naderende conjunctie tussen Saturnus en Pluto. Opvallend is dat de overheid opeens doordrongen is van het feit dat het zo niet […]