Een onderwerp dat op dit moment sterk onder de aandacht wordt gebracht is dat iedereen opeens met het milieu bezig is. We worden er van doordrongen dat de aarde in nood is, dit heeft ook te maken met de naderende conjunctie tussen Saturnus en Pluto. Opvallend is dat de overheid opeens doordrongen is van het feit dat het zo niet meer kan.

Al tijden is het bekend dat we niet aan de klimaatdoelstellingen die op de klimaatconferentie in Parijs [2015] voor Europa zijn afgesproken, kunnen voldoen. Een lange tijd werd dit niet halen van de doelen gedoogd, maar nu lijkt het alsof iedereen wakker wordt en beseft dat het vijf minuten voor twaalf is; de regering gaat zelfs onderzoeken of een autoloze zondag haalbaar is om de doelen alsnog te bereiken terwijl de snelheid op de snelwegen vrijwel zeker naar beneden gaan.

Omdat steenbok een aardeteken is, is het heel logisch dat we nu diepgravend (Pluto) gaan onderzoeken wat onze aarde nodig heeft. Dit drukt zich onder meer uit in de komende conjunctie tussen Saturnus en Pluto in het teken steenbok. Echter Saturnus is van nature wat zwaar op de hand en Pluto vergroot alles uit dus neigen deze maatregelen op de spits gedreven te worden om vervolgens na de invloed van deze conjunctie weer naar de achtergrond verdwijnen. Van nature heeft het teken steenbok veel te maken met regels die gesteld worden van hoger hand. Op alle vlakken is dit goed herkenbaar en ik denk dat de regering op dit moment vooral bezig is met regels en minder met visie en overzicht. Door de sterke focus op het milieu dat om allerlei maatregelen vraagt, ontstaat door de strenge (eenzijdige) focus, onbewust de neiging om het grotere geheel uit het oog te verliezen. Denk hierbij weer aan de steenbok die boven alles verheven is en het contact met de aarde dreigt te verliezen. Immers hij staat daar op een heel klein stukje berg en kan zomaar door zijn eenzame positie het contact met de begane grond verliezen

Schilderij Steenbok Jofhra

Om praktisch te worden, – want ook dat is ook het vermogen van het teken steenbok als hij goed geaard is -, er zijn nog zoveel gebieden die door de burger zelf kan worden verbeterd. Neem nu bijvoorbeeld al die pakjes die met allerhande goederen de hele dag door, door de online verkopers verstuurd worden via postbedrijven. Recentelijk hoorde ik een verhaal van iemand uit mijn omgeving die een stoel had van een bekend merk waar de elektrisch been ondersteuning van defect was. De monteur moest uit Nunspeet komen, want daar zat de fabrikant van de stoel, hij was om half zes ’s-morgens vertrokken en om half negen hier in Eindhoven. Hij vertelde dat hij lang in de file had gestaan en was daardoor een half uur te laat. Hij constateerde dat er een schroefje los zat en was binnen vijf minuten klaar. De monteur had hiervoor 149 km afgelegd, in de file gestaan, en moest dezelfde afstand ook weer terug afleggen. Je vraagt je af: hoe verkwistend kun je zijn, en hoeveel vervuiling leverde deze reparatie op die door een plaatselijke monteur zo opgelost kon worden? Dit is een duidelijk voorbeeld van de inefficiëntie die maar al te gemakkelijk in onze maatschappij dagelijks plaatsvindt op allerlei gebieden. Ik denk dat wanneer Pluto in het teken waterman zal gaan lopen, dit soort inefficiëntie pas in het bewustzijn van de mens meer aandacht zal krijgen. Nu zijn we nog veel te veel gefocust op de grote details; de steenbok overziet alles maar verliest onbewust de details uit het oog. Grote groepen: boeren, de bouw en de weggebruiker, worden nu aangesproken/gedupeerd als grote groep maar de detaillering wat elk mens afzonderlijk zou kunnen doen om de aarde gezond te houden, daar is nog weinig bewustzijn en aandacht voor. Vooral vele oudere mensen hebben onbewust de instelling, het zal mijn tijd wel duren. De jongeren daarentegen, drijven het weer extreem op de spits en verwijten de oudere generatie dat ze hun aarde hebben verpest, zich vaak niet beseffend dat hun hele opvoeding doorspekt is van al die voorrechten die gemaakt hebben dat de aarde nu in nood is. Met andere woorden: wat hebben zij in hun jeugd geconsumeerd om te worden wie ze nu zijn..? Kortom er is om met filosoof Hobbe te spreken een strijd van allen tegen allen gaande en het vertrouwen is ver te zoeken. De opgaaf is om het midden te vinden en overtuigd te raken, dat we allemaal iets kunnen doen.

Een hoopvol mooi nieuw boek dat ik recentelijk gelezen heb gaat over vertrouwen en optimisme in deze moderne tijd: De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Dit is een boek dat een soort van medicijn is voor onze samenleving die vergiftigd is door allerlei doemscenario’s die in de toekomst kunnen gaan gebeuren. Om de daad bij het woord te voegen geef ik geen link naar waar je het boek online kunt bestellen. Mijn advies onthoud het boek, (goede voor het geheugen!) en als u geïnteresseerd bent koop het dan vooral bij uw plaatselijke boekhandel 😉  Succes met uw eenmansactie!

5 thoughts on “Saturnus conjunct Pluto en onze aarde”

  1. Ja Wilma, je slaat de spijker op zijn kop! Inderdaad wordt er nu van alle kanten overdreven gereageerd. Helemaal eens met je artikel!
    Lieve groeten, Netty

  2. Niet helemaal mee eens. De macht van de multinationals moet gebroken worden. Shell bijvoorbeeld wil in 2030 heel veel olie en gas oppompen. Politici moeten het lef hebben om in te grijpen, maar ze denken vooral aan hun politieke toekomst en zijn blind voor de gevolgen op langere termijn. In 1989 schrok Bush ook terug, want het geld van de oliebedrijven had hem in het zadel geholpen. Desondank heb ik enige hoop, dan moet je wellicht naar de Grote Conjunctie in 2020 kijken. (??)

  3. Beste Nico, begrijp me goed, dat de macht van de multinationals gebroken moet worden, daar ben ik het helemaal mee eens! Maar tot nu toe is de blik te eenzijdig niet alle schuld kan alleen daar gelegd worden. We zijn op dit moment te veel gericht op één enkele groep terwijl we zelf persoonlijk ook de verleidingen van de multinationals, lees olieproducten, hebben laten aanleunen. Daarom vind ik het boek van Rutger Bregman. De meeste mensen deugen, zo inzichtelijk!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *