De geschiedenis herhaalt zich niet, de geschiedenis rijmt. Dit is een uitspraak van Pieter Waterdrinker die hij schrijft in zijn boek Tsjaikovskistraat 40. Een uitspraak waar ik op een wat andere manier over schrijf in mijn boek Het collectief geheugen. Het verleden met zijn invloed in het heden Deel 1. Ik vergelijk het met het fractaal dat gehanteerd wordt in de wiskunde; het verschijnsel fractaal is te vergelijken met een boom met takken; zo is elke tak een kleine boom die niet als zodanig herkend wordt omdat het een onderdeel is van die boom.

Deze week viel me iets op wat op dit moment in de collectieve volksziel actueel is. Zo breekt de inmiddels vervelende discussie over zwarte Piet weer los met zijn beruchte slavernij in het verleden. Daarnaast speelt er een andere opmerkelijke discussie die primair niet zo met dit onderwerp in verband gebracht zal worden, deze heeft te maken met het fractaal, of, is het verleden dat niet herhaald wordt, maar rijmt. Het gaat hier over de uitspraak van de rechter over dat Nederland de kinderen van Nederlandse IS ouders terug moet nemen. De rechter besloot dat Nederland het verplicht is. Minister Blok [VVD] reageerde wat onderkoeld op de uitspraak, de onderkoeldheid die überhaupt zijn visitekaartje is, maar duidelijk was aan zijn lichaamstaal te zien, dat hij het er niet mee eens was. Gisteren, 12 november, werd bekend dat de Staat (Nederland) tegen de uitspraak in beroep gaat. De Staat stuurt dus de symbolische Zwarte Piet naar de IS-kinderen.

Zaterdag 9 november om 2.45. AM maakte Saturnus een sextiel met Neptunus en net zoals de aanstaande Saturnus/Pluto conjunctie op 12 januari 2020, is dit óók een bijzonder aspect; alhoewel onder vakcollega meer aandacht was voor de doorgang van Mercurius op 11 november om 16.20 was, maar ook deze doorgang heeft hier in ruimere zin mee te maken.
De Hubermethode leert dat een sextiel een vormaspect is. Dit wil zeggen dat de twee betreffende energieën van de planeten, uitgenodigd worden  een vorm (sextiel) te vinden voor deze beide energieën. Saturnus is de planeet die te maken heeft met het karma in het algemeen maar ook met iemands beperking en Neptunus gaat op primair niveau onder meer over slachtofferschap. De kinderen die nu in een IS kamp zitten zijn slachtoffer, niet alleen van IS, maar ook van hun ouders. Wat je nu weer ziet is dat de Nederlandse collectieve ziel, waar de regering de vertegenwoordiger van is, weer wegduikt voor de verantwoordelijkheden, net zoals lang geleden dat gebeurde tijdens de tijd van de VOC. En dat terwijl de VS steun heeft toegezegd in het terugnemen van de kinderen!


Zwarte Piet zou dus afgeschaft moeten worden omdat…? Ja waarom eigenlijk? Om ons niet meer te herinneringen aan ons slavernijverleden wat zo ongemakkelijk voelt? Want laten we eerlijk zijn, Zwarte Piet is allang niet meer een figuur die gediscrimineerd wordt door de Nederlander; hij is wel anders, maar mag hij?! Wel is het opmerkelijk dat het ook hier om kinderen gaat die we een voorbeeld voor willen houden, net zoals de kinderen van IS het verkeerde voorbeeld meekrijgen. En hier zit nu net de rijm en niet de herhaling die moet gaan rijmen. Dit doe je door in te zien dat kinderen geen schuld hebben aan dat wat IS heeft gedaan.

In principe zou je de actuele evolutionaire weg van Saturnus op dit moment zo kunnen zien, dat er eerst een vorm gevonden moet worden om het lijden van deze kinderen te verlichten [Saturnus sextiel Neptunus 11 november 2019] om vervolgens te breken met niet meer werkende patronen die het lot van deze kinderen heeft bepaald [Saturnus conjunct Pluto; 12 januari 2020].
Sheila Sitalsing schreef het zo treffend in haar column  van 11 november jl. in de Volkskrant: Als het IS-kinderen betreft gelooft de VVD in de erfzonde. [ Exodus 34:7 waar de zonden van de vaderen toegerekend worden aan de kinderen]. Minister Blok werd gisteren geïnterviewd over het aanstaande hoger beroep. Zoals verwacht gaf hij een ontwijkend antwoord, in de stijl dat er nog veel moeilijke kanten aan de uitspraak zitten ondanks de herhaaldelijke toezegging van de toezegging van steun van de VS.
Wellicht gaat hij zich verschuilen achter een zaak die op dit moment ook loopt over inmiddels volwassen kinderen afkomstig uit ontwikkelingslanden die in de vorige eeuw onvrijwillig zijn afgestaan en hier in Nederland zijn geadopteerd om zodoende de IS moeders buiten de deur te houden? NB. Enkele tientallen geadopteerde kinderen uit ontwikkelingslanden hebben op dit moment een proces aangespannen tegen deze praktijken.


Collectief gezien zou Nederland nu iets goed kunnen maken met de IS kinderen wat er in het verleden is misgegaan met de slavernij. Toegegeven het is niet hetzelfde, maar bij rijmen heb je het niet over hetzelfde maar een variant die op een onverklaarbare wijze een associatie oproept. Het rijmen zou dan een goede opmaat zijn voor de naderende Sinterklaastijd! Het is vast niet toevallige dat op het woord kind op Sint rijmt!

PS. de lezer zal wellicht verwonderd zijn over de foto die ik boven dit artikel heb geplaatst. Toen ik gisteren zat te puzzelen op deze moeilijke nieuwsbrief en daarna de huiskamer in kwam, zag ik mijn twee poezen liefdevol op het aquarium liggen en dacht als zij het kunnen, dan moeten wij dat toch ook kunnen!

1 thought on “De geschiedenis herhaalt zich niet…”

  1. Een helder en uitstekende toelichting op die toestand van de IS kinderen en het gedoe rond Zwarte Piet, dank je wel, Wilma. Bij beide onderwerpen draait mijn hart zich om over zoveel onbegrip en gewetenloos omgaan door het ministerie (allemaal? ik hoop van niet) van de kinderziel. Het maakt mij aan het huilen……….

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *