In één van mijn vorige nieuwsbrieven haalde ik het nieuwe boek van Rutger Bregman: De meeste mensen deugen, aan. Toen ik het boek uit had, ben ik het direct voor de tweede keer gaan lezen. Iets wat ik geloof ik nog nooit heb gedaan met een boek; misschien vroeger als kind maar zeker niet als volwassene. Wat mij zo buitengewoon boeit in het boek is dat Bregman breekt met negatief dogma dat op onbewust niveau zich vast heeft gezet in het collectief bewustzijn van de maatschappij. En juist omdat het boek allesbehalve zweverig is maar tot stand is gekomen door wetenschappelijk onderzoek is het zo’n geniaal boek

Ik denk dat Bregman [26 april 1988] een goed voorbeeld is van één van de mensen die verbonden is met het nieuwe bewustzijn dat zich aan het ontwikkelen is. Eén van de bijzondere conclusies die Bregman trekt uit zijn onderzoek is, dat de mens in principe een sociale instelling heeft en dat het kwaad vaak ontstaat door onbewuste processen. Hij noemt het niet zo in zijn boek, maar heeft het over het onbekende, waar de mens die van nature sociaal is, onverschillig tegenover staat. De anonieme onbekende massa maakt de individuele mens vaak achterdochtig en onverschillig ten opzichte van zijn medemens. Zo beschrijft Bregman vele proeven die gedaan zijn, bijvoorbeeld met de gevangenis op het eiland Bastøy waar men uitging van een geheel andere, meer menselijker betrokken aanpak van de gevangene dan gebruikelijk is. De recidieven (terugval naar misdaad) namen spectaculair af. Zie hier voor informatie

Het niet deugen en de misdaad komt meestal voort uit onbewuste motieven die sturend zijn geworden. Onbewuste motieven zijn op te delen in twee soorten: persoonlijk onbewuste motieven (karma) en collectief onbewuste motieven (erfelijkheid, DNA en onbewuste trouw aan de familie van afkomst). Beide categorieën zijn voor de meeste mensen nog onontgonnen gebieden, maar de scheiding tussen bewustzijn en onbewuste wordt steeds dunner. Dit maakt onder meer dat mensen korte lontjes hebben en verklaart ook in zekere mate de Hooligans die voetbal wedstrijden verzieken.  In mijn driedelige serie: Het collectief geheugen waar inmiddels twee delen van uitgekomen zijn, ga ik dieper op deze materie in. Zoals Bregman steeds de anonieme onbetrokkenheid van mensen ziet veranderen in betrokkenheid wanneer verbinding wordt gelegd,  zo denk ik dat als het persoonlijk karma algemener bekend wordt, – door onder andere data -, we veel meer te weten kunnen komen over onze voorgeschiedenis. Zo verdiepen vele mensen zich tegenwoordig in stamboomonderzoek; en ook in de geschiedenis van de streek waarin we leven is veel meer bekend dan voorheen. Dit alles heeft invloed op het bewustzijn. Het is daarbij belangrijk dat het uitdiepen van het verleden vooral gebeurt in gebieden waar de mens direct persoonlijk of collectief mee verbonden is, want daar liggen onze wortels. Wanneer karma een meer algemener inzicht zou worden, dan kun je je wensen en handelen beter begrijpen. Zoals een oud spreekwoord zegt: wat je zaait dat zal je oogsten, of what’s goes around comes around. Afgelopen maandag [18 november 2019] bleek dit wel weer heel letterlijk in de documentaire [NPO2] die Tim Krabbé maakte over Ferdi E. Ferdi E. vermoordt Gerrit Jan Hein [1987]en begraaft hem in de Oosterbeekse bossen en weet dit zeven maanden verborgen te houden. Ferdi E, komt in 2009 na zijn vrijlating om, door een graafmachine die hem overrijdt. Letterlijker kun je het niet hebben. En wanneer je een goede waarnemer wordt, dan kun je meer van dit soort verbanden ontdekken.

In het kader van collectieve kracht, iets waar Bregman het veelvuldig over heeft in zijn boek, kreeg ik een opmerkelijk inzicht in iets wat op dit moment speelt en dat aansluit op mijn recente nieuwsbrief over de geschiedenis herhaalt zich niet, die rijmt.
Ik las van de week in de krant: dat het opvallend is, dat de ‘Zwarte Pieten oorlog’ de oostelijke provincies beduidend minder treft, dan in het westen. Oost Nederland met name de mensen van het platteland, zien zwarte piet niet als een probleem. Met name het westelijke deel van Nederland wil zwarte piet uitbannen en de roetveeg piet daarvoor in de plaats.
Het is bijzonder te bedenken dat vooral VOC die voor een groot deel verantwoordelijk is voor ons slavernijverleden, in het westen van Nederland woonden. Zielen hebben de neiging, ongeacht afkomst en ras, terug te keren naar de plaats waar karma opgebouwd is in het verleden. Sowieso heeft collectief gezien West- Nederland een andere geschiedenis geschreven dan Oost-Nederland. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de strijd die gaande is.
Kortom beide onbewuste niveaus, het persoonlijk en het collectief onbewuste spelen een grote rol in het leven van de mens en kunnen eventueel in weg staan om te deugen. Bewustzijn en interesse voor gebieden die we van nature niet kennen, kan ons hierbij op weg helpen, juist omdat de mens een sociaal wezen is. Om maar met een spreekwoord te eindigen: onbekend maakt onbemind!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *