Onze identiteit

Meer dan ooit eerder in de geschiedenis, zijn we zo afhankelijk geworden van wat de ander van ons vindt. Niet in de laatste plaats omdat, vooral bij de jongere generatie, de sociale media een belangrijke rol speelt in hun leven. Likes worden geteld en bepalen vaak in het gevoel je populariteit. Hoogleraar klinische psychologie Paul Verhaeghe schreef drie heel inzichtelijke boeken over: Identiteit, Intimiteit en Autoriteit. Deze drie boeken zijn vooral inzichtelijk als je uitgaat […]