Menig wetenschapper heeft zich al over de vraag gebogen of de vrije wil bestaat. Er zijn niet gelovers  zoals Dick Swaab die schreef: Wij zijn ons brein en Ons creatieve brein, of Daniel Dennett die beiden onze vrije wil een heel beperkte werking toekennen. Daar tegenover staat Arie Bos met zijn boek: Hoe de stof de geest kreeg en Mijn brein denkt niet, ik wel, hij denkt dat de vrije wil wel degelijk bestaat. Rudolf Steiner schreef eind negentiende eeuw het boek: De filosofie der vrijheid, hij geeft een filosofische beschrijving hoe de vrije wil werkt. Kortom er is veel geruis op de lijn over dit onderwerp.

Sinds ik me verdiep heb in de kosmische invloeden op het embryo, heb ik onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de hersenen in verband met de wil.
Zo wordt in de eerste drie maanden van de zwangerschap, het fysiek van de toekomstige mens geheel ontwikkeld, daarna is het een kwestie van groei en de verfijning van de werking van de aangelegde organen. Al in de eerste weken van de zwangerschap wordt het zogenaamde reptielenbrein aangelegd met daar boven het limbische brein en daar boven de zogenaamde cortex. Het reptielenbrein is evolutionair gezien het oudste gedeelte van de hersenen en beheerst het overlevingsprincipe van de mens; het limbische systeem beheerst de primaire gevoelens zoals angst en vreugde en de cortex is verantwoordelijk voor het denken en het intellect.


In de embryonale ontwikkeling wordt het reptielenbrein het verst ontwikkeld en de andere twee delen van de hersenen worden in de eerste drie jaar van het leven na de zwangerschap nog verder ontwikkeld. Het hoeft geen betoog dat belangrijke constellaties zoals recentelijk op 12 januari de conjunctie tussen Saturnus en Pluto, een belangrijke invloed uitoefent op de ontwikkeling van het ontwakende leven, maar ook andere constellaties kunnen een invloed uitoefenen. Eén van de mijns inziens onderbelichte invloeden is de retrograde gang van de snelle planeten. Wanneer bijvoorbeeld snelle planeten (Mercurius, Venus en Mars) retrograde lopen in de eerste drie maanden van de zwangerschap, zal dit invloed hebben op de ontwikkeling van het zich ontwikkelende kind.

Het bijzondere is, dat deze drie lagen van de hersenen weer overeenkomen met de drieledigheid van de mens: het denken, voelen en willen. Zo staat de cortex voor het denken; de midden hersenen voor het voelen; en het reptielenbrein voor het willen. Rudolf Steiner (filosoof en oprichter van de antroposofische vereniging) vertelde in zijn voordrachten dat de wil het meest onbewuste gedeelte van de mens is, maar wel het belangrijkste deel voor wat de mens, mens maakt. De wil is wellicht de potentie die naar de geest voert. Vandaar dus ook de eindeloze discussie over de vraag over de vrije wil; we kunnen er maar moeilijk vat op krijgen omdat het zo onbewust is. Maar dat houdt niet automatisch in dat wanneer het onbewust is, dat het niet vrij kan zijn. Een verschijnsel van de moderne tijd is, dat we de drieledigheid als verschillende aparte onderdelen uit elkaar halen, hierdoor ontstaat een soort eenzijdigheid. Om een voorbeeld te geven: zo heb je wetenschappers (denkers) en je hebt fanatieke sporters (willen) en je hebt zogenaamde spirituele zwevers die niet realistisch naar de wereld kijken (de gevoelsmens) niet vaak zie je mensen die de driedelen van dit bewustzijn tegelijk in kunnen zetten. Elk van de drie verschillende delen hebben in deze tijd de neiging losgezongen te raken van elkaar, al naar gelang de aanleg van de mens. Wanneer deze delen uit elkaar vallen ontstaat zonder dat we er erg in hebben angst; immers de andere twee onderdelen hebben te weinig inspraak. De uitdaging van het nieuwe bewustzijn die nu plaatsvindt is, om meer bewustzijn te krijgen voor onze eenzijdigheid in de drieledigheid. Wanneer je hier vat op kunt krijgen, verdwijnen angsten; de horoscoop kan hier meer bewustzijn in geven!

Aankondiging Workshop Embryonale astrologie

In deze workshop kun je een inzicht krijgen in kosmische invloeden die vooraf aan de geboorte werken Voor informatie Lees hier

Aanbieding:

Wie meer wil weten van het eigen drieledig functioneren, kan voor € 75,00 een analyse laten maken hoe dit werkt. In deze analyse krijgt u ook een korte beschrijving welk soorten beroepen en missies bij u passen. U kunt zich hier aanmelden met de mededeling drieledigheidsanalyse. NB. het is daarbij belangrijk dat er een exacte geboortetijd bekend is. Aanmelden

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *